ဥေရာပတစ္လႊား ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား

ကိယက္ဖ္ - ဥေရာပတစ္လႊား ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအထိ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ
ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ ကမၻာအႏွံ႔ရွိ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူ ေထာင္ေပါင္း
မ်ားစြာက ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္
ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယူကရိန္းႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီေပါင္း ၈ဝ တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ
ဗိုင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ခ်ာႏိုဘိုင္း ႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
အပါအဝင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား အပိတ္ခံခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၃ဝဝ ေပးေခ်ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ေမလတြင္
ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ခဲ့ေသာ ေငြညႇစ္သည့္
ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္ Wannacry ႏွင့္ ပံုစံခ်င္းဆင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုတိုက္ခိုက္မႈသည္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေရအတြက္နည္းပါးခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာသံုးစြဲသူ
ႏွစ္ေထာင္နီးပါးသာ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးကုမၸဏီ Kaspersky
လက္ဘ္က ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိုင္တီပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ယခုဗိုင္းရပ္စ္သည္၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္
ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေသာ Petya ဗိုင္းရပ္စ္ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း