ေျမထဲပင္လယ္ထဲသက္တမ္းရင့္၀ိုင္မ်ားရရွိရန္္စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိပင္လယ္ထဲသို႔၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကိုနစ္ၿမႈပ္စမ္းသပ္ေနစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိပင္လယ္ထဲသို႔၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကိုနစ္ၿမႈပ္စမ္းသပ္ေနစဥ္။ ဓါတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ယင္းစမ္းသပ္မႈတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တြင္ရွိေသာ ေျမထဲပင္လယ္အနီးတ၀ိုက္
ဒိုက္ဗင္ေက်ာင္းႏွင့္ တဲြဖက္၍ သက္တမ္း ရင့္၀ိုင္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ဘန္ဒို ၀ိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက
ပင္လယ္ထဲသို႕၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကိုနစ္ျမႈပ္ ျခင္းျဖင့္ စမ္းသပ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း