ငါးခိုးဖမ္းမႈႏွင့္ အေနာက္အာဖရိက စီးပြားေရး

ဒါကာ - အေနာက္အာဖရိက ေဒသတြင္ ကပ္ေဘးဆိုး ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မည့္ အေျခအေန
ဆိုက္ေရာက္လုခ်ိန္အထိ ငါးမ်ား ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးေနမႈေၾကာင့္ ေဒသ၏ ဝင္ေငြသန္း ေပါင္းမ်ားစြာ
နစ္နာဆံုး႐ံႈးသည့္အျပင္ အလုပ္ေနရာမ်ားလည္း သိန္းခ်ီ၍လစ္ဟာ ေနရေၾကာင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ
အၾကံေပး သုခမိန္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ေဒသတြင္းရွိ ဆီနီေဂါ၊ ဆီယာရာလီယြန္ႏွင့္ ေမာ္ရီေတးနီးယား စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဓိကႏိုင္ငံ့
ဝင္ေငြမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ပိုင္ ေရျပင္ထဲက ငါးမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားကဲ့သို႔ ေဝးလံေသာႏိုင္ငံမ်ားက
ပိုက္ခ် ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားျဖင့္ အေတာမသတ္ ဖမ္းယူေနၾကေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ
ပင္လယ္ရပ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ သုေတသနဌာန (Britain's Overseas Development
Institute ODI) က ဆိုသည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆီနီေဂါႏိုင္ငံသည္ ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ၊ သို႔မဟုတ္
ျပည္တြင္းစုစုေပါင္းထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း၌ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ
တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဆီယာရာလီယြန္ႏိုင္ငံမွာ ေဒၚလာ ၂၉ သန္း ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ေရျပင္လံုျခံဳမႈစြမ္းရည္
မထိေရာက္ျခင္းႏွင့္ အေနာက္အာဖရိက၏ အႀကီးဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပသို႔ ငါးမ်ား
ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ မလြယ္ေပါက္မ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ယခု ေလာက္
အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေနာက္အာဖရိက၏
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ငါးမ်ား (Western Africa's Missing Fish) ဟု ေခါင္းစည္း တပ္ထားေသာ
ယင္းအစီရင္ခံစာျပဳစုသူ အယ္လ္ဖြန္ဆို ဒန္နီယယ္က ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းေထာက္ကို
ေျပာသည္။

အေနာက္အာဖရိကမွ ျပည္ပသို႔ တရား မဝင္တင္ပို႔ေသာ ငါးမ်ားကို ႀကီးမားသည့္
ကုန္ေသတၱာမ်ားထဲတြင္ အျခားကုန္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ သေဘၤာျဖင့္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ ဆိပ္ကမ္းစစ္ေဆးမႈက လြတ္ရန္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၄င္းကေျပာသည္။

ဤနည္းျဖင့္ စစ္ေဆး၍ လက္က်န္ငါး (ငါးပံုေလးပံု) ကို EU ဆိပ္ကမ္းတြင္ တရားမဝင္
ငါးဖမ္းဆီးမႈဥပေဒျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳေတာ့ ဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေနသည္ဟုလည္း
ဆိုသည္။

EU သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆံုး ငါးေစ်းကြက္ျဖစ္ေနၿပီး အေနာက္ဥေရာပ၏ ျပည္ပပို႔
ငါးအားလံုး၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဥေရာပသို႔ ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

EU သည္ ဤနည္းျဖင့္ မလြယ္ေပါက္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ငါးမ်ား တရားမဝင္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔သည့္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ သကဲ့သို႔ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ အေနာက္အာဖရိကေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္၊
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ ငါးစာခ်ဳပ္မ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါက အေနာက္အာဖရိကေဒသမွ
'ေပ်ာက္သြားေသာ ငါးမ်ား'၏ ပမာဏမွာ မ်ားစြာပိုလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားတြင္ ကမၻာ့ေရျပင္ တစ္ဝန္း ငါးေထာက္လွမ္းရွာေဖြေရး နည္းစနစ္မ်ား
တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ မလြယ္ေပါက္ မ်ားကို ပိတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ နာမည္ပ်က္ငါးဖမ္း ေလွစာရင္း ျပဳစုျခင္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ပါက အလုပ္ေနရာသစ္ ၃ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ODI 
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဏၰဝါ သဘာဝဝန္းက်င္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး ရွင္သန္ေရးကို
ထူေထာင္ထားႏိုင္မွသာ ထာဝရ မ်ဳိးတံုးေတာ့မည့္ ငါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ကယ္တင္ႏိုင္မည့္အျပင္
ႏိုင္ငံ့ဝင္ေငြကိုလည္း ေရရွည္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည္ဟု ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း