ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ မြန္းေဂ်အင္း သမၼတသက္တမ္း စတင္

ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္ ဇနီးတို႔က အိမ္ျပာေတာ္အနီးတြင္ ေမ ၁ဝ ရက္က လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေတာင္ကိုရီးယား သမၼတသစ္ မြန္းေဂ်အင္းႏွင့္ ဇနီးတို႔က အိမ္ျပာေတာ္အနီးတြင္ ေမ ၁ဝ ရက္က လူထုကို ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။  ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္ - အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ေနာက္ဆံုးသမၼတ ရာထူးက်ၿပီးေနာက္ပိုင္း
က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ လက္ဝဲယိမ္း
လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္းေဂ်အင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယား
သမၼတသစ္အျဖစ္ သူ၏ ငါးႏွစ္သက္တမ္းကို ေမ ၁ဝ ရက္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ေမ ၉ ရက္က က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ သမၼတေလာင္း
မြန္းေဂ်အင္းသည္ စုစုေပါင္းမဲဆႏၵ၏ ၄၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲေပါင္း
၁၃ ဒသမ ၄ သန္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေနာက္ဆံုး
ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ကိုေထာက္ခံေသာ မြန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ
အႏိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။
ကြန္ဆာ ေဗးတစ္ပါတီမွ ေဟာင္ဂြၽန္းၿဖိဳက စုစုေပါင္း ဆႏၵမဲ၏ ၂၄ ဒသမ ဝ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
သာရရွိၿပီး ဗဟိုဝါဒီ အန္းခ်ဴဆူးက ၂၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိကာ တတိယလိုက္ခဲ့သည္။

ယြန္ဟပ္သတင္းဌာန၏ အဆိုအရ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း
မဲဆႏၵရွင္အမ်ားဆံုး လာေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မြန္းေဂ်အင္း၏
က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္း ၌
က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အခု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က တရားဥပေဒနဲ႔ပိုင္းျခားေဝဖန္တတ္တဲ့ အသိဥာဏ္
အထင္အရွားရွိတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးရာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဖန္တီးလိုၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီး
တစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့ေအာင္ပြဲပဲျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ဂြမ္ဟြာမြန္းရင္ျပင္တြင္
သူ႔ကိုဂုဏ္ျပဳရန္ စုေဝးေနသည့္ လူထုႀကီးကို မြန္းေဂ်အင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လာဘ္စားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ခုသို႔ က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး အကြဲကြဲ အျပားျပား
အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္းက ထိုအေျခအေနကို ကုစားရန္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး
''ကြၽန္ေတာ္က ကိုရီး ယားျပည္သူေတြအားလံုးအတြက္ သမၼတ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္''ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အေရးပါဆံုး ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ အေမရိကန္
အစိုးရက မြန္း၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရမႈကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက လည္း မြန္းကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရင္း ေတာင္ကို
ရီးယားေခါင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ မၾကာမီေတြ႕ဆံု ႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ဂ်ပန္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံေတြဟာ အေရွ႕အာရွမွာ တူညီတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို
ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္''ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးကို ရည္ၫႊန္းကာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မြန္းေဂ်အင္းကို ေဝဖန္သူမ်ားကမူ ၄င္းသည္
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းသည္ဟု
စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ မြန္းေဂ်အင္းက ေျမာက္ကိုရီးယားအေရး တင္းမာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္
ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေစ့စပ္မႈမ်ား အေကာင္အထည္ေပၚေစေရးဘက္မွ
လိုက္၍ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက ေတာင္ကိုရီးယား၏ လံုျခံဳေရးကို ၄င္း၏တပ္ဖြဲ႕ အင္အား
၂၈,၅ဝဝ ျဖင့္ အာမခံခ်က္ေပး၍ ေစာင့္ေရွာက္ထား ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
ဆက္ဆံေရးကို ယခုထက္ပိုမို၍ လြတ္လပ္စြာဆက္ဆံ ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ထင္ျမင္ယူဆခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း က အေမရိကန္တပ္မ်ား ရွိေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ ''အခုအေျခအေနက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕
လံုျခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးသာမကပါဘူး။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ တစ္ကမၻာလံုး
ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္လည္း အေရးပါ ေနပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ ဆိုးလ္တကၠသိုလ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးဌာန ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡျဖစ္သူ ယြန္းေယာင္ကြမ္းက
ေမ ၉ ရက္က ေရးသားရာတြင္ မြန္း သမၼတ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏
အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး တြင္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္း
သူမ်ားမွာ ေသခ်ာေပါက္မွားယြင္းေၾကာင္း၊ မြန္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးစားပြဲသို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ခိုင္မာသည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ
လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အစိုးရသည္ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေျခခံသေဘာထား ကြဲလြဲမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္
ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ေနေသာ ရက္စ္ေတလာဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္
အတိုင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ
တစ္ရပ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္မဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း