႐ုရွားႏိုင္ငံ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုက ထရမ့္ကိုကာကြယ္ရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ႀကိဳးပမ္း

 

ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပးအရာရွိ မိုက္ကယ္ ဖလင္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီႏုတ္ထြက္သြားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပးအရာရွိ မိုက္ကယ္ ဖလင္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဝါရွင္တန္ - ႐ုရွားႏွင့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ထိပ္တန္း လက္ေထာက္တို႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္မႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတတာဝန္ မထမ္းေဆာင္မီ ရက္သတၱပတ္အတန္ၾကာကတည္းက သတိျပဳမိခဲ့သည္
ဆိုျခင္းကို အိမ္ျဖဴေတာ္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သမၼတ ထရမ့္ဘက္က ကာကြယ္ေျပာ
ဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အတားအဆီးမရွိ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္အတူအမ်ဳိးသား
လံုျခံဳေရးအၾကံေပး မိုက္ကယ္ဖလင္း၏ ႐ုရွားႏိုင္ငံ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက အထင္အျမင္လြဲမွားေစလိမ့္မည္ဟု ထရမ့္ကိုလြန္ခဲ့သည့္
ရက္သတၱသံုးပတ္ခန္႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဝန္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါ အၿငိမ္းစား ၾကယ္သံုးပြင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ အေမရိကန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရး
အႀကီးအကဲေဟာင္း မိုက္ကယ္ဖလင္းက ထရမ့္ သမၼတမျဖစ္မီ ႐ုရွားသံအမတ္
ဆာေဂ်ကစ္လက္ရခ္ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့မႈကို
ကနဦး ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ အျခားအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရက္အတန္ၾကာ ဌာနတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မွားယြင္းျပဳလုပ္မႈ အေထာက္အထား
တစ္စံုတစ္ရာမွ မေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့ပါးခဲ့ၿပီဟု အိမ္ျဖဴေတာ္က
ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ဖလင္းကို ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ုံးလံႈေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား
လက္ေထာက္မ်ားက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႐ုရွား
ေထာက္လွမ္းေရး ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အဖန္ဖန္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို
သက္ေသျပေနသည့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ မွတ္တမ္းမ်ားကိုရရွိခဲ့ၿပီး ဖုန္းေျပာဆိုမႈမ်ားကို
ေထာက္လွမ္းေရးဌာနက ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း နယူးေယာ့ခ္တိုင္း(မ္)သတင္းစာက
ေရးသားခဲ့သည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ သက္ေသအေထာက္
အထားမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ထရမ့္ ေရြးေကာက္ပြဲစည္း႐ုံးလံႈ႔ေဆာ္ေရးက
႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးသတင္းအခ်က္အလက္ ခိုးယူမႈႏွင့္ အျခားဆက္စပ္သည့္အရာမ်ား
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈရွိမရွိ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာနမ်ားက စစ္ေဆးေထာက္လွမ္း
လ်က္ရွိေၾကာင္းအဆိုပါ သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိႏွင့္ ယခင္ အေမရိကန္အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းလိမ္လည္ၾကံစည္မႈ
သက္ေသအေထာက္အထား မေတြ႕ရွိေသးေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာက
ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ ေနာက္ဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဖလင္းက ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပင့္စ္ကို အထင္အျမင္
လြဲမွားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကို အေျခခံေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဖလင္းသည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္သူ၏ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား အၾကားတြင္
ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ တတိယေျမာက္ ထရမ့္၏လက္ေထာက္ျဖစ္သည္။

ထရမ့္မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး မန္ေနဂ်ာ မာနာေဖာ့ ႏွင့္ ထရမ့္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒအႀကံေပး
ကာတာေပ့ခ်္တို႔ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ဖလင္းက တတိယေျမာက္ႏုတ္ထြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း