ဥပေဒေရးရာ အျငင္းပြားရသည့္ ထရမ့္၏ အထူးအမိန္႔

 

ထရမ့္၏ ခရီးသြားလာေရးတားျမစ္မိန္႔ကို ကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီထရမ့္၏ ခရီးသြားလာေရးတားျမစ္မိန္႔ကို ကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဝါရွင္တန္ - အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔က
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒ ပံုေဖာ္သည့္အခါတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္၏ ေျခလွမ္းက
မည္မွ်က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေရာက္ႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အဓိကျပႆနာေမးခြန္းျဖင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို ေခါင္းခဲေစေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဆီယက္တယ္လ္ ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ ႐ုိဘတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အထူးအမိန္႔
ယာယီရပ္ဆိုင္းမႈကို အေလးသာေစသည့္ ဆန္ဖရန္စၥကို အေျခစိုက္ အယူခံတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္
ရွိသည့္ အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးကို အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုတရား႐ုံးတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက
တစ္ဦးခန္႔အပ္ထားေသာ တရားသူႀကီးသံုးဦး၏ေရွ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈
ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေစာဆံုးအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ထရမ့္ အစိုးရက အထူးအမိန္႔ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးကို
ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ အယူခံတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္
တရား႐ုံးအား အေရးေပၚတင္သြင္းခဲ့သည္ ႐ုိဘတ္၏ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို စိန္ေခၚခဲ့သည္။

အဓိက တရားလိုမ်ားမွာ ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္
ျပည္နယ္ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ႏွင့္ မင္နီဆိုတာျပည္နယ္တို႔ျဖစ္သည္။
၄င္းတို႔အား အစိုးရေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ၁၆ ေယာက္ျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၿပီးတရား႐ုံးသို႔
အဆိုတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတ ထရမ့္၏ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္မႈကို သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာျဖင့္
တရားဝင္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္တရား႐ုံးက ျပ႒ာန္းခ်က္ မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္း
အေမရိကန္အစိုးရက အေမရိကန္သမၼတ ဘက္ကေန ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးက ထရမ့္၏ အထူးအမိန္႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ႐ုတ္တရက္ႏိုင္ငံမွ
ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည့္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေမရိကန္နယ္စပ္
ဂိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးရက္အၾကာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈတြင္
ေနာက္ဆံုးလွည့္ကြက္ ေပၚလာခဲ့သည္။

ဆန္ဖရန္စၥကိုရွိ အယူခံတရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးသံုးဦး တစ္နာရီၾကာျမင့္သည့္
တယ္လီဖုန္းၾကားနာစစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါၾကားနာစစ္ေဆးမႈအတြင္း အေမရိကန္အစိုးရအတြက္ ေရွ႕ေနက ထရမ့္၏
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္တရားသူႀကီးက ထိုအထူးအမိန္႔ကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းသည္
သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း