အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲ

 

အီရတ္ႏိုင္ငံ မိုဆူးၿမိဳ႕ေဟာင္း အပ်က္အစီးမ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ၿမိဳ႕ႀကီးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအီရတ္ႏိုင္ငံ မိုဆူးၿမိဳ႕ေဟာင္း အပ်က္အစီးမ်ားကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ၿမိဳ႕ႀကီးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဘာလင္ - အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မိုဆူးလ္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္
အိုင္အက္စ္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းသည္ အတိတ္က အရာတစ္ခုသာ ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕အစည္း႐ႈံးနိမ့္မႈႏွင့္ ၄င္းတို႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အီရတ္ဆီးရီးယားနယ္ေျမတို႔၏
နိဂံုးက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း ဆီးရီးယား၏ အျဖစ္ဆိုးကို
အဆံုးသတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

ေဒသ၏ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ သမိုင္းစဥ္တြင္ အခန္းသစ္ စတင္ရာတြင္
ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အႏၲရာယ္ထက္ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးၿပီး ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာက်ဆံုးၿပီးေနာက္
ၾကံဳခဲ့ရေသာ အခန္းမ်ားထက္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္နည္းသည္။

က်န္ရွိေနေသာေဒသက ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ၄င္းဘာသာ၄င္းေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာ မူေဘာင္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ထုိအစား ဆယ္ကိုးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုၾကား တစ္ေနရာရာတြင္
ထိုေဒသက ပိတ္မိေနဆဲျဖစ္သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၏ဒုကၡမ်ားအတြက္ အေနာက္တိုင္းအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားက အျပစ္တင္ခြင့္
မရွိေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က ေအာ္တိုမန္အႀကိဳနယ္ေျမမ်ားကို
ပိုင္းျခားခဲ့ေသာ ဆိုက္ခ္ ပစ္ေကာ့ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ အာရပ္ကမၻာတြင္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ လံႈ႔ေဆာ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္က
၁၉၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း မေန႔တစ္ေန႔ကမွ စိတ္ကူးပံုေဖာ္
ထားပံုေပါက္ေနသည္။

အဆိုပါေဒသတြင္ ဇာဘုရင္ေခတ္က ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကိုလည္းေမ့ထား၍ မရပါ။
ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၄င္း၏ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပိဳင္ဘက္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔က အဆိုပါေဒသတြင္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။

အမွန္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ယေန႔အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ
ဝ႐ုန္းသုန္းကားအေျခအေနျဖစ္ပြားမႈအတြက္ အထင္ရွားဆံုး ပါဝင္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္
လိမ့္မည္။ ယခင္ကတည္းက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ေရနံထြက္ရွိမႈကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၄င္းတို႔၏
လိုအပ္ခ်က္အတြက္ စိတ္ဝင္စားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအစတြင္ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ
အေနာက္ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား ေပၚထြက္လာမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားကေန
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အက်ဳိးစီးပြားကို အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြင္ ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမႈကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈက ၄င္း
အနီးကပ္ဆံုး လံုျခံဳေရးမဟာမိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံက ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး
တြင္ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္၏ အီရတ္ႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲႏွစ္ခု
ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထိုနည္းတူ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈက အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ
အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏
သိမ္းပိုက္ထားမႈကို ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေအာက္တြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ အေမရိကန္
ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ ေသာင္းက်န္းမႈ စတင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ မဟာမိတ္မ်ား
ျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တို႔ကို မဟာဗ်ဴေျမာက္ၿခိမ္းေျခာက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အယ္လ္ေကဒါက ေစလႊတ္လိုက္
သည့္ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ၁၉ ေယာက္တြင္ ၁၅ ေယာက္ကေဆာ္ဒီႏိုင္ငံသားမ်ား
ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေပၚထြက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုကိစၥက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
တာလီဘန္အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါကစၥတန္က အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို
ဆန္႔က်င္သည့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ရန္အတြက္ အယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕ကို ခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့သည္။

အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ အၾကံအစည္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ေဒသဆိုင္ရာ လႊမ္းမိုးမႈအတြက္
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတို႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ဖြယ္ရွိကာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ
သမိုင္း၏ အခန္းသစ္ ဖြင့္လွစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ပြား
ေနေသာ ပဋိပကၡက ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားၾကားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား
ခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနေသာ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုး
ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံက ပဋိပကၡတြင္ ေနရာယူထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္က ေဆာ္ဒီအာရဗ်ဘက္တြင္
ရပ္တည္ၿပီး ႐ုရွားက အီရန္ဘက္တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

လက္ရွိ အၾကမ္းဖက္စစ္ပြဲက ပဋိပကၡလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အစားထိုးႏိုင္ေျခ ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ဆြန္နီမဟာမိတ္ေလးႏိုင္ငံက ကာတာအေပၚ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ရန္
တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ ကာတာႏိုင္ငံႏွင့္ အီရန္အၾကား ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးရွိေနေသာ္
လည္း အဆိုပါပဋိပကၡ ပါရွားပင္လယ္ေကြ႕ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည့္ အလားအလာ
ရွိသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ တပ္ဆုတ္ရန္ ၄င္း၏ မဲဆြယ္
စည္း႐ုံးေရးတြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အေမရိကန္က ဆီးရီးယားသို႔
ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္မ်ား ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ၄င္း၏မဟာမိတ္မ်ားကို ဦးတည္ၿပီး
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ သူကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းကိုင္တြယ္နိုင္သည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းမည္
မဟုတ္ေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသို႔ ဝင္လာပါက သူ႔အတြက္နက္နက္နည္းနည္း သင္ခန္း
စာယူရမည့္အေျခအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္စရာ အေၾကာင္းရွိမည္
မဟုတ္ေပ။

ေဆာင္းပါးရွင္ ဟို႔ရွ္ကာ ဖစ္ရွာသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ာမန္ ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ႏွင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖစ္ရွာက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရး
ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သူ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါးဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏
ဂရင္းပါတီ တည္ေထာင္ရာတြင္ အဓိကေနရာက ပါဝင္ခဲ့သည္။


 

(ယခုေဆာင္းပါးသည္ ပေရာ့ဂ်က္ဆင္ဒီကိတ္ေဆာင္းပါးရွင္ ဟို႔ရွ္ကာ ဖစ္ရွာ၏
အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

- ပေရာ့ဂ်က္ဆင္ဒီကိတ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း