ပိုလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသစ္ေဖာင္ေမွ်ာဓေလ့

 စိန္႔ဘာဘရာ ပံုေတာ္ခ်ိတ္ထားေသာ သစ္ေဖာင္ႀကီးကို ဝါေဆာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီစိန္႔ဘာဘရာ ပံုေတာ္ခ်ိတ္ထားေသာ သစ္ေဖာင္ႀကီးကို ဝါေဆာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂက္စီ(ပိုေလာက္နီ) - ပိုးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေရွး႐ိုးရာဓေလ့ျဖစ္ေသာ သစ္ေမွ်ာျခင္းကို
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအျဖစ္ ပိုလန္ႏိုင္ငံသားတစ္စုသည္ သစ္လံုးမ်ားကို ေဖာင္ႀကီး တစ္ခုဖြဲ႕ကာ
ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ အရွည္ဆံုး ဗစၥတူလာျမစ္၏ ေရစီးေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေမွ်ာလိုက္သည္။

ေရွးလူႀကီးမ်ား ေဆာင္ရြက္ပံု ေဆာင္ရြက္နည္းအတိုင္း ညဘက္၌လည္းေကာင္း၊ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္၌
လည္းေကာင္း ကပၸတိန္ ဇီဇစ္ဂလာနီကိုလာ့စ္က ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕သားမ်ားအားလံုး မတ္တပ္ရပ္ကာ
ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ေတးမ်ားသီဆိုၾကသည္။

စိန္႔ဘာဘရာသည္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္သည့္ မိုင္းအလုပ္သမား၊
မီးသတ္သမားမ်ားႏွင့္ သစ္ေဖာင္သမားမ်ားအတြက္ သူေတာ္စင္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္
ျမစ္မ်ားအတြင္း ေရစီးသန္လွေသာ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္းရွိ၍ ေဖာင္သမားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္
ႀကီးေၾကာင္း နီကိုလာ့စ္က ဆိုသည္။

ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ သစ္ေဖာင္ေမွ်ာျခင္း လုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဗစၥတူလာျမစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ျမစ္လက္တက္မ်ား
တစ္ေလွ်ာက္ ရြာမ်ားသည္ ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္။ ကုန္စည္အမ်ဳိးမ်ဳိး
အထူးသျဖင့္ ပိုလန္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကို ေရစုန္အတိုင္း ဂ်ဒန္႔စ္၏
ေဘာတစ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ပို႔ၾကသည္။

ဗစၥတူလာျမစ္ေပၚ ေရခဲေပ်ာ္လာသည္ႏွင့္ ၄င္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္လက္တက္ 'ဆင္'တို႔၏ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား
လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းလာရာ သစ္ေဖာင္သမားမ်ား အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး သစ္လံုးမ်ားကို ဂ်ဒန္႔စ္သို႔
ပို႔ၾကသည္ဟု နီကိုလာ့စ္က သစ္ေဖာင္ႀကီး၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပဲ့ကိုင္ရင္းေျပာျပသည္။

ေရွး ပိုးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ သစ္ေမွ်ာဓေလ့ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့သူမ်ား၏ ေဖာင္ႀကီးကို ဝါေဆာၿမိဳ႕အနီး ဗစၥတူလာျမစ္အတြင္း၌ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေရွး ပိုးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ သစ္ေမွ်ာဓေလ့ကို ျပန္လည္ရွင္သန္ခဲ့သူမ်ား၏ ေဖာင္ႀကီးကို ဝါေဆာၿမိဳ႕အနီး ဗစၥတူလာျမစ္အတြင္း၌ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ယူလာေနာင္း တစ္ရြာလံုးသည္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း လုပ္လာၾကသည္။
၁၉၃၉ ခုႏွစ္၌ ဂ်ာမန္စစ္တပ္၏ ဗံုးမ်ားက ဗစၥတူလာျမစ္၏ၾကမ္းျပင္ကိုပါ ဖ်က္ဆီးလိုက္သည့္
စစ္ပြဲအစမွာပင္ သစ္ေမွ်ာလုပ္ငန္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေသာအခါ သစ္မ်ားကို
ထရပ္ကားမ်ား၊ မီးရထားမ်ားႏွင့္ သယ္ေဆာင္ၾကသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ နီကိုလာ့စ္က ယူလာေနာင္း သစ္ေဖာင္သမားမ်ား၏ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈကို
ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေဖာင္သမားမ်ားသည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ
ေက်းရြာကေလးျဖစ္ေသာ ယူလာေနာင္းမွ ေန၍ ဇူလိုင္ ၂ ရက္တြင္ စတင္ထြက္ခြာကာ
ဆန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ စုန္ဆင္းခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဇာတိရြာႏွင့္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ၾကား
တြင္ ၇၂၄ ကီလိုမီတာ (မိုင္ ၄၅ဝ) အရွည္ကို ၂၉ ရက္ျဖင့္ စုန္ဆင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက
သည္။ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ ၄င္းတို႔သစ္ေဖာင္သည္ ဝါေဆာၿမိဳ႕မွ ႏွစ္ကီလိုမီတာ
အကြာတြင္ရွိေသာ ဂက္ဆီၿမိဳ႕ကမ္းေျခေပၚတြင္ ဆိုက္ကပ္ခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ သစ္ေဖာင္သည္ ထင္း႐ွဴး ပ်ဥ္ျပားရွည္မ်ားကို တြဲခ်ည္ထားေသာ အလားတူ
ေဖာင္ငယ္ေလးခုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားကာ တန္ ၅ဝ ေလးၿပီး မီတာ ၇ဝ (ေပ ၂၃ဝ)ရွည္သည္။
ေရွ႕ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေဖာင္မ်ားသည္ပဲ့ထိန္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ကို ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဗစၥတူလာျမစ္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျမစ္ႀကီးသည္
အလြန္ေရစီးသန္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းငယ္သာရွိၿပီး ေသာင္မ်ားတူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ေရတိမ္ၿပီး ေရေအာက္တြင္လည္း သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ျမဳပ္ေနသျဖင့္
ေဖာင္သမားမ်ားအဖို႔ ေရေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ႏိုင္သည္။

ေဖာင္သမားမ်ားေခတ္က ေမွ်ာခ်လိုက္ေသာ ေဖာင္ မ်ားအားလံုးသည္ ျမစ္ေရစီးေၾကာင္း၏
သက္ညႇာမႈ ကံၾကမၼာေအာက္တြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္ဟု နီကိုလာ့စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အဲဒီတုန္းက သစ္ကုန္သည္ေတြက သူတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ေဖာင္သမားေတြ လက္ထဲမွာပဲ
ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ အပ္ႏွံထားခဲ့ၾကရတာပါ။ သစ္ေဖာင္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အသက္၊
သူတို႔ရဲ႕ အိုးအိမ္စည္းစိမ္၊ သူတို႔ဇနီးမယားနဲ႔ သားသမီးမ်ားကအစ သူတို႔ရဲ႕ အေႏွာင္အဖြဲ႕
မွန္သမွ်ကို အစစအရာရာ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားခဲ့ၾကရပါတယ္''ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

သစ္မ်ားကို ဒန္႔စ္သို႔ေရာက္လွ်င္ သစ္စက္မ်ားတြင္ ခြဲ၍ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်
ခဲ့သည္ဟု နီကိုလာ့စ္က ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း