ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ လိင္တူလက္ထပ္ျခင္းကို တရား၀င္ခြင့္ျပဳ

ဘာလင္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒက္စေတ႔ျမိဳ႔ရွိ ေအာက္လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္း ပခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး အနမ္းေပးေနပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ရက္ ေန႔ကေတြ႔ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု/ ေအအက္ဖ္ပီဘာလင္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒက္စေတ႔ျမိဳ႔ရွိ ေအာက္လြတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္း ပခ်ိန္၌ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦး အနမ္းေပးေနပံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃၀ရက္ ေန႔ကေတြ႔ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု/ ေအအက္ဖ္ပီ

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အိန္လ္ဂ်ယ္လာ မာခ္ခယ္က မိမိ၏အမတ္မ်ားအား အမွားအမွန္ခ်င့္ခ်ိန္၍ မဲေပးရန္
ေျပာၾကားခဲ့ျပီးရက္အေတာ္ၾကာတြင္ ဂ်ာမန္ လြတ္ေတာ္၌္ လိင္တူလက္ထပ္ျခင္းကိုတရား၀င္
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း