'ဂ်ပန္၏ ပြန္ပီတြင္ သံခ်ပ္ကာ၀တ္ဆင္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား ႐ုပ္ႂကြင္းတစ္ခုကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့

သံခ်ပ္ကာအက်ႌ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ႐ုပ္ႂကြင္း။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)သံခ်ပ္ကာအက်ႌ၀တ္ဆင္ထားသည့္ ႐ုပ္ႂကြင္း။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)

တိုက်ဳိ- ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးႏြယ္မွဟု ယူဆရသည့္ ျပာပူမ်ားျဖင့္ဖုံးအုပ္ေန သည့္ သံခ်ပ္ကာ
အက်ႌ၀တ္ဆင္ထား သည့္ ႐ုပ္ႂကြင္းတစ္ခုအား 'ဂ်ပန္၏ ပြန္ပီ'ဟု အမည္ေပးထားသည့္
ေဒသ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ပံုပန္းမပ်က္သည့္ ေျခာက္ရာစု ေခတ္မွ အမ်ဳိးသား႐ုပ္ႂကြင္းသည္ သူ၏စခန္းတြင္းသို႔
ေခ်ာ္ရည္ပူေက်ာက္တံုး မ်ား စီးလာသည္ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ အေနအထားျဖင့္ ေတြ႕ရေၾကာင္း
ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္တို႔က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား စီးဆင္းလာျခင္းလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပးမွာျဖစ္ေသာ္လည္း
ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ရင္ဆိုင္လ်က္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ဂန္းမ ေရွးေဟာင္းသုေတသန
ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရွင္နီခ်ီ႐ိုအိုကီကဆိုသည္။

ထိပ္တန္း အရာရွိပိုင္းကျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအမ်ဳိးသားသည္ ရွိခိုးေနသလား၊ သို႔မဟုတ္ မီးေတာင္
ဘက္သို႔ရပ္ၿပီး တစ္ခုခုလုပ္မည့္ ပံုသဏၭာန္ေပၚေန ေၾကာင္း အိုကီက ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္
တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤ႐ုပ္ႂကြင္းႏွင့္အတူ ကေလးငယ္ တစ္ဦး၏ ဦးေခါင္းခြံအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုကို ဂန္းမ စီရင္စုရွိ
ကာႏိုင္း ဟီဂါရွီ႐ူယာတူးေဖာ္သည့္ ေနရာ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိုေနရာသည္ တိုက်ဳိ ၿမိဳ႕အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၀ အကြာ ဟာ႐ူနာမီးေတာင္ရွိရာေဒသ
၌ ျဖစ္သည္။

ဤ႐ုပ္ႂကြင္းေတြ႕ရွိသည့္ေနရာကို စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားက ဂ်ပန္၏ ပြန္ပီ ဟုေခၚဆိုၾကသည္။
ေအဒီ ၇၉ ခုႏွစ္က ဗီဆူးဗီးယပ္စ္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲခဲ့ သျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့သည့္ ႐ိုမန္ၿမိဳ႕ကို
ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု အီတလီႏိုင္ငံ ေနပယ္လ္ၿမိဳ႕အနီး၌ ရွိသည္။ ထို႐ုပ္ႂကြင္းသည္ သံျပားအေသးမ်ား ကို
ေသးသြယ္သည့္ သားေရစေလးမ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားၿပီး ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္မွရရွိလာသည့္
နည္းပညာ တစ္ခုဟု ထင္မွတ္ရသည္။

ငါးရာစု ကုန္ခါနီး ျမင္းစီးသည့္အေလ့အထ ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သို႔ ေရာက္လာ ျခင္း
ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ သံခ်ပ္ကာအက်ႌ မွာ ထိုေခတ္အခ်ိန္က သံုးေလ့ရွိသည့္ သံျပားတစ္ခ်ပ္
တည္းသံုးသည့္ ပံုစံထက္ ေခတ္မီေၾကာင္း အိုကီကဆိုသည္။

ဤသံခ်ပ္ကာအက်ႌ၀တ္ထားသူမွာ ေဒသေခါင္းေဆာင္ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရွိသူျဖစ္ႏိုင္
ေၾကာင္း၊ ဤေဒသ တြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းသခ်ႋဳင္းမ်ားထဲမွ ႐ုပ္ကလာပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိ
မရွိ ကို စစ္ေဆးသံုးသပ္မႈမ်ား လုပ္ဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိုကီကေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရွင္ မ်ားသည္ အ႐ိုးစုမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး အမ်ဳိးသားႏွင့္ ကေလး
ေဆြမ်ဳိးဆက္စပ္ ျခင္းရွိမရွိ စစ္ေဆးဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက သူတို႔၏ ဒီအင္န္ေအကို
ေလ့လာလိုေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦး ေဆြမ်ဳိး ေတာ္စပ္ၾကသလား၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္
မည္ကဲ့သို႔ ထိုေနရာမွာ ေသဆံုးၾကသလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျဖရွာလိုေၾကာင္း
အိုကီကေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း