ထရမ့္၏ ခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ ဥေရာပက အေမရိကန္ကို မမွီခိုႏိုင္ေတာ့ဟု ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္လ္ဆို

 ဂ်ာမနီဝန္ခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာမာကယ္လ္ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၂၇ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဂ်ာမနီဝန္ခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာမာကယ္လ္ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၂၇ ရက္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လန္ဒန္ - ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အိန္ဂ်လာ မာကယ္လ္သည္ ေမလစတုတၴပတ္က အေမရိကန္သမၼတ
ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ဆက္တိုက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပဆက္ဆံေရး
အခန္းက႑သစ္တရပ္ကို ေမ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပဆက္ဆံေရးမွာ ''ကိုယ့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဖန္တီးရေတာ့မယ္''
ဟု မာကယ္လ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္သည္ အေမရိကန္သမၼတက ကုန္သြယ္ေရး၊
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျငင္းအခုန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္
ျပဳလုပ္သည္ထက္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ ထရမ့္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြက္
အျပင္းထန္ဆံုး ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္က အျခားသူမ်ားကို မီွခိုအား
ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားမွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီဟု လက္ရွိ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္
မာကယ္လ္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး လူထုစည္းေဝးပြဲတြင္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းကို ဥေရာပ ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္
အဆိုပါ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ဥေရာပက
အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏီွးမႈ မပ်က္ေစဘဲ မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုး၍
ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း မာကယ္လ္က ေျပာသည္။

ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္သည္ ဥေရာပ၏စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံမွ သိသိသာသာ တရားဝင္
ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အတၱလႏၲိတ္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ႏိုင္ငံမ်ား ဆက္ဆံေရးကို
ကိုင္တြယ္ျခင္းမွာ တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာေကာင္းလွသည္။ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအၾကား
ဆက္ဆံေရးမွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္ ကာလမ်ားအတြင္း အေျခအေန တင္းမာခဲ့ေသာ္လည္း
ထရမ့္ သမၼတမျဖစ္ခင္ကတည္းက ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို အေရး
မထားေတာ့ပဲ ကမၻာႀကီးကို ရင္ဆုိင္ရန္ စိတ္ကူးရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ထရမ့္က
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ တံခါးပိတ္ကုန္သြယ္မႈအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဥေရာပလံုျခံဳေရးအတြက္ ျ>ြခင္းခ်က္မရွိ အာမခံခ်က္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ထိမ္ခ်န္ထားစဥ္
ေနတိုးအဖြဲ႕ရွိ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးတြင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးစြဲျခင္း
မရွိမႈအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ
ဂ်ီ - ၇ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ကမၻာ့ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထရမ့္က ရာသီဥတုေျပာင္း
လဲမႈကို ရင္ဆုိင္ရန္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက ထရမ့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထိုအစည္းအေဝးမ်ားမွ
စိုးရိမ္ပူပန္မႈအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ခရီးစဥ္တြင္ထရမ့္က
ေဆာ္ဒီဘုရင္ကို အေရးတယူရွိခဲ့ၿပီးေဆာ္ဒီဘုရင္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္
သည့္ အျခား မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လာေရာက္သင္ၾကားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ ထရမ့္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
အရင္းႏွီးဆံုး မဟာမိတ္၏ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မာကရြန္က မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းက
ဥေရာပ ကာကြယ္ေရးပဏာမေျခလွမ္းအေထာက္အပံ့ျပဳမည့္ ျပင္သစ္ - ဂ်ာမန္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့သည္။ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက
၄င္းတို႔၏ကာကြယ္ေရးဝယ္ယူမႈအတြက္ ညိႇႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ေနတိုး ႒ာနခ်ဳပ္ဖြဲ႕စည္း
တည္ေဆာက္ပံု အျပင္ဘက္တြင္ တပ္ျဖန္႔ႏိုင္မည့္စစ္ေရးစြမ္းရည္မ်ား ပိုမိုရရွိလိုၾကသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ မွ ၄၁ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးအထိ
စစ္ေရးအတြက္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မာကယ္လ္ႏွင့္ မာကရြန္တို႔က ထရမ့္ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း
လိုလားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ မာကယ္လ္၏
ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ဥေရာပက တုံ႔ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ လကၡဏာတစ္ခုတည္း
မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ထရမ့္က အေရးတယူဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး
ေနာက္ မာကရြန္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္သြားရန္ ထရမ့္အား
ဖိအားေပးသြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

- ေဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း