အိုင္စီအာရ္စီလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာသဘာ၀ကို အားလံုးက နားလည္ေရးႀကိဳးပမ္း

ကိုလံဘီယာအထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း ပီဒတ္ေကာ္ဒိုဘာ(ယာ)ႏွင့္ အိုင္စီအာရ္စီကိုယ္စားလွယ္ မာရိစ္လင္မြန္နာ (လယ္) တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီကိုလံဘီယာအထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေဟာင္း ပီဒတ္ေကာ္ဒိုဘာ(ယာ)ႏွင့္ အိုင္စီအာရ္စီကိုယ္စားလွယ္ မာရိစ္လင္မြန္နာ (လယ္) တို႔ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်နီဗာ (အိုင္စီအာရ္စီ) - လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္ မ်ားလွစြာေသာ လူတို႔၏ဘ၀
ရပ္တည္မႈ အေျခအေနတိုး တက္လာေစရန္ႏွင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားအား ကယ္ဆယ္
ေထာက္ပံ့ ေပးသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (အိုင္စီအာရ္စီ)၏ လုပ္ငန္းမ်ား
စတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုတိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ရွိၿပီျဖစ္ရာ ယင္းႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္
အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား၊ မာလီ၊ ကြန္ဂိုႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ လူမ်ားသည္ စစ္၏ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ခံစားေနရ
သျဖင့္ အိုင္စီအာရ္စီသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခါတိုင္းထက္တိုး၍
လုပ္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အတိတ္ကိုျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္ရယ္၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡနဲ႔ အျခား
အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခ အေနေတြရဲ႕ဒဏ္ခံရတဲ့လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္
ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ ေစခဲ့တဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕အားသာခ်က္ ေတြကိုသိျမင္သေဘာ
ေပါက္လာဖို႔ရယ္ ကေတာ့ ဒီႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပါပဲ"ဟု
အိုင္စီအာရ္စီ ဥကၠ႒ ပီတာေမာ္ေရးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"အခုဆိုရင္ ခါတိုင္းထက္ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူေတြအတိုင္း တိတိက်က် ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရ
မယ့္ အျပင္အကူအညီလိုအပ္သူေတြကို ပိုၿပီး ေကာင္းေကာင္း အကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းသစ္
ေတြကိုလည္း ရွာရပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ၾကားေနၿပီး၊ ဘက္မလိုက္ဘဲလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္
တဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈလုပ္ငန္း ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကိုအားလံုးက နားလည္
ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဆတိုး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရပါမယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

အိုင္စီအာရ္စီႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ
အႀကီးမား ဆံုးစိန္ေခၚမႈမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒကို ေလးစား
လိုက္နာမႈမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒသည္ကေလးမ်ား၊ ဒဏ္ရာရစစ္သည္မ်ားႏွင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားကဲ့သို႔လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
တြင္မပါ၀င္ ေသာ သူမ်ား၊ သို႔ မဟုတ္ထိန္းသိမ္းခံ ထား ရသူမ်ားကို ဦးတည္အၾကမ္းဖက္သည့္
လုပ္ရပ္မ်ားကိုတားျမစ္သည္။

"အရပ္သားမ်ားကို ရန္သတၱ႐ုမျပဳရန္ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ
ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမည္ဟူေသာ အစုိးရမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ရွိသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵသည္ အျမဲတေစႀကီးမား ျပင္းထန္သင့္ေပသည္။

အိုင္စီအာရ္စီ၏နိစၥဒူ၀လုပ္ငန္းအနက္မွ အမ်ားစုသည္ ယခုအခါေကာင္းက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ
ရွိေနသည္။

"အိုင္အာရ္စီကိုယ္စားလွယ္ေတြကဂြာတာနာမိုကအက်ဥ္းသားေတြကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုတာေတြ၊
ကိုလံဘီယာမွ ဓားစာခံေတြကို လႊတ္တဲ့ေနရာမွာ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးတာ
ေတြ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိျပည္သူ ေတြအတြက္ အႏၲရယ္ကင္းတဲ့အေျခအေနမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မႈ ရရွိေအာင္ အကူအညီေပးတာေတြ၊ လူဦးေရသန္းတစ္၀က္မွ်ရွိေသာ ဂိုမာတြင္ေရႏွင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးပို႔ေရး စနစ္ကို လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး
ႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးတာေတြ၊ ဆင့္ကဲေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ လိုက္နာရန္လိုအပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာ
ေအာင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာေတြလို လုပ္ငန္းေတြဟာ လူမ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀အေပၚ မွာ တိုက္႐ိုက္နဲ႔
ေရရွည္ေကာင္းက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေစပါတယ္"ဟု မစၥတာ ေမာေရးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ဟင္နရီဒူးနန္႔ရဲ႕ စိတ္ကူးေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ၾကက္ေျခနီဟာ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေန႐ုံတင္မက
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကာလေတြမွာ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာပါတယ္"ဟု မစၥတာေမာေရးက
ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အိုင္စီအာရ္စီအေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ႏိုင္ငံေရး
အေျခအေနမ်ဳိးေတြ၊ ရန္ပံုေငြအခက္အခဲေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာအဟန္႔ အတားေတြ၊ မေရမတြက္
ႏိုင္တဲ့အျခား အတားအဆီးေတြအျပင္၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေတြနဲ႔
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသူေတြထံအေရာက္ပို႔ ေပးတဲ့အိုင္စီအာရ္စီ
ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြကို တိုက္ခိုက္တာမ်ဳိးေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေက်ာ္လႊားခဲ့ရပါတယ္။

ယခင္က ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့သည့္ အတန္ေသးငယ္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္း ေလးသည္ ယခုအခါ ကမၻာတစ္လႊားရွိ ႏိုင္ငံ ၉၀ ေက်ာ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္း ၁၃,၀၀၀
နီးပါး ျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း