ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တီလ္လာဆန္၏ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွခရီး

အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေၾကာင္း ျပသသည့္ တီလ္လာဆန္၏
တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို အမ်ားအျပားက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾက ...

 တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလ္လာဆန္တို႔ မတ္ ၁၉ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ခန္းမႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီတ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလ္လာဆန္တို႔ မတ္ ၁၉ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ခန္းမႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဒင္ဗာ - ေဒၚနယ္ထရမ့္အစိုးရက အေရွ႕ေျမာက္ အာရွေဒသအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ရန္
အေရးပါေသာ အခြင့္အလမ္းကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္တီလ္လာဆန္၏
မၾကာေသးမီက သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ အာရွခရီးစဥ္က ကိုယ္စားျပဳေနသည္။
အထူးသျဖင့္ လာမည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္အစိုးရ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတကာ
စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေပၚတြင္ သမား႐ုိးက်စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္း
မရွိဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို စတင္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

တီလ္လာဆန္၏ အာရွခရီးစဥ္အတြင္း မည္သည့္အရာကို ေအာင္ျမင္လာခဲ့သည္တို႔မွာ
တိက်စြာ ေျပာဆိုရန္ခဲယဥ္းလွသည္။ စကားနည္းလွသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္ သူ၏
ေလယာဥ္ေပၚသို႔ သတင္းေထာက္မ်ား ေခၚေဆာင္မႈ (ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိၿပီျဖစ္သည့္
ထံုးတမ္းစဥ္လာကိုခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္) ကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္အျပင္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုေသာ အမ်ားျပည္သူ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္အင္အားျဖင့္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ သတ္မွတ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္
အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမား၏ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံအား
'မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သည္းခံျခင္း' မူဝါဒမွာ အဆံုးသတ္သြားၿပီဟု တီလ္လာဆန္က
တည္ၿငိမ္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာမူဝါဒမ်ားကို
ျပန္လည္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ၿပီး ကြဲျပားေသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု
သူကဆိုသည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးထင္ရွားေသာ လမ္းေၾကာင္း ရွိပံုမရသည့္အခါ ေရြးခ်ယ္စရာ
အားလံုးက စားပြဲေပၚတြင္ရွိေနလိမ့္မည္ဟု သူက အေမရိကန္မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏
အႏွစ္သက္ဆံုး စကားျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္ေရးအရအေရးယူမႈကိုလည္း
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သြယ္ဝိုက္၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးခ်ယ္စရာအားလံုးဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲ
တစ္ခုထက္ ပိုၿပီးလိုအပ္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္သူမ်ားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား
ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈ အကြာအေဝးမရွိေသာသူမ်ားအဖို႔ သီခ်င္းနားေထာင္ေနရသလို
ပင္ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္ အႀကီးတန္း မူဝါဒခ်မွတ္သူက
ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာျမင္ၿပီး လိုအပ္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သူတို႔က
အသက္မ႐ွဴစတမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တီလ္လာဆန္၏ ေနာက္ထပ္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည့္ ေပက်င္းခရီးစဥ္အေပၚတြင္သူ၏
ထိထိမိမိရွိလွေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ထင္ရွားျမင္သာမႈမရွိေပ။ ထိုအစား တီလ္လာဆန္က
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ေဘးဖယ္၍ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈသေဘာထားကို
ျပသခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လို
စိတ္ရွိေၾကာင္း ျပခဲ့သည္။

ယခုအေျခအေနအတိုင္းဆိုလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ခ်မွတ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို တီလ္လာဆန္က လိုက္ေလ်ာၿပီးေလာက္ၿပီျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ေက်နပ္အားရေနလိမ့္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေၾကာင္း ျပသသည့္
တီလ္လာဆန္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္အား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို အမ်ားအျပားက
ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားကိစၥအား ကိုင္တြယ္မႈအေပၚတြင္
ထရမ့္အစိုးရတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ
ထူးထူးျခားျခား မရွိေသာ္လည္း မပီျပင္ေသးေသာ အေျခခံသေဘာတရားအျဖစ္ျဖင့္
မဟုတ္ဘဲအဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုေသာ မဟာဗ်ဴဟာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ျဖင့္
အေမရိကန္အစိုးရက မူဝါဒမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း
စတင္ခ်မွတ္သင့္သည္။

ထိုကဲ့သို႔မဟာဗ်ဴဟာ၏ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္သည္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား
တပ္ဆင္ေပးျခင္းအပါအဝင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ စစ္ေရး
မဟာမိတ္ဖြဲ႔ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္ - တ႐ုတ္
ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေစရန္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အေရးႀကီးေၾကာင္း
အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စည္း႐ုံးေျပာဆိုသင့္ၿပီး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပိုမိုပြင့္လင္းစြာ ရင္းႏွီးရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ တိုက္ခိုက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္တပ္ျဖန္႔ရန္
၄င္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုကာကြယ္ေရးစနစ္အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၄င္း၏ လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္
သေဘာထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို
ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရး ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားသည္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အမူအက်င့္ေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၾကား
ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အဆိုပါ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်သည့္ အမူအက်င့္အား
ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဖိအားေပး ေျဖရွင္းသင့္သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကိုရီးယားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးက အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံႏွင့္
၄င္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပြင့္လင္းသည့္
ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

တီလ္လာဆန္သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ၾကက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံအေပၚထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ သည္းခံျခင္းမူဝါဒသေဘာထားကို
ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္
ထရမ့္အစိုးရမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အဆိုပါမူဝါဒကို ေရွ႕ေနာက္ညီၫြတ္ျပည့္စံုေသာ
စီမံကိန္းျဖင့္ အစားထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒအသစ္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

(Project Syndicate)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း