အိုင္အက္စ္တို႔ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ ဒ႐ုန္းမ်ားသံုးလာ

အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက 'မူဂ်ာဟီဒင္တိုက္ပြဲဝင္တို႔၏ လူမပါေသာေလယာဥ္'သစ္
တပ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕မွာ
ေခတ္မီ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္မ်ားကို ဗံုးမ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ ...

အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္တစ္စင္းက ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - Shutter Stockအိုင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္တစ္စင္းက ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - Shutter Stock

မိုဆူးလ္ - ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အစၥလမၼစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမား
ႏွစ္ဦးသည္ သဲကႏၲာရအတြင္း ေျပာက္က်ားဝတ္စံုမ်ားဝတ္ဆင္၍ အီရတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း
မတ္ေစာက္သည့္ ျမစ္ကမ္းတစ္ခုေပၚသို႔ တက္၍ ၄င္းတို႔၏ လက္နက္သစ္ကို သ႐ုပ္ျပခဲ့သည္။

ထိုလက္နက္မွာ ေျခာက္ေပက်ယ္ေသာ ေတာင္ပံျဖန္႔ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ငယ္
တစ္စင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း ဒ႐ုန္းေလယာဥ္၏ ကိုယ္ထည္တြင္ အရြယ္အစားငယ္ေသာ ဗံုး
အေသးမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ အိုင္အက္စ္ စစ္သည္ႏွစ္ဦးသည္ တစ္ဦးက ဒ႐ုန္းကို
လႊတ္တင္ၿပီး က်န္တစ္ဦးက ဗီဒီယိုဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ယူခဲ့သည္။

ယင္း ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္သည္ ဝိုင္းရံ ခံထားရေသာ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ပ်ံသန္း
သြားၿပီးေနာက္ အီရတ္ အစိုးရတပ္မ်ား ေရွ႕တန္းစခန္းအနီး ေရာက္ေသာအခါ ထိုးစိုက္
ဆင္းၿပီး ပါလာသည့္ ဗံုးမ်ာကို ခ်ခဲ့သည္။ ၄င္းဗံုးမ်ားသည္ ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အီရတ္တပ္ဖြဲ႕
မ်ားအတြင္း ေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး ေျမျပင္ေပၚတြင္ ဒဏ္ရာရသည့္ စစ္သည္တစ္ဦး
တြားသြားေနသည့္ပံုကို ျမင္ခဲ့ရသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မွာ မ်ားမၾကာမီ ရက္သတၱပတ္ အတြင္း အီရတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
အစၥလမၼစ္ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕က လက္နက္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္း
ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား အလ်င္ အျမန္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား
အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ''မူဂ်ာဟီဒင္တိုက္ပြဲဝင္ တို႔၏
လူမပါေသာေလယာဥ္''သစ္တပ္ဖြဲ႕တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ေၾကညာခဲ့သည္။
အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕မွာ ေခတ္မီ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္မ်ားကို ဗံုးမ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထား သည့္
အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတပ္ဖြဲ႕သံုး ဒ႐ုန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္တစ္ပတ္တည္းမွာပင္
အီရတ္အစိုးရစစ္သည္ ၃၉ ဦးကို က်ဆံုး၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမွာ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ယင္းအၾကမ္းဖက္
အုပ္စုသည္ လူမပါေသာ ေလယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း
အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ကင္းေထာက္ေလယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ကပင္
အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရန္သူမ်ားကို
သတ္ျဖတ္ရန္ နည္းပညာသစ္ အသံုးျပဳေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ပါရဂူမ်ားက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေသြးၾကြမ်ားအသံုးျပဳသည့္ ကုန္က် စရိတ္ေတာ္ေတာ္သက္သာေသာ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားမွာ
အေပါ့စားေလယာဥ္ငယ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္
ပရီေဒတာႏွင့္ ရီပါ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္မ်ားေလာက္ ေခတ္မီျခင္းႏွင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားေစသည့္
က်ည္အင္အားမ်ဳိး မရွိေသးေပ။

အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕က ျပထားေသာ အဆိုပါ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားမွာ ဗံုးမ်ားႏွင့္ ဒံုးလက္နက္မ်ား
သယ္ေဆာင္ရန္ ေသးငယ္လြန္း ၿပီး အေမရိကန္ေလယာဥ္မွဴးမ်ားက ၄င္းတို႔၏
ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ရန္အသံုးျပဳသည့္ ဒံုးက်ည္ပဲ့ထိန္းစနစ္မ်ဳိး မပါရွိေပ။

သို႔တိုင္ ဗံုးအေသးစားေလးမ်ား အထူးသျဖင့္ သံုးေပါင္အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ စိန္ေျပာင္းက်ည္မ်ား
တပ္ဆင္ထားျခင္းကလည္း အီရတ္အစိုးရ တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ ၿပီး
ပစ္ကြင္း ၃ဝ မွ ၄၅ ေပ အဝန္းအဝိုင္း အတြင္း ထိေရာက္စြာ ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သျဖင့္
လူအုပ္မ်ားသည့္ ေနရာသို႔ ခ်လိုက္ပါက လူဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုး၊ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာ
ရရွိေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာန ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားရာ တြင္
အိုင္အက္စ္တို႔အသံုးျပဳသည့္ ေမာင္းသူ မဲ့ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားသည္ စစ္ေရးအရ
မဆိုစေလာက္သာ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕လက္ေအာက္သို႔
က်ေရာက္ခဲ့ေသာ အီရတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္သည့္ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ကို အီရတ္
အစိုးရတပ္မ်ားက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေရး အခ်ိန္ဇယားကိုမူ ထိခိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္
မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

''အႏၲရာယ္ရွိၿပီး ဝါဒျဖန္႔နည္းဗ်ဴဟာ အတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေပမဲ့ တကယ့္
စစ္ေျမျပင္မွာေတာ့ စစ္ဆင္ေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အကန္႔အသတ္နဲ႔ပဲ ရွိတာပါ။
တိုက္ပြဲရလဒ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစ မွာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕ကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္
အေမရိကန္ဦးေဆာင္ ေသာ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေလတပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီး
ဂြၽန္အယ္လ္ေဒၚရီယန္ က ေဖေဖာ္ဝါရီလ တတိယပတ္အတြင္းက သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယ အရာရွိတစ္ဦးကမူ ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္
အိုင္အက္စ္တို႔၏ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ မ်ားကို တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ ေစာေစာ
ပိုင္းလက္ဦးမႈရယူ၍ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး စနစ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ လိုင္းပိတ္ဆို႔မႈ
မ်ားအပါအဝင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ပြဲတြင္ အသံုး ျပဳရန္
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေသာ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္မ်ားရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ လုပ္သည့္
စက္႐ံုမ်ားရွိရာေဒသကို ရွာေဖြမႈ မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ေစာေစာပိုင္းက မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒ႐ုန္းမ်ားထားရွိရာ စက္႐ံုကို အီရတ္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား
သိမ္းပိုက္မိခ်ိန္၌ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္အပိုပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရး စနစ္မ်ား
အေသးစိတ္ခ်မွတ္ထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္း
ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ား စမ္းသပ္မႈႏွင့္ အစားထိုးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္
အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အိုင္အက္စ္
တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ဒ႐ုန္းေလယာဥ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ပစ္ကြင္းနယ္ပယ္
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္
အေထာက္အထားမ်ားကို လည္းေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု နယူးေယာ့ခ္ၿမိဳ႕ ဝက္စ္ပြိဳင့္ရွိ
အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဗဟိုဌာန အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကဆိုသည္။

မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ အစိုးရတပ္မ်ားလက္သို႔ က်ကာစတြင္ အိုင္အက္စ္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားက
၄င္းတို႔၏ ကင္းေထာက္ ဒ႐ုန္း ေလယာဥ္ငယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ကိုကာကြယ္ေရး ေနာက္ဆံုး
ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရယူစုေဆာင္းရာတြင္
အသံုးျပဳခဲ့သည္။

- ဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း