အမ္မဇုန္လူမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ နည္းပါး

 

အမ္မဇုန္ေဒသေန ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနည္းေသာ ဆီမန္ေနး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဝင္တစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - Shutter Stockအမ္မဇုန္ေဒသေန ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနည္းေသာ ဆီမန္ေနး တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဝင္တစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - Shutter Stock

ပါရီ - အမ္မဇုန္ေတာတြင္းေန ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း
ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းနည္းပါးသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက
မတ္ ၁၇ ရက္က ဆိုသည္။ ၄င္း တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုတို႔၏ ေနထိုင္မႈပံုစံက ႏွလံုးေရာဂါ
ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ဘိုလစ္ဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာလယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္ ဆီမန္ေနး (Tsimane)
လူမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားသည့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံထက္ ရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ငါးဆနည္းပါးေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက
လန္းဆက္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုလူမ်ဳိးတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည့္ အဆီဓာတ္နည္းပါးမႈ၊ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားပါေသာ အစာအာဟာရ စားသံုးမႈႏွင့္
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔က သူတို႔၏ေနထိုင္မႈပံုစံကို အေထာက္အကူ
ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါေလ့လာမႈက
လူေနမႈပံုစံႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈကိုေဖာ္ထုတ္႐ုံမွ်သာျဖစ္ၿပီး
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမန္ေနးလူမ်ဳိးသည္ ကစီဓာတ္မ်ားေသာအစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ထမင္း၊ ေျပာင္းဖူး၊
အသီးအႏွံမ်ား၊ အမဲလိုက္ျခင္းႏွင့္ ငါးမ်ားကို စားသံုးေၾကာင္း သိရသည္။

ေလ့လာသူမ်ားက ဆီမန္ေနးလူမ်ဳိးသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ
အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းအရ အသက္ ၇ဝ ေက်ာ္မွသာ အမ်ားဆံုးေသဆံုးၾကသည္။

''ဆီမန္ေနးလူမ်ဳိး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးမႈနည္းပါးၿပီး
က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ ဆီမန္ေနး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသာ အသက္ရွည္ရွည္ ေနထိုင္
သြားႏိုင္သည္'' ဟု အက္ဆက္စ္ တကၠသိုလ္မွ ႏွလံုးေရာဂါကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္
ဂါဗင္ဆန္ဒါေကာ့က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

''ဆီမန္ေနး လူမ်ဳိးသံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ အူလမ္းေၾကာင္းေရာဂါကို ခံစားေနၾကရၿပီး လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ သန္႔စင္ထားတဲ့ေရမရွိဘဲ ဘဝကို
ခဲယဥ္းစြာေနထိုင္ေနၾကရတယ္'' ဟု သူက ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါ
မ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါထက္ ဆီမန္ေနးလူမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္မႈႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း
သိရသည္။

သုေတသီမ်ားက ေလ့လာမႈအတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ
၈၅ ရြာတြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၄ဝ ႏွင့္ ၉၄ ႏွစ္ၾကား လူမ်ဳိး၇ဝ၅ ေယာက္၏ႏွလံုးကို
ဓာတ္မွန္႐ုိက္ခဲ့သည္။

ရလဒ္မ်ားကို အေျခခံ၍ သုေတသီမ်ားက ဆီမန္ေနးလူမ်ဳိး ၁ဝ ေယာက္ (၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)
တြင္ ကိုးဦး ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္မႈမရွိဘဲ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ
နည္းပါးၿပီး သံုးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း