လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ ဆံပင္မူ၀ါဒ ရပ္တန့္ရန္ အမိန္႔ထုတ္

ဂ်ဳိဟန္နက္စဘာ့ဂ္ - လူမည္းေက်ာင္း သားမ်ားက ၎တို႔ကို ပိတ္ပင္ထားသည့္ Afros ေခၚ အာဖရိကပံုစံ
၀တ္ဆင္မႈအတြက္ ဆရာမမ်ားက ေမ်ာက္မ်ားဟုေခၚခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိက
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားသည့္ ဆံပင္ပံုစံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားထားရွိျခင္းကို
ရပ္ဆိုင္းရန္ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္က အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုက အျငင္းပြားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဂၚတန္ ျပည္နယ္ရွိ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရး အာဏာပိုင္
မ်ားက ပရီတိုးရီးယား အမ်ဳိးသမီး အထက္တန္းေက်ာင္းကို ၎၏စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္
ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ပရီတိုးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အဆိုပါ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာေက်ာင္းမွာ သမိုင္း အစဥ္အလာအရ
လူျဖဴမ်ားသာ တက္ ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွိသည့္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈစနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူမည္းကေလးမ်ားကို ေက်ာင္း၀င္ခြင့္
လက္ခံခဲ့သည္။

ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကား ရာတြင္ ၎တို႔၏ ဆံပင္မ်ားကို ဓာတု ေဗဒနည္းျဖင့္
အဓမၼေျဖာင့္ခိုင္းေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အာဖရိကသားတို႔၏ ဆံပင္ပံုစံ မ်ဳိးမွာ မသပ္မရပ္ျဖင့္
ညစ္ပတ္သည္ ဟုဆိုကာ ၎ပံုစံမထားရန္ တားျမစ္ ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္က
ျပည္နယ္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ပန္ရာဇာသည္ အဆိုပါေက်ာင္းရွိ အထက္တန္းအရာရွိ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္ပါစြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားကို စတင္စံုစမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

"စာသင္သားေတြက လူမည္းေတြရဲ႕ ဆံပင္ပံုစံမ်ဳိးကို ထားခြင့္မျပဳတာမို႔ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းမူ၀ါဒမွာ ဆံပင္ပံုစံကို ကန္႔သတ္ ထားတယ္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းဆရာေတြက
ေက်ာင္းသားေတြကို ေမ်ာက္နဲ႔တူတယ္၊ ေခါင္းေပၚမွာ ငွက္သိုက္ဖြဲ႕ထား တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၾကတယ္"ဟု ၀န္ႀကီး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္က အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အာခံေသာ လူမည္းေက်ာင္းသားမ်ားက
အာဖရိက တိုက္သားတို႔၏ ဆံပင္ပံုစံႏွင့္ က်စ္ဆံ ၿမီးမ်ားက်စ္ထားၿပီး ေက်ာင္းေရွ႕တြင္
ကာလတာရွည္ထားရွိေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္၍ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း