ကိုလံဘီယာ ေျမၿပိဳမႈ ကေလး ၄၃ ဦးအပါအဝင္ ေသဆံုးသူ ၂၉ဝ အထိရွိလာ

 

မိုကိုအာၿမိဳ႕  (ကိုလံဘီယာ) - ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ မိုကိုအာၿမိဳ႕တြင္ ေျမၿပိဳ
က်မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလး ၄၃ ဦးအပါအဝင္ လူ ၂၉ဝ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီးေနာက္ လူေပါင္း
၃၃၂ ဦးေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ဧၿပီ ၄ ရက္
ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေသဆံုးသူဦးေရ ၂၆၂ ဦးရွိၿပီး ၄င္းတို႔ထဲတြင္ ကေလး ၄၃ ဦးပါဝင္
သည္ဆို၏။ လူေပါင္း ၂၂ဝ ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည္ဟု ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ကိုလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မင္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႔စ္သည္ ေဘးၾကံဳရသည့္ေနရာသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး
အနီးအနားရွိ စစ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ညအိပ္ကာ မတ္ ၄ ရက္တြင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ရႊံ႕ေျမမ်ား ေနာက္ထပ္ၿပိဳက်မႈ၏ အႏၲရာယ္ကို အေရးမထားဘဲ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးကို
စရမည္ဟု သမၼတက ဆိုသည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကြပ္ကဲရန္ ဆန္းတို႔စ္သည္
သံုးရက္ဆက္ တိုက္ ကပ္ေဘးႀကီးၾကံဳရသည့္ေနရာသို႔ သြားခဲ့သည္။ ကယ္ဆယ္ေရး
ရန္ပံုေငြမ်ား ရရွိရန္ ဧၿပီ ၃ ရက္၌ အေရးေပၚအေျခအေန ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး
၄င္းေၾကညာၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေရး အေရးေပၚ
ကိစၥကို ခ်ဲ႕ထြင္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သည္းထန္စြာရြာေသာ မိုးက ျမစ္သံုးစင္ကို လွ်ံတက္ေစရာ ေျမႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္
သစ္ပင္အက်ဳိးအပဲ့မ်ား ထိုဧရိယာသို႔ ႐ုတ္တရက္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား
မတ္ ၃၁ ရက္၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ ရပ္ကြက္အမ်ားစု သည္ ဆင္းရဲၾကၿပီး ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ ျပည္တြင္း
စစ္အတြင္း တြယ္ရာမဲ့ေသာလူမ်ား ေနထိုင္ ၾကသည္။ မိုကိုအာၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၄ဝ,ဝဝဝ
သည္ ေျမၿပိဳမႈဒဏ္ကိုခံရေၾကာင္း ၾကက္ေျခနီအသင္းက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

လူ ၂,ဝဝဝ ခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး အသက္ ရွင္လ်က္ေတြ႕ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဧၿပီ ၄ ရက္၌
နည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားက ရႊံ႕မ်ား၊ သစ္တံုးမ်ားၾကား ကုပ္တက္ေနၿပီး
ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ၄င္းတို႔ မိသားစုမ်ားကို အသည္းအသန္ ရွာေဖြၾက သည္။ အသက္ရွင္
က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကိုရွာရန္ ေဒသတြင္းေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္
သုသာန္တြင္ စုေဝး ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ဧၿပီ ၂ ရက္က မိုကိုအာၿမိဳ႕တြင္ အသက္ရွင္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားရွာေဖြၾကစဥ္။ဧၿပီ ၂ ရက္က မိုကိုအာၿမိဳ႕တြင္ အသက္ရွင္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားရွာေဖြၾကစဥ္။

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကယ္ဆယ္ေရး သမားမ်ားသည္ ကပ္ဆိုက္သည့္ေနရာတြင္
တြင္းတူးစက္မ်ား အသံုးျပဳ၍ရွာေဖြၾကသည္။

၁၅၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ မိုကိုအာၿမိဳ႕တြင္ ျမစ္ ၁ဝ စင္းစခန္႔ ျဖတ္သန္း
စီးဆင္း၍ ၿမိဳ႕တည္ရွိသင့္သည့္ေနရာမဟုတ္ ေၾကာင္း သတင္းစာ "El Espectador" ကို
ကိုးကား၍ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဟိုေဆးအင္တိုနီယို ကက္စထ႐ိုက ဆိုသည္။ ေျမၿပိဳက်မႈက
ေဒသတြင္း ေရသြယ္တံတားကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသသို႔ေပးသည့္
လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုပါ တိုက္ခ်လိုက္ေၾကာင္း ဆန္းတို႔စ္က ဆိုသည္။

ေျမၿပိဳမႈဒဏ္ကို အျပင္းထန္ဆံုး ခံစားခဲ့ ရသည့္ လူဦးေရ ၄ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေသာ
မိုကိုအာၿမိဳ႕၏ ရပ္ကြက္အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲ သားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ၾကာျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ
ကိုလံဘီယာ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အတြင္း အေျခအေနမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ျပည္သူမ်ား
ေနထိုင္ရာ ေနရာျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ အဆိုးဆံုး သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မွာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သည္။ ယင္း မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး
အာမီယို ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုလံုး ပ်က္စီး ခဲ့ကာ လူေပါင္း ၂၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ပစိဖိတ္ကမ္းေျခတြင္ မၾကာေသးမီက
ေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာခံစားခဲ့ရၿပီး ပီ႐ူးႏွင့္ အီေကြေဒါ ႏိုင္ငံတို႔တြင္
အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း