ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ရန္ ေမာ္စီကို အိုဘားမားတိုက္တြန္း

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က NSF ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕၌ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ အီဂ်စ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သမၼတေမာ္စီကို ဤသို႔ဆန္႔က်င္ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ လာမည့္ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္အတြက္ ၿွၤ က သပိတ္ေမွာက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က NSF ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕၌ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ အီဂ်စ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သမၼတေမာ္စီကို ဤသို႔ဆန္႔က်င္ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ လာမည့္ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည့္အတြက္ ၿွၤ က သပိတ္ေမွာက္သြားမည္ဟုဆိုသည္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

၀ါရွင္တန္ - ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈ ႀကီးျဖင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ
ဒီမိုကေရစီမူ၀ါဒမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးရန္ အီဂ်စ္သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီ တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု
သမၼတဘာရက္ အိုဘားမားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

အီဂ်စ္သမၼတ ေမာ္စီက မိမိသည္ ဘာသာ၀င္အားလံုးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အပါအ၀င္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ
သားအားလံုး၏ သမၼတျဖစ္ေစရပါမည္ဟူေသာ တာ၀န္ ယူေျပာဆိုမႈကို သမၼတအိုဘားမားက
ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ
ၾကားခဲ့သည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္မွ ထုတ္ျပန္သည္။

ကာလၾကာရွည္စြာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို စိုးမိုးထားခဲ့ေသာ အာဏာရွင္သမၼတ ေဟာ့စနီမူဘာရက္ကို
ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို ရည္ၫႊန္းလ်က္ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ
တိုက္ခိုက္ရယူခဲ့ရေသာ ဒီမိုကေရစီမူ၀ါဒ သေဘာတရားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္
သမၼတ ေမာ္စီတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမား က အေလးထား ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း
အလဲ ၾကားကာလကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သမၼတအိုဘားမားက အီဂ်စ္သမၼတ
ေမာ္စီကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၎ျပင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္
အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အီဂ်စ္စီးပြားေရး ေရရွည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ အီဂ်စ္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း
ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်င္းပေတာ့မည့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမည္မဟုတ္ဟုဆိုကာ အဓိက
အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ 'အမ်ဳိးသားကယ္တင္ေရးတပ္ဦး' (NSF) က သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ေျပာ
ထားသည္။

အမ်ဳိးသားေရးေဆြးေႏြးပြဲအျဖစ္ သမၼတေမာ္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ကိုလည္း ျငင္းပယ္ေနသည္။

ယမန္ႏွစ္က အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
မြတ္စလင္ညီေနာင္မ်ားပါတီက မဲအသာျဖင့္အႏိုင္ရကာ မိုဟာမက္ေမာ္စီ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အီဂ်စ္အစၥလမၼစ္လႈပ္ရွားမႈသည္ အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု
အတိုက္အခံတို႔၏ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

သမၼတ ေမာ္စီသည္ ၎၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရား႐ံုးခ်ဳပ္က ျပန္လွန္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္မႈ မျပဳႏိုင္
ရန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၿပီး အာဏာကို အပိုင္ႀကိဳးကိုင္ ႏိုင္ရန္ ႏို၀င္ဘာ-ဒီဇင္ဘာလမ်ား အတြင္းက
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးသစ္ ဂြ်န္ကယ္ရီသည္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အီဂ်စ္သို႔ သြား
ေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း