အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ စမည့္အခ်ိန္ကို မ်ဳိး႐ိုးဗီဇက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္

မိုင္ယာမီ - သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ အရြယ္တြင္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၏
လူ႔မ်ဳိး႐ိုးဗီဇကို အကဲျဖတ္ရန္နည္းလမ္း တစ္ခုေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သုေတသီမ်ားက
မတ္ ၂၁ ရက္၌ဆိုသည္။ ထိုနည္းလမ္းက ေရာဂါအမ်ဳိးအမည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းသို႔
ဦးတည္ေစႏိုင္သည္။

ဦးေႏွာက္ထိခိုက္၍ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ (ဒီမင္းရွား)ေရာဂါကို ကမၻာတစ္ဝန္း ေလ့လာ သုေတသနျပဳရာတြင္
ပါဝင္သည့္ အယ္လ္ဇိုင္း မားေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါမရွိေသာ အသက္ႀကီးသူမ်ား ၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွ
ရသည့္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို PLOS Medicine ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါသည္ ဒီမင္းရွား ေရာဂါ၏အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါပံုစံျဖစ္ သည္။ ၄င္းသည္
ကမၻာအႏွံ႔ လူ ၄၇ သန္းကို သက္ေရာက္ေနၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈမရွိသည့္အျပင္ ထိေရာက္ေသာ
ကုသ နည္းလမ္းလည္း မရွိေသးေပ။

လူအမ်ားစုသည္ အသက္ ၆ဝ ျပည့္ခ်ိန္မွစ၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပေနၿပီး အေစာပိုင္းတြင္ျဖစ္သည့္
ရွားပါးေသာေရာဂါ စျဖစ္မႈသည္ အသက္ ၃ဝ ျပည့္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း