Sunday, October 23, 2016

အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေသာ္လည္း ေနာက္ေပၚ ဗဟို၀ါဒီမ်ားေၾကာင့္ အင္အားနည္းလာ

အႏိုင္ရခဲ့သူ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ ေနတန္ယာဟု။ ေအအက္ဖ္ပီအႏိုင္ရခဲ့သူ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ ေနတန္ယာဟု။ ေအအက္ဖ္ပီ

ေဂ်႐ုဆလင္- အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘင္ဂ်မင္ ေနတန္ယာဟုသည္ ၎၏ လီကြတ္ႏွင့္
ေဘတင္ႏ်ဴး ႏွစ္ပါတီေပါင္း အင္အားစုအတြက္ မဲေပးသူ အင္အား နည္းပါးေသာ္ျငားလည္း
ယင္းနည္းပါးမႈက ၎အား ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မဲေပးပြဲတြင္ အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္
အႏိုင္ရရွိခဲ့သူ ဗဟို၀ါဒီ ယက္ရွ္ေအတစ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳရန္ တြန္းအားေပး လိမ့္မည္ျဖစ္ရာ
၎၏ လက္ရွိရာထူးတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

မဲ႐ံုမွထြက္လာသူမ်ားအား ေကာက္ ယူသည့္ 'မဲ႐ံုထြက္စာရင္း'အရ ေနတန္ယာဟု၏ လီကြတ္
ပါတီႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာသည့္ အမ်ဳိးသား ေရး၀ါဒီ ယစၥေရးယယ္လ္ေဘတင္ႏ်ဴး၏ ပါတီ
ႏွစ္ပါတီေပါင္း အင္အားစုသည္ အမတ္ေနရာ ၁၂၀ ရွိေသာ ကနက္ ဆက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၁
မွ ၃၃ ေနရာထိသာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ယခင္ၿပီးဆံုးသြားေသာ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရအဖြဲ႕တြင္
၄၂ ေနရာထိရွိခဲ့ရာမွ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ ႐ုပ္/သံအစီအစဥ္မႉးေဟာင္း ယာအီယာလာပစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ တြင္ တည္ေထာင္
ခဲ့ေသာ အလယ္လမ္းစဥ္ ယက္ရွ္ေအတစ္ပါတီသည္ မဲေပးပြဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယပါတီအျဖစ္သို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ မွ
၁၉ ဦးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ လက္၀ဲယိမ္းေလဘာ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ မွ ၁၇ ဦး ထက္ေရွ႕
မွေျပးလ်က္ရွိေပသည္။

၎သည္ လာပစ္အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး "ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြက္
ျမင့္မားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈေတြလည္း ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အခု အစၥေရးတစ္
ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အေပၚ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္ၾကပါၿပီ" ဟု
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ညတြင္းခ်င္းပင္ ခံ့ညားေသသပ္ ေသာ ႐ုပ္အသြင္ေဆာင္သည့္ အစၥေရး၏ ယခင္မီဒီယာစတား
ျဖစ္သူ လာပစ္သည္ အစၥေရးႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ရာထူးတည္ျမဲေရးကို အဆံုးအျဖတ္
ေပးႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။

"အစၥေရးႏိုင္ငံမွာ အစစ္အမွန္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လက္၀ဲနဲ႔ လက္ယာ ႏွစ္ဖက္
စလံုးက သေဘာထား အလယ္အလတ္ရွိသူ မ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့  အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အစိုးရ
အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္"ဟု လာပစ္က
တယ္လ္အဗစ္ မဲဆြယ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ၎ကို အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားအား ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

ယက္ရွ္ေအတစ္ ပါတီတြင္ ဒုတိယ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရသူ ႐ိႈက္ပီရြန္
ကလည္း "ဒီပါတီဟာ လည္း အေတြးအေခၚ ပံုမွန္ေတြးေခၚ တတ္သူေတြရဲ႕ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အစၥေရးမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အစၥေရး
လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တြင္းက ေပါင္းစပ္မႈေတြအားလံုး ပါ၀င္ေအာင္ စုစည္းထားတာပါ"ဟု ေျပာၾကား
လိုက္သည္။ (ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း