ၿဗိတိန္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္ခြင္တြင္ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးမႈ စည္းကမ္းသတ္မွတ္

ၿဗိတိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးမႈ စည္းကမ္းသတ္မွတ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ ၿဗိတိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးမႈ စည္းကမ္းသတ္မွတ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လန္ဒန္ - ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ တရားဝင္
မဟုတ္ေသာ္လည္း ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္၊ ေရႊေရာင္ ေဖ်ာ့ဆံပင္ႏွင့္ မိတ္ကပ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဆိုင္ရာ
လိုက္နာရမည့္က်င့္စဥ္တြင္ ပါဝင္ ေနေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ သည့္
ပါလီမန္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္က ဆိုသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စာရင္းကိုင္ကုမၸဏီ Pricewaterhouse Coopers ဧည့္ႀကိဳကုမၸဏီ
အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို လစာမေပးဘဲ ထုတ္ပစ္ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏
လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က ေရးထိုးလက္မွတ္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ရရွိထားသည့္
အသနားခံစာတစ္ေစာင္ တက္လာၿပီး ၄င္းက Petition Committee ႏွင့္
Women and Equalities Committee က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထြက္လာ ခဲ့သည္။

''လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၾကာျမင့္စြာ ေဒါက္ျမင့္ ဖိနပ္စီးျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈ၊ ေရရွည္ ထိခိုက္မႈနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ရာေပါင္းမ်ားစြာအျပင္ ဆံပင္ကို ေရႊေရာင္ ေဖ်ာ့ဆိုးခြင့္ရေရး
ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ အဝတ္ အစားဝတ္ဆင္ဖို႔နဲ႔ မိတ္ကပ္ကို အျမဲျပန္ျပင္ ဖို႔လိုအပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြမွ
အေျခအေန မ်ားသိရွိခြင့္ရတယ္''ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

ၿဗိတိသွ် ဥပေဒက ကုမၸဏီမ်ားကိုဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္စဥ္ကို
ခြင့္ျပဳေသာ္လည္းယင္းသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
မျပဳလုပ္ရဟုဆိုသည္။

လက္ရွိ တရားဝင္ကန္႔သတ္ခ်က္က အျပည့္အဝ ထိေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး
အစိုးရက ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေျပာင္းလဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

လက္ရွိစနစ္က အလုပ္သမားမ်ားကို စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းၿပီး ျပန္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း
နီကိလာေသာ့ပ္က ဆိုသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ Fawcette Society က ပူအိုက္ေသာ ေန႔မ်ားတြင္
ပြပြဖားဖား အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္မႈကို အျပစ္ရွာခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္၌ မလံုမလဲ
ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းအတြက္ ေမးျမန္းခံရျခင္းတို႔ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေကာ္မတီကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ သင့္တင့္မွ်တရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ တူညီေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ဟု တန္းတူညီမွ်မႈအဖြဲ႕က
ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း