အီဂ်စ္သမၼတ ေမာ္ဆီကို လူထု ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ကိုင္႐ို - မိုဟာမက္ေမာ္ဆီက အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ ရန္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ
ေသာ လူအုပ္ႀကီးက ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တာရာ ရင္ျပင္၌စုေ၀းခဲ့ၾကရာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ
၏ အစၥလမၼစ္သမၼတ မိုဟာမက္ ေမာ္ဆီ သည္ ၎အာဏာရယူခဲ့ေသာ ဇြန္လ ကတည္းက
အဆိုးရြားဆံုး ပဋိပကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ ၂၇ ခုထဲမွ ျပည္နယ္အမ်ားစု၊ ေျမထဲပင္လယ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ အလက္
ဇႏၷီးယားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕လယ္ရွိတာရာရင္ျပင္ တို႔တြင္ သမၼတေမာ္ဆီကို ဆန္႔က်င္
သည့္အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ အႀကီး မားဆံုး လူထုစုေ၀းပြဲႀကီးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကသည္။

ရွိသမွ်အာဏာကို သိမ္းက်ံဳးရယူရန္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည့္
သမၼတေမာ္ဆီ၏ အမိန္႔ ကို ေဒါသထြက္ေနၾကေသာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားက သမၼတ
ေမာ္ဆီ၏ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုမ်ား လႈပ္ရွားမႈက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာဌာနခ်ဳပ္ သံုးခု
ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း လံုျခံဳ ေရးအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဆီကို မဲေပး ခဲ့ၾကေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားက တာရာရင္ျပင္၌
ေရွး႐ုိးစြဲအစၥလမၼစ္ အတိုက္အခံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ ၾကသည္။

"သမၼတေမာ္ဆီရဲ႕ ငါတေကာေကာ တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ လာခဲ့တာပါ" ဟု ၿပီး
ခဲ့ေသာႏွစ္က လူထုအံုႂကြမႈတစ္ခု ေပၚေပါက္ကာ ေဟာ္စနီမူဘာရက္ ျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမာ္ဆီကိုမဲေပး ခဲ့သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ
ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္သူ မိုဟာမက္ ရွက္ရွ္၀မ္က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း