ဂြါတာနာမိုအက်ဥ္းစခန္းပိတ္ရန္၊အိုဘားမားႀကိဳးစား

ဂြါတာနာမိုေထာင္ကို ပိတ္ပစ္ဖို႔လိုၿပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ေနတုန္းပါပဲဟု သမၼတအိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဂြါတာနာမိုေထာင္ကို ပိတ္ပစ္ဖို႔လိုၿပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ေနတုန္းပါပဲဟု သမၼတအိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

၀ါရွင္တန္ - ဂြါတာနာမို ပင္လယ္ေအာ္ ရွိ စစ္အက်ဥ္းေထာင္၌ အက်ဥ္းသား ၁၀၀ ခန္႔
အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပလ်က္ရွိေန ခ်ိန္မွာပင္ သမၼတဘာရက္အိုဘားမားက လည္း ယင္းအက်ဥ္း
ေထာင္သည္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အက်ဳိးယုတ္ေစ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဧၿပီလ ၃၀ ရက္
ေန႔၌ ေျပာဆိုလိုက္ကာ အက်ဥ္းေထာင္ကို ပိတ္လိုက္ရန္ ျပန္လည္တိုက္တြန္းသြား မည္ဟု က
တိျပဳခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးကို 'တရား၀င္ လိုင္စင္ရ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေသာ ေဒသ တစ္ခု' ဟု အိုဘားမား
က ျပစ္တင္႐ႈတ္ ခ်လ်က္ အၿပီးတိုင္ ပိတ္သိမ္းသြားေရး အတြက္ ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳရန္
အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပသူမ်ားကို အသက္ အႏၲရာယ္ မထိခိုက္
ေစရန္ စစ္တပ္က ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

"ဂြါတာနာမိုေထာင္ကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ လိုၿပီလို႔ ကြ်န္ေတာ္ယံုၾကည္ေနတုန္းပါပဲ။ အေမရိက ေဘးကင္း
ေရးအတြက္ ဂြါတာနာမိုဟာ မလိုအပ္ဘူးဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာေပါက္ဖို႔ အရမ္း အေရး
ႀကီးတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါ တယ္" ဟု သမၼတအိုဘားမားက အိမ္ျဖဴေတာ္ သတင္းစာရွင္းလင္း
ပဲြ တစ္ရပ္၌ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

"ကုန္က်စရိတ္လည္း ႀကီးေသး၊ ထိေရာက္မႈလည္းမရွိဘူး။ ဒါႀကီးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်က္ႏွာ ပ်က္ရတယ္။ တန္ျပန္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈေတြမွာ ဒါႀကီး
ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေရး ေလ်ာ့ရဲသြားရတယ္။ ဒါႀကီးဟာ အစြန္းေရာက္
ေတြအတြက္ လူစုေဆာင္းဖို႔ လက္ကိုင္တုတ္တစ္ခု ပါပဲ" ဟု အိုဘားမားက ဆိုသည္။

ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ဂြါတာနာမို ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သမၼတ၏ မာေက်ာလွ သည့္ ယင္းစကားရပ္
မ်ားသည္ အထိ ေရာက္ဆံုးျဖစ္ကာ သမၼတ ပထမ သက္တမ္းကာလကပင္ အက်ဥ္းေထာင္ ပိတ္
သိမ္းေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၌ တားဆီးခဲ့ သည့္အတြက္ ကြန္ဂရက္အေပၚ ျပစ္တင္ ခဲ့မႈကို ျပန္လည္ထင္
ဟပ္လ်က္ရွိသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားက ၎တို႔အေပၚ မည္သည့္စဲြဆိုခ်က္ႏွင့္ ခံု႐ံုးတင္စစ္ေဆး ျခင္းမွ်မရွိဘဲ မေရမရာ
ႏွင့္ အက်ဥ္းခ် ထားမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္လ်က္ အစာ ငတ္ခံဆႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာျပဳလုပ္ လာ
သည့္အတြက္ ဂြါတာနာမိုအေရး သည္ ကမၻာ့သတင္းေခါင္းစီးမ်ားတြင္ ေနရာယူလာကာ အိုဘား
မားကိုလည္း အခက္အခဲေတြ႕ေစခဲ့သည္။ သမၼတအိုဘားမားက ဂြါတာနာမိုရွိ ျပႆနာရပ္မ်ားသည္
၎ကို အံ့အား သင့္ေစျခင္းမရွိခဲ့ဟု ဆိုသည္။

က်ဴးဘားႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ရွိ လူသူ ေ၀းရာ အေမရိကန္ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္း၌ ထိန္းသိမ္းထား
သည့္ အက်ဥ္း သား ၁၆၆ ဦးအနက္ ၁၀၀ ခန္႔သည္ ယခုအခါ အစာငတ္ခံဆႏၵျပလ်က္ရွိ ေၾကာင္း
ပင္တဂြန္၏ ေနာက္ဆံုးစာရင္း အရသိရသည္။

ယင္းသို႔ အစာငတ္ခံဆႏၵ ျပေနသူမ်ားအနက္ ၂၁ ဦးကို ႏွာေခါင္း ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစာသြင္း
ေနရ လ်က္ရွိသည္။ ရက္သတၱ ၁၂ ပတ္ေက်ာ္ထဲ ၀င္ေရာက္လာသည့္ အစာငတ္ခံဆႏၵ ျပမႈကို
ထိန္းသိမ္းရန္ အေမရိကန္စစ္တပ္ က က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံ ေစလႊတ္ျဖည့္တင္းထားရ
သည္။

"ဒီလူေတြကို အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားမွာ ကို ကြ်န္ေတာ္မလိုလားပါဘူး။ ပင္တဂြန္ က ဒီအေျခအေနကို
အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိန္းသိမ္းသြားဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာက ေတာ့အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာ
ေတြလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး သိသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု
အိုဘားမားကေျပာ သည္။

အျပစ္ရွိသူမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ားတြင္သာ စဲြခ်က္တင္ စစ္ေဆးသြားရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏
အျပစ္ မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမိခင္ႏိုင္ငံမ်ား သို႔ လဲႊေျပာင္း၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ သမၼတ
အိုဘားမားက ကာလၾကာျမင့္ စြာကပင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း