၂၀၁၂ ခုႏွစ္သည္တစ္ကမၻာလံုးတြင္သတင္းေထာက္ အမ်ားဆံုး အသတ္ခံရသည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ဟုဆို

ကမၻာပ်က္လွ်င္က်န္မည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဘူဂါရတ္ရွ္ေတာင္သို႔ ေရာက္ေနသည့္ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)ကမၻာပ်က္လွ်င္က်န္မည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ဘူဂါရတ္ရွ္ေတာင္သို႔ ေရာက္ေနသည့္ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)

နယူးေယာ့ခ္ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သတင္းရယူရင္း အသတ္ခံရေသာ သတင္းေထာက္
အေရအတြက္မွာ ယခု အခ်ိန္ထိ ၆၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း၌
သတင္းေထာက္ အသတ္ခံရမႈ အမ်ားဆံုးႏွစ္မ်ားထဲမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္
အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာ အခြင့္အေရး အုပ္စုက ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

ေသဆံုးသည့္ သတင္းေထာက္အေရ အတြက္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကစၿပီး ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း
တုိးလာကာ အမ်ားစုမွာ ဆီးရီးယားပဋိပကၡ၊ ဆိုမာလီယာ၊ ပါကစၥ တန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘရာဇီးလ္
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု နယူးေယာ့ခ္အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္မ်ား
ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ (CPJ) က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းေထာက္အမ်ားဆံုး အသတ္ ခံခဲ့ရသည့္ႏွစ္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ၇၄
ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ၎တို႔ထဲမွ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မာဂြင္ဒါနာအိုျပည္နယ္၌
ျဖစ္ပြားေသာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေကာ္မတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၌ သတင္းေထာက္အမ်ားဆံုး ေသဆံုး ခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္
အတိုက္အခံတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း
သတင္း ေထာက္ ၂၈ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေသဆံုးေသာ ေနာက္ထပ္သတင္းေထာက္ ၃၀ သည္ လည္း သတင္း
လိုက္ရင္း ေသဆံုးျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္ CPJ က စံုစမ္းစစ္ေဆး လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာတစ္၀န္း အသတ္ခံရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏
သတင္းမ်ားကို ေရးသား ေနေသာ ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းပမာဏမွာ ယခင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ တူညီေနသည္။

အျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာ အခြင့္အေရး အုပ္စု
တစ္စုျဖစ္သည့္ နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕ (RSF) က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္
သတင္းေထာက္ ၈၈ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ကေျပာၾကား ခဲ့
သည္။

ထိုအဖြဲ႕က လည္း CPJ နည္းတူ ဆီးရီးယား၊ ဆိုမာလီယာႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔သည္
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္အမ်ားဆံုး ေနရာ မ်ားျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္ ေကာက္ခံရယူခဲ့ေသာ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္ စာရင္း
မ်ားတြင္ ယခုႏွစ္ သည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း RSF က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း