ဗင္နီဇြဲလား လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲ

 ကာရာကာ့စ္ လမ္းမႀကီးတစ္ေနရာကို ေမ ၃ ရက္က ဗင္နီဇြဲလားလူထု ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။ကာရာကာ့စ္ လမ္းမႀကီးတစ္ေနရာကို ေမ ၃ ရက္က ဗင္နီဇြဲလားလူထု ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပေနၾကစဥ္။

ကာရာကာ့စ္ - ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ ေဒါသ ထြက္ေနေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုက
ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လူႀကိဳက္နည္းသည့္
လက္ရွိသမၼတ နီကိုလပ္ မာဒူ႐ို၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဆန္႔က်င္၍ ေမ ၃ ရက္တြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲ
ႀကီးတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၾကသည္။ မာဒူ႐ို၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ
၄င္း၏အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရး
ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ နည္းပရိယာယ္ျဖစ္သျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေရနံၾကြယ္ဝေသာ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံတြင္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္
ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရအိမ္သံုး စကၠဴကအစ ရွားပါးျပတ္လပ္သည့္
အေျခအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ မာဒူ႐ိုႏွင့္ သူ၏
အစိုးရကို လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လေက်ာ္ကတည္းကပင္ ေန႔စဥ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ျဖဳတ္ခ်ရန္
ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ
ဦးေရမွာ ေမ ၃ ရက္အထိ ၂၉ ဦး ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရကမူ ႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္းၿမိဳ႕
ဗလင္စီယာ၌ ပစၥည္းခိုးသူ လူငယ္ တစ္ဦးကို ေစ်းဆိုင္ရွင္ကပစ္ခတ္၍ ေသဆံုး ခဲ့ျခင္းသာ
ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေမ ၃ ရက္တြင္ ဗင္နီဇြဲလားရွိ လမ္းမ်ားကို အမႈိက္မ်ား၊ အမႈိက္ပံုးမ်ား တန္းစီခ်ကာ
ပိတ္ဆို႔၍ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ မာဒူ႐ိုက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ေရး
သူ၏သေဘာထားကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ လက္ရွိ ကြန္ဂရက္၌ အမတ္ေနရာရထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
မပါဝင္ဘဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ အျခား လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
စသည့္ လူမႈေရးက႑က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။

ေမ ၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ မာဒူ႐ို၏အစီအစဥ္က အတိုက္အခံမ်ားကို
အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ေစခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးေရးကို ေတာင္းဆိုရန္
ပိုမိုႀကီးမားေသာ သပိတ္တိုက္ပြဲဝင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ေမ ၃ ရက္ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးကို မဟာ ဆႏၵျပပြဲႀကီးဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။
''ဒီသေဘာထားက ျပည္သူလူထုနဲ႔ တိုင္ပင္တာ မဟုတ္ ဘဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အာဏာရပါတီအတြက္
ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အသင့္လုပ္ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္''ဟု
အတိုက္အခံ တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဖရက္ဒီ ေဂြဘရာက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏွစ္ တြင္ က်င္းပဖြယ္ရာရွိသည္။
အတိုက္အခံတို႔ က မာဒူ႐ိုကို အာဏာက ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ျပန္ေခၚမဲမ်ားျဖင့္ လႏွင့္ခ်ီ
တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း