ဘရာဇီးလ္ အက်ဥ္းေထာင္ဆူပူမႈမွာမူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္

ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ ဘရာဇီးလ္အက်ဥ္းေထာင္၌
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အေျဖကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ...

ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က အက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ား မာနာအပ္စ္ အက်ဥ္းေထာင္ဗူးဝတြင္ အေျခအေန လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု- - ေအအက္ဖ္ပီဇန္နဝါရီ ၈ ရက္က အက်ဥ္းသား မိသားစုမ်ား မာနာအပ္စ္ အက်ဥ္းေထာင္ဗူးဝတြင္ အေျခအေန လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု- - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆာေပၚလို - ဘရာဇီးလ္အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေခါင္းျဖတ္မီး႐ႈိ႕အသတ္ခံရမႈသည္
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ လိုအပ္သည္ထက္ ပို၍ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပည့္သိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ဘရာဇီးလ္အက်ဥ္းေထာင္၌
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အေျဖကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းျဖစ္ရပ္သည္ ကမၻာေပၚရွိ
အေရးအပါဆံုး မူးယစ္ေဆးဝါးေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုက မူးယစ္ဂုိဏ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလုိက္
သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ အက်ဥ္းသား ၁ဝဝ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အက်ဥ္းသားအမ်ားစုမွာ
မူးယစ္ဂိုဏ္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘရာဇီးလ္အစိုးရက
အခင္းျဖစ္သည့္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွစ္ခုကို ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေရးေပၚတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ေစလႊတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး မူးယစ္ဂိုဏ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပီစီစီဂိုဏ္းက ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို
ပစ္မွတ္ထား စနစ္တက်စီစဥ္၍သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈသည္ အႀကီးမားဆံုး ေသြးေခ်ာင္းစီး လူသတ္ပြဲအျဖစ္
ထင္ရွားခဲ့သည္။ ပီစီစီဂိုဏ္း၏ ၿပိဳင္ဘက္ဂိုဏ္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ပိုင္နက္တိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ တံု႔ျပန္မႈတစ္ခုဟု
သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဆာေပၚလိုအေျခစိုက္ ပီစီစီဂိုဏ္းသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္အားႀကီး မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးသူ
ေဂ်ာ့ ရာဖတ္ကို ပစ္သတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ၏ေတာင္ဘက္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပီစီစီဂိုဏ္း၏ အဆိုပါ ပိုင္နက္တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ဂိုဏ္းျဖစ္သည့္
ရီယိုဒီဂ်ေန႐ုိးအေျခစိုက္ စီဗီဂိုဏ္းက ပီစီစီဂိုဏ္းကို ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ရာဖတ္အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ပါရာေဂြးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ပီစီစီဂိုဏ္းက
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပီစီစီဂိုဏ္းက ေျမာက္ဘက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''ပီစီစီဂိုဏ္းက ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခ်င္တယ္'' ဟု ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းဆိုင္ရာ
အစိုးရေရွ႕ေန မာဆီယို ဆာဂ်ီယို ခရစၥတီႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''စီဗီဂိုဏ္းက အခု ပီစီစီဂိုဏ္းထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေတာင္ဘက္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို
အသံုးျပဳေနက်ျဖစ္တယ္'' ဟု ခရစၥတီႏိုက ဆိုသည္။

ရာဖတ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ စီဗီဂိုဏ္းက ေျမာက္ဘက္တြင္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းကို
ရွာေဖြရျခင္းစျဖစ္ေၾကာင္း ခရစၥတီႏိုက ေျပာသည္။

ထိုေနရာတြင္ စီဗီဂိုဏ္းက ပီစီစီဂိုဏ္းအသံုးျပဳခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္း၌ တျခားေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုကို ေဖာက္လုပ္ရန္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ တတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးဂိုဏ္းျဖစ္သည့္
အက္ဖ္ဒီအင္န္ဂိုဏ္းႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

အေမဇုန္နာျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ယခင္အပတ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
လူ ၆ဝ ေသဆံုးခဲ့ေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ အက္ဖ္ဒီအင္န္ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားက
ပီစီစီဂိုဏ္းဝင္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ကိုကင္းထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ သံုးခုျဖစ္ေသာ
ကိုလံဘီယာ၊ ဘိုလီဗီယားႏွင့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာေပၚရွိ အေရးအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအနက္ လမ္းေၾကာင္း
တစ္ခုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံရွိ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္
ဘရာဇီးလ္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားက ရည္မွန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း