ကေနဒါႏိုင္ငံက ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ကို ၂ဝ၁၈ တြင္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသြားဖြယ္ရွိ

 

ေအာ္တာဝါ - ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ အပန္းေျဖစရာအျဖစ္ ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ျပဳမည့္
ဥပေဒမူၾကမ္းကို လာမည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ထ႐ူးေဒါ၏
လစ္ဘရယ္ပါတီက စတင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္
သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုဥပေဒမူၾကမ္း ျပ႒ာန္းျဖစ္ခဲ့ပါက ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုးတရားဝင္
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ရရွိမည့္ ဂ်ီ - ၇ ေခၚ စက္မႈခုနစ္ႏိုင္ငံ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ
ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဆို၏။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ ေဆးေျခာက္
ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ား တိုရြန္တို စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ျမင့္တက္
လာခဲ့သည္။

''ဥပေဒမူၾကမ္းက ေဆးေျခာက္ဝင္ေရာက္မႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာ ထိန္းခ်ဳပ္သြားႏိုင္မယ္' ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဂ်ိန္းေဖလ္ေပါ့ကဆိုသည္။ ထ႐ူးေဒါ၏
လစ္ဘရယ္ပါတီ အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုျပဳထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းအတြက္ အခ်ိန္ဇယားကို
ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု စီဘီစီသတင္းဌာနက သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္
အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီဘီစီသတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ထားေသာ အထူးတာဝန္တပ္ဖြဲ႕၏
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္အရ ေဆာင္ရြက္သြားမည္
ျဖစ္သည္ဟု ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အရက္ေသာက္သံုးမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ
ေဆးေျခာက္သံုးစြဲခြင့္ ကန္႔သတ္မႈကို အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ ႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ ၁၉ ႏွစ္ေအာက္ကို
ကန္႔သတ္ထားသည္။

အသက္မျပည့္ေသးသူမ်ားကို ေဆးေျခာက္ ေရာင္းခ်မႈအေရးယူမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား
ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုျပဳထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေအာက္တြင္
ကေနဒါလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အိမ္တြင္ သံုးစြဲရန္ ေဆးေျခာက္ပင္ ေလးပင္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ရွိၿပီး
ေဆးေျခာက္ ဂရမ္ ၈ဝ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီက
ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိမႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

ေအာ္တာဝါၿမိဳ႕ ပါလီမန္ေတာင္ကုန္းတြင္ ေဆးေျခာက္ေန႔က်င္းပေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား။ေအာ္တာဝါၿမိဳ႕ ပါလီမန္ေတာင္ကုန္းတြင္ ေဆးေျခာက္ေန႔က်င္းပေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား။

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ကႏိုပီဂ႐ု(ပ္)ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာသည္
တိုရြန္တိုစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ကေနဒါသံုးေငြ ၁၁ သို႔ေရာက္ရွိရန္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း
ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေဆးေျခာက္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေအာ္႐ုိရာ ေဆးေျခာက္ကုမၸဏီက
ကေနဒါသံုးေငြ ၂ ဒသမ ၅ဝ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အက္ဖီယာ ေဆးေျခာက္ကုမၸဏီက
ကေနဒါသံုးေငြ ၆ ဒသမ ၇ဝ ေရာက္ရွိရန္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း