အေမရိကန္ ဦးစားေပး ထရမ့္ႏွင့္ အိႏိၵယ ဦးစားေပး မိုဒီတို႔ ေတြ႕ဆံု

သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္တြင္ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္ ႏွင္းဆီဥယ်ာဥ္တြင္ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ဆံုစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗၺလ်ဴဘြရွ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ
တြင္ ''အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားက ေဂ်ာ့ဒဗၺလ်ဴဘြရွ္အား ႏွစ္သက္ေၾကာင္း'' ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကား
ခဲ့မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတဘြရွ္က အိႏိၵယ ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီး
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တစ္ဟုန္ထိုးတိုးပြားလာျခင္းဆန္႔က်င္သည့္စနစ္၏ ခြဲျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသည့္
ႏွစ္မ်ားကို အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။

ထရမ့္ႏွင့္ မိုဒီတို႔ မေတြ႕ဆံုမီ အေမရိကန္သမၼတ ထရမ့္က အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရန္ဒရာမိုဒီကို
''မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ေယာက္''ဟု တြစ္တာအေကာင့္မွတစ္ဆင့္ ေရးသားႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး မိုဒီက ထရမ့္ကို
''ေႏြးေထြးေသာ ႀကိဳဆိုမႈ''အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တြစ္တာအေကာင့္မွ
တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တိုကာလအတြင္း မိုဒီကို ေထာက္ခံသူမ်ားကေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအတြင္း လစ္ဘရယ္
အေယာင္အေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ 'အေမရိကန္ ပထမဦးစားေပး' သို႔မဟုတ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ
ဦးစားေပးတို႔က လံႈ႔ေဆာ္ေသာ အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာဆိုေနသူမ်ား
အေပၚ တင္းက်ပ္မႈႏွင့္ နာမည္ႀကီး မီဒီယာမ်ားကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမ်ားတြင္ မိုဒီႏွင့္ ထရမ့္အၾကား
တူညီမႈအေပၚ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ မိုဒီေထာက္ခံသူမ်ားက သာမန္လူတန္းစားတို႔၏
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ထရမ့္၏ အေျပာင္းအလဲျမန္ေသာ
လက္ေတြ႕မက်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက ဘြရွ္၏အေကာင္းအဆိုး အမွတ္တရမ်ားအေပၚ
ညင္ညင္သာသာ ထိုးေဖာက္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယတြင္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက မိုဒီကို အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အဆင့္သို႔
တြန္းတင္ခဲ့သည္။

မိုဒီ၏ အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးစဥ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဗီဇာ ဆယ္ႏွစ္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနတစ္ခုေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္
ပထမဆံုး အိမ္ျဖဴေတာ္ခရီးစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တြင္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ
စိုးမိုးေနၿပီး ထရမ့္၏ ဟိတ္ဟန္မ်ားမႈႏွင့္ စိတ္ျမန္မႈက မိုဒီ၏ အေမရိကကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရင့္က်က္ေစခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထရမ့္ႏွင့္ မိုဒီတို႔
လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထရမ့္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို
ဆြဲေဆာင္ရန္မွာ မိုဒီ၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည္။ မိုဒီက အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုရရွိမည့္
အခြင့္အေရးထက္ ဓာတ္ပံုႀကီးရရွိရန္ အဓိကထားၿပီး လက္ေတြ႕ အက်ဳိးေမွ်ာ္ဝါဒီတစ္ဦးအျဖစ္
ထရမ့္ကို ခ်ဥ္းကပ္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

အေမရိကန္ - အိႏိၵယ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အမ်ားဆႏၵက ထရမ့္အစိုးရ၏ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား
ပိုမိုၾကာျမင့္ႏိုင္သည္ကို မိုဒီက သတိထားမိသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံက အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း
ထရမ့္မူဝါဒကို လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ အေမရိကန္မူဝါဒကို လိုအပ္ႏိုင္သည္။

ထရမ့္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားေသာေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ
သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ကို မ်က္ႏွာခ်ဳိေသြးခဲ့သည္။ ထရမ့္က အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ား
အတြက္ ဗီဇာကန္႔သတ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္
အားေပးခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံကို ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသေဘာတူညီခ်က္၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္
ဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ျပသခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏိၵယ ကုန္သြယ္မႈ၌ အိႏၵိယဘက္က ပိုေငြျပေနမႈေၾကာင့္
တင္းမာမႈမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

မိုဒီထရမ့္ေတြ႕ဆံုမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ တိုးတက္မႈက ပထမဆံုး ေနတိုးအဖြဲ႕ဝင္
မဟုတ္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံက အိႏိၵယေရတပ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံႏွင့္အထက္
တန္ဖိုးရွိေသာ ြကေမိငေညိမသညန ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၂၂ စင္းကို ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ လက္နက္ကုမၸဏီ ေလာ့ခ္ဟိဒ္ကအိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ အက္ဖ္ ၁၆ ႀူသခု ၇ဝ
တိုက္ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ရန္ တာတာအုပ္စုႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေရးထိုးထားၿပီးေၾကာင္း
သိရသည္။


(ယခုေဆာင္းပါးသည္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ေဆာင္းပါးရွင္ ဘာခါဒတ္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

- ဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း