ဥေရာပ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ေဆးလိပ္ႏွင့္အရက္ေသာက္မႈနည္းၿပီး မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာ

 

လစၥဘြန္း - ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေစာေစာပိုင္းက
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ အရက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ပိုနည္းေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈမွာ ျမင့္တက္ေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂ဝ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည့္
သုေတသနက ဆိုသည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ ႏွင့္ အရက္ေသာက္မႈ
က်ဆင္းေနေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးအသစ္မ်ားႏွင့္ စြဲလမ္းမႈအျပဳအမူ အသစ္မ်ားေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဥေရာပ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ မူးယစ္
ေဆးစြဲလမ္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေလ့လာေရးက ဆိုသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား သူထက္ဝက္ေက်ာ္က ေဆးလိပ္ မေသာက္ေၾကာင္း
ေျဖၿပီး ေလးပံုတစ္ပံုေအာက္ေျဖသူမ်ားကားက လက္ရွိ ေသာက္ေနသည္ဆို၏။

ဥေရာပ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ား တြင္ အရက္ေသာက္မႈ က်ဆင္းလာၿပီး ကေလးမ်ား၏
၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ အရက္ ေသာက္သံုးမႈ ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းအရ
၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ကြာျခားေၾကာင္း ဥေရာပတစ္ဝန္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၉၆,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို
ဆန္းစစ္ ေလ့လာေရးအရ သိရသည္။

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က တစ္သက္တာတြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း တရားမဝင္
မူးယစ္ေဆးကို သံုးစြဲေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေသာႏိုင္ငံမ်ားအႏွံ႔ အဆင့္မ်ား
ကြဲျပားျခားနား မႈ အတန္အသင့္ရွိသည္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဘယ္ မူယစ္ေဆးကိုမဆို
တစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း သံုးစြဲသည္ဟု သိရသည္။

အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ဖင္လန္၊ အိုက္စလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတို႔တြင္
မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ အဆင့္နိမ့္ျဖစ္ေသာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သို႔မဟုတ္ ၄င္းထက္နည္းေသာ အဆင့္တြင္
ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း