ကမၻာတစ္ဝန္း ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ဆီ တစ္ပတ္ျပန္ေက်ာ့ျခင္း

 ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္(ယာ)က ျပင္သစ္သမၼတ မက္ကရြန္ကို ဇြန္ ၂၉ ရက္က ႀကိဳဆိုလာစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္(ယာ)က ျပင္သစ္သမၼတ မက္ကရြန္ကို ဇြန္ ၂၉ ရက္က ႀကိဳဆိုလာစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ဆန္းစစ္သူေတြအမ်ားက ေလ့လာခဲ့သလို အေမရိကန္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မၾကာေသးခင္
ရာစုႏွစ္ကစၿပီး အသက္ဆက္ ေပးေနရတယ္။ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ အေမရိကန္ဦးစားေပး၊
သို႔မဟုတ္ ပိုၿပီးတိက်တဲ့ 'အေမရိကန္တစ္ကိုယ္တည္း' ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ ရက္ေပါင္း ၁၅ဝ ၿပီးသြားတဲ့
အခါမွာေတာ့ အေမရိကန္ရဲ႕ အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ တည္ၿငိမ္မႈေပးတဲ့က႑ဟာ အျမဲရရွိလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့
အျမင္မ်ဳိးနဲ႔ ၾကည့္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံ တကာပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ေရွ႕ဆံုးကေျပးေနတဲ့
ကမၻာေပၚမွာ မရွိမျဖစ္တဲ့ႏိုင္ငံအဆင့္အတန္းဟာ တစ္စတစ္စ ဆုတ္ယုတ္ ေလ်ာ့ပါးလာကာ
တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သူေတြဟာ ထင္ေပၚေက်ာ္ေဇာလာၾကတယ္။
လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္လို႔ ေျပာေျပာေနၾကတာ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ရသလဲ။

မ်ားလွတဲ့ ပဋိပကၡအေနအထားေတြ ျမင့္မားလာတာဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ ကမၻာတစ္ဝန္း
စနစ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕စရာမလိုဘူး။ တ႐ုတ္လို တက္သစ္စအင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြဟာ တာဝန္ရွိတဲ့
ကုမၸဏီေတြလို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကတယ္။ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ ရရွိလာၿပီလို႔ထင္ရတဲ့ EU ဟာလည္း
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က႑ကေန ပါဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္လို႔ရတယ္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး သီအိုရီမွာ လြတ္လပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝါဒဟာ
ပြင့္လင္းမႈနဲ႔စည္းစနစ္ရွိမႈရွိတဲ့ အသြင္အျပင္လကၡဏာေတြကို ေဆာင္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့
အဖြဲ႕အစည္း ေတြနဲ႔ တ႐ိုတေသ ထိန္းသိမ္းထားတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး အၿပီးမွာ ဒီမူေတြဟာ
အေတြးအျမင္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့တစ္ေန႔ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈအဖြဲ႕အစည္း WTO ျဖစ္လာမယ့္
အေကာက္ခြန္နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး အေထြေထြသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (GATT)တို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔
အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ ပူးေပါင္းေရးဝါဒ ကမၻာတစ္ဝန္းျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ
စစ္ေအးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ အေတာ္ထိခိုက္သြားခဲ့တယ္။ ဒီဝါဒဟာ အေနာက္အုပ္စုရဲ႕
ပထဝီဝင္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အေတာ္ကေလး ဆက္ႏႊယ္ခဲ့တာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ ယူေက
တို႔နဲ႔ အေတာ္ဆက္ႏႊယ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလက ဘာလင္ တံတိုင္းႀကီးကို
ၿဖိဳခ်ႏိုင္လိုက္တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ကာလဟာ အေမရိကန္အတြက္ အျငင္းမပြားႏိုင္တဲ့ ႀကီးစိုးမႈကို
ရရွိခဲ့ကာ အေနာက္အုပ္စုက ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု ပ်ံ႕ႏွံ႔ဖို႔
လမ္းစေဖာ္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီျပန္႔ပြားသူဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္၊
သို႔မဟုတ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျဖစ္ထြန္းခဲ့ေပ။

အခုအခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ
၁၁ ရက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေၾကာင္းေၾကာင္းကို ေမ့ထားၿပီး
အေမရိကန္အေပၚ ေသြးစည္းညီၫြတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့
သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ နက္႐ိႈင္းတဲ့ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကို ေပၚလာေစခဲ့တယ္။ ဒီဦးတည္မႈဟာ
ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ပိုၿပီးအားေကာင္းလာဖို႔ပဲရွိတယ္။

ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမႏွင့္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္တို႔ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမႏွင့္ ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္တို႔ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

စီးပြားေရးအရလည္း ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ ျခားနားခ်က္ေတြက ရွိေနၾကတယ္။ ၂ဝဝ၇ - ၂ဝဝ၉
ခုႏွစ္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈပင္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ သမား႐ိုးက်
အေျမာ္အျမင္ရွိမႈဟာ ကမၻာတစ္ဝန္းေလာက္မရွိခဲ့ေပ။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ကမၻာတစ္ဝန္း
ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ံဳ႕သြားတဲ့အခါမွာ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုး
ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကတဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏၵိယမွာ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ ႀကီးထြားခဲ့တယ္။

ယေန႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ကို ပ်က္ျပားေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ
ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ UK က Brexit
ေခၚတဲ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢက ႏုတ္ထြက္မႈနဲ႔ အေမရိကန္မွာထရမ့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ျခင္း
တို႔က Offshoring လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံက ကုမၸဏီက သူ႔အလုပ္ကို ေနာက္တစ္ႏိုင္ငံက
အလုပ္သမားေတြကို ခိုင္းတာမ်ဳိးလို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရး
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ေတြအေပၚ ခံျပင္းလာတာကို ထင္ဟပ္လာတာပဲျဖစ္တယ္။
ဒီခံျပင္းမႈဟာ ထုတ္ပစ္တာကို အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးကို ျပန္လည္
သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစတယ္။ ဂ်ာမန္ပံုစံ လြတ္လပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပန္လည္
အေလးအနက္ထားတာမ်ဳိး ျပန္႔ပြားေနရာမွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ
ျပန္လည္ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ အခ်ဳိ႕က ခန္႔မွန္းေနၾကတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚကို ေထာက္ခံ
အားေပးသူေတြက အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ဆက္ဆံေရးမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ
ျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ မၾကာခဏ ေထာက္ျပၾကတယ္။

ဒါဟာ အလြန္ဆိုးတဲ့ ေသြးလွန္႔ေရးသမားရဲ႕ အျမင္ပဲ။ တ႐ုတ္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာတာဟာ
အေနာက္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေတြမွာ မယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ေစေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ထင္သလို တ႐ုတ္ဟာ
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒီ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္။ မၾကာေသးခင္ကပဲ တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ထရမ့္အစိုးရကို
ခပ္ခြာခြာေနခဲ့ကာ ပါရီ ရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံေၾကာင္းကို ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ဟာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကေန ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္။
ဇန္နဝါရီလက ဒါဗို႔စ္ (Davos) မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ ႏွစ္စဥ္အစည္းအေဝးမွာ
သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ဟာ အထိမ္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕
မယိမ္းမယိုင္ ကာကြယ္သူအျဖစ္ ျပသခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေတြဟာ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ အျခားႏိုင္ငံေတြ
မဆံုး႐ံႈး မနစ္နာေစဖို႔ ေစာင့္ထိန္းဖို႔ သမၼတရွီက ေျပာခဲ့တယ္။

ကမၻာတစ္ဝန္း စီးပြားေရးမွာ နက္႐ိႈင္းစြာ ေပါင္းစည္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဘယ္ေလာက္
အက်ဳိးအျမတ္ရရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြ မသိဘဲမေနၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္
လည္း စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈကို အေျခခံတဲ့ျပည္တြင္း၌ တရားဝင္မႈကို စြန္႔စားဖို႔မရည္ရြယ္ဘူး။
BRI လို႔ေခၚတဲ့ ရပ္ဝန္းနဲ႔ လမ္းပန္း ပဏာမေျခလွမ္းကို သမၼတရွီက 'ဒီရာစုရဲ႕စီမံကိန္း'လို႔
ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့တယ္။ ဒီစီမံကိန္းဟာ ဥေရာပ၊ အာရွနဲ႔ အာဖရိကတိုက္တို႔မွာ စီးပြားေရး
ဆက္ႏႊယ္မႈေတြ အားေကာင္းခိုင္မာလာဖို႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈရဲ႕
ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းအမွန္ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးမွာ ၾသဇာရွိမႈအခြင့္အေရးကို
အသာစီးယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဒီလိုလုပ္ခဲ့ေပမဲ့လည္း တ႐ုတ္ဟာ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းမႈစနစ္ရဲ႕ အုတ္ျမစ္ေတြကို
ပြင့္လင္းစြာေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ လြန္ခဲ့တဲ့လက ေပက်င္းမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ BRI
ဖိုရမ္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မွတ္သားေလာက္တဲ့ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္မွာ
ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အဖြဲ႕အစည္း ၃ဝ ေက်ာ္တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားမွ်တမႈ၊ လူမႈေရးစည္းလံုးမႈ၊
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊
လိင္အရ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေပးျခင္းတို႔ကို
ျမႇင့္တင္ေစခဲ့တယ္။

ဒီ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ရင္၊ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္ရဲ႕
လက္သစ္ကုန္သြယ္ေရးယိမ္းယိုင္မႈေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ သေဘာထားမႀကီးတဲ့စည္းမ်ဥ္း ေတြကို
လ်စ္လ်ဴ႐ႈရင္ မွားလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ကိုႀကီးမားက်စ္လ်စ္ခိုင္မာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလို႔
ျမင္ရင္လည္းမမွန္ဘူး။ တန္ဖိုးထားမႈေတြဟာ အေနာက္အုပ္စုနဲ႔ လံုးဝ သဟဇာတျဖစ္မွာ
မဟုတ္ဘူး။ ဒီလို ေပါ့ပ်က္ပ်က္လုပ္တာဟာ အေမရိကန္မွာ ဟီလာရီကလင္တန္က ထရမ့္ကို
လူထုမဲ (popular vote) နဲ႔ အႏိုင္ရတာမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ UK မွာEU ထဲ ဆက္ေနလိုတဲ့လူေတြ
Brexit လူထုသေဘာထားခံယူပြဲကို ပြတ္ကာသီကာ ႐ံႈးနိမ့္တာလိုမ်ဳိးလို တ႐ုတ္
အတြက္လည္း ပိုၿပီးမွန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။

ဒီလို မေရမရာ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ EU ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ကို
ကူညီႏိုင္တဲ့အေနအထားမွာရွိတယ္။ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Macron ရဲ႕ေအာင္ပြဲဟာ
လြတ္လပ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ကို ကာကြယ္သူေတြကို အားေပးရာေရာက္ကာ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္ရဲ႕
ေပ်ာ့ကြက္ဟာကြက္ေတြရွိတဲ့ၾကားက ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြအတြက္ အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆံုးနဲ႔
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိတဲ့ နမူနာအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တုန္းပဲျဖစ္တယ္။

စည္းလံုးညီၫြတ္တဲ့ EU ဟာ အားအင္ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနၾကတဲ့ ဘက္ေပါင္းစံု အဖြဲ႕အစည္းေတြကို
ျပန္လည္အသက္သြင္းေစႏိုင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အေထာက္အကူေပးႏိုင္ကာ
အရွိန္အဟုန္သစ္ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲက လြတ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို
ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြအေနနဲ႔ကမ္းလွမ္းရင္ စစ္မွန္တဲ့ကမၻာတစ္ဝန္း လြတ္လပ္တဲ့
ဖြဲ႕စည္းပံုစနစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းကလို
မဟုတ္ဘဲ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ အလုပ္ကို မၿပီးျပတ္ဘဲထားလို႔ မရေတာ့ဘူး။

(ဤေဆာင္းပါးသည္ Javier Solana ၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။
သူသည္ EU ၏ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ လံုျခံဳေရးေပၚလစီ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္
NATO ၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စပိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။
သူသည္ လက္ရွိ Centre for Global Economy and Geopolitics ၏
ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး Brookings Institution ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္
လူႀကီးျဖစ္သည္။

- PROJECT SYNDICATE

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း