အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အလက္ပိုတိုက္ခိုက္မႈက ထြက္ေျပးရန္ ကုလသမဂၢ ႏႈိးေဆာ္

 

အလက္ပို - ဆီးရီယားအစိုးရက အလက္ပိုၿမိဳ႕၏ သူပုန္တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာနယ္ေျမမ်ားကုိ
ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ၏ အထိတ္
တလန္႔ျဖစ္မႈမ်ားကို အစပ်ိဳးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး သံုးရက္အတြင္း အရပ္သား ၂ဝ,ဝဝဝ နီးပါး လြတ္ရာသို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္း ဆီးရီးယားစစ္တပ္က အတိုက္အခံသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
အလက္ပိုၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ သံုးပံုတစ္ပံုအား ျပန္လည္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု
သံတမန္မ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ တုိက္ပြဲသည္ ေၾကာက္လန္႔ေနေသာ အရပ္သားမ်ားအား အစုအျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးရန္
လံႈ႔ေဆာ္ေစခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လက္က်န္နယ္ေျမက
အရပ္သားမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အလက္ပိုအေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ကာဒစ္ရွ္ခ႐ုိင္မ်ားသို႔
ကိုယ္လြတ္႐ံုး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၇၂ နာရီအတြင္း အစိုးရထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈက အရပ္သား ၂ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအေရအတြက္မွာ ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ားသည္
မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားက ထြက္ေျပးေနၾက၍ အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေၾကာင္း
ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ အမ္းစတြန္းက ေျပာသည္။

အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္းသည္ ေလးလေက်ာ္အစိုးရက ပိတ္ဆို႔ဝန္းရံထားျခင္းကိုခံထားရကာ
စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး နည္းပါးလာလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္စစ္ဆင္ေရးကို အလ်င္အျမန္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လ်က္
ရွိၿပီး အတိုက္အခံတပ္ဖြဲ႔အား အဓိက ထိုးႏွက္ခ်က္အျဖစ္ အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္အား
သိမ္းယူခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္အထက္က ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုပါ
အလက္ပိုၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ခံတပ္အား ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရျခင္းသည္ အတုိက္အခံတပ္ဖြဲ႔အတြက္
အဆိုးရြားဆံုး ႐ႈံးနိမ့္မႈတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကစ၍ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ ၾကားဝင္ၿပီး အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား
အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း အဆိုပါအတိုက္အခံ
တပ္ဖြဲ႔က နယ္ေျမဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္ရင္ဆိုင္လာခဲ့ရသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံက အလက္ပိုၿမိဳ႕ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း
မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားက အလက္ပိုအေရွ႕ဘက္ရွိ အတိုက္အခံ
တပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမ တစ္ဝက္နီးပါးကို သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု
႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သတိထားျပင္ဆင္ထားတဲ့ စစ္ဆင္ေရးက လြန္ခဲ့တဲ့
၂၄ နာရီအတြင္း အေျခအေနတစ္ခုကို အေျခခံက်က် အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲ ပစ္ႏိုင္ခဲ့တယ္'' ဟု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အီေဂါ ကိုနာရွန္ေကာ့ဗ္က ေျပာသည္။

႐ုရွားအစိုးရအား အလက္ပိၿမိဳ႕ဝန္းက်င္တြင္ ေရြ႕လ်ားေဆး႐ုံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ႐ုရွားသမၼတ
ဗလာဒီမာပူတင္က ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆး႐ုံတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ လူနာ ၂၅ဝ ႏွင့္အထက္ တက္ေရာက္ကုသႏိုင္ၿပီး
ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ အလက္ပိုေဒသသို႔ စတင္ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ကတည္းက အလက္ပိုၿမိဳ႕ကို အစိုးရက စတင္ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈတြင္
ကေလးငယ္အေယာက္ ၃ဝ နီးပါး အပါအဝင္ အရပ္သား ၂၅ဝ ႏွင့္အထက္ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု
ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း