က်ဴးဘားေခတ္ ေနထိုင္မႈဘဝ

ေခ်ေဂြဗားရာ ပန္းခ်ီကားေရွ႕တြင္ အနားယူေနေသာ က်ဴးဘားအလုပ္သမားတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီေခ်ေဂြဗားရာ ပန္းခ်ီကားေရွ႕တြင္ အနားယူေနေသာ က်ဴးဘားအလုပ္သမားတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု – ေအအက္ဖ္ပီ

ဟာဗားနား – ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ က်ဴးဘားမွာ ၁၉၆ဝ ျပည့္လြန္ဆယ္စုႏွစ္က အခ်ိန္ရပ္တံ့ေန
သလားလို႔ ရံဖန္ရံခါထင္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္
မႈရရွိျခင္း၊ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ိုေသဆံုးျခင္း စတဲ့က်ယ္ျပန္႔တဲ့အေျပာင္းအလဲမ်ား ဆက္တိုက္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ ကြၽန္းေပၚက လူမႈဘဝစည္းခ်က္ဟာ ယခင္ကအတိုင္း ေအးေအးလူလူ
စိမ္ေျပနေျပပဲ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေနပါတယ္။

ဟာဗားနားၿမိဳ႕ေဟာင္းက ေက်ာက္စရစ္လမ္းေပၚမွာ ေႏွးေႏွးမွန္မွန္ေမာင္းေနတဲ့အေမရိကန္
ေခတ္ေဟာင္းကားေတြနဲ႔ လူေတြ စႀကၤံေပၚစားပြဲခင္းကစားေနတဲ့ ဒိုဟီႏိုကစားဝိုင္းေတြကို
ေဒသခံေတြက သူတို႔ကိုလိုနီေခတ္ အိမ္အိုအိမ္ေဟာင္းေတြရဲ႕ လသာေဆာင္ေတြဆီက
ၾကည့္ေနတတ္ၾကဆဲပါပဲ။ ေျပာင္းလဲမႈကို မျဖံဳတဲ့ က်ဴးဘားရဲ႕ အခုလိုအခ်ိန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္
မႈမရွိတဲ့အေျခအေနကို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါတယ္။

''ငါတို႔ေနရာက ကြၽန္းတစ္ကြၽန္းျဖစ္ေနလို႔၊ ငါတို႔ႏိုင္ငံဟာ ကယ္ရစ္ဘီယန္ေဒသထဲမွာရွိေန
လို႔၊ ငါတို႔ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အေမြအႏွစ္ကို ဆက္ခံၾကရလို႔ ငါတို႔တစ္ေတြ ေအးေအး
လူလူလႈပ္ရွားသြားလာေနၾကတာပါ''လို႔ က်ဴးဘားရဲ႕ထင္ရွားတဲ့စာေရးဆရာမနဲ႔ ကဗ်ာ
ဆရာမဝင္ဒီဂြာရာက ဆိုပါတယ္။ 

က်ဴးဘားေခတ္ကာလကို ပန္းခ်ီဆရာေတြကလည္း အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးပံုေဖာ္ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ 
''က်ဴးဘားကိုအလည္လာျခင္းဟာ အတိတ္ကာလကို ျပန္သြားသလိုပါပဲ။ က်ဴးဘားမွာ
အခ်ိန္ကာလဟာ ရပ္တံ့ေနပါတယ္ဗ်ာ''လို႔ ပန္းခ်ီဆရာ ဒါဂိုဘာတိုေရာ့ဂြက္က ဆိုတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ရာအူးကပ္စထ႐ို အာဏာရလာခ်ိန္ကစၿပီး အစစအရာရာ ျပန္လည္
ေကာင္းမြန္လာပါတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက်ယ္ျပန္႔လာသလို ဝိုင္ဖိုင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
လည္း ပိုမိုတြင္က်ယ္လာပါတယ္။ ပိတ္ထားခဲ့ရတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ ဟိုတယ္ေတြ ျပန္
လည္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရလာၾကပါတယ္။

ရာအူးကပ္စထ႐ိုဟာ အေမရိကန္နဲ႔ ကာလၾကာျမင့္စြာ ဆက္ဆံေရးေျပလည္လာေစတဲ့
အျပင္ အေသးစားပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ကားနဲ႔အိမ္ေရာင္း
ဝယ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖင့္ က်ဴးဘားရဲ႕ဆိုဗီယက္
စတိုင္ (Soviet style) စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္း ပိုမိုေခတ္မီတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့
ပါတယ္။

ရာအူးကက္စထ႐ိုရဲ႕ စီမံကိန္းအက်ဳိးျပဳအရာဝင္ေနပံုကို တကၠဆပ္ရီအိုဂရင္ဒီဗဲလီတကၠသိုလ္
ပါေမာကၡ အာတူ႐ိုလိုပက္လီဗီက ''အခ်ိန္ဟာ က်ဴးဘားမွာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ရလဒ္အျဖစ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေပးေနပါၿပီ''လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်ဴးဘားရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ လ်င္ျမန္တဲ့ေျပာင္းလဲမႈမဟုတ္ဘူးလို႔
ေဝဖန္သူေတြရွိလာတယ္။

Inter-American Dialogue သုေတသန အဖြဲ႕ဥကၠ႒ မိုက္ကယ္ရွစ္ဖ္တာက ''အခ်ိန္
ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စံႏႈန္းအတိုင္း လႈပ္ရွားေနတာမဟုတ္ေပမဲ့ က်ဴးဘားမွာေတာ့ က်ဴးဘားရဲ႕
အျမန္ႏႈန္းစံအတိုင္း လႈပ္ရွားေနတာျဖစ္မွာပါ''လို႔ ေျပာပါတယ္။

က်ဴးဘားျပည္သူလူထု အမ်ားစုအဖို႔ေတာ့ သူတို႔လူ႔ဘဝဟာ ဒီေန႔အထိ မေျပာင္းလဲေသး
ဘူးလို႔ပဲ ထင္ျမင္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါး
ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဖီဒယ္ကက္စထ႐ိုက က်ဴးဘားကို ပိုင္ႏိုင္စြာထိန္းကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။

က်ဴးဘားအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မႈ ထံုးစံအတိုင္း ရွိျမဲရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံစီးပြား
ေရး ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းေတြကို လံုးဝခြင့္မျပဳသေလာက္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့အျပင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္ေၾကာင့္
အစစအရာရာ မ်ားစြာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရတယ္။

ရာအူးကက္စထ႐ိုရဲ႕ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ 'ပိုမို ျမန္ဆန္က်ယ္
ျပန္႔ပါလိမ့္မယ္'လို႔ ကိုလံဘီယာ မွ က်ဴးဘားစီးပြားေရးပညာရွင္ ေပဗယ္ဗိုင္ဒယ္က ဆိုပါ
တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရာအူးကက္စထ႐ိုကလည္း သူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကေသာကေမ်ာ လုပ္သြားမွာမဟုတ္ေပမဲ့ တံု႔ျခင္း၊ ဆိုင္းျခင္းရွိမွာ
မဟုတ္ဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။


ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း