ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး အစည္းအေ၀း မေလးမ်ိဳးႏြယ္စုစုေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ဆႏၵျပ

ကူခ်င္း - ေဘာ္နီယိုကြ်န္းမွ မ်ဳိးႏြယ္စု ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ေသာ
ကမၻာ့အဆင့္မီ ေရအား လွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပမႈတစ္ခု
ကို ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆည္မ်ား သည္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္မူလက တည္ရွိ ေနသည့္
အရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေနသည္ ဟု ရႈံ႕ခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆာရာ၀ပ္ျပည္နယ္မွ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ဆည္ တည္ ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျပာဆိုခံေနရၿပီး ယင္းျပည္နယ္ အတြင္းစည္းေ၀းပြဲျပဳလုပ္ရန္ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတိုက္အခံမ်ားက
ေ၀ဖန္ထားသည္။

မ်ဳိးႏြယ္စု အလိုက္၀တ္ဆင္ၾကသည့္ ပုတီးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ၿပီး ငွက္ေမြး ေတာင္မ်ား တပ္ထား
သည့္ ႐ိုးရာဦးထုပ္ မ်ား ေဆာင္းထားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ား သည္ ဆာရာ၀ပ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ကူခ်င္းရွိ
အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရာေနရာ အျပင္ ဘက္တြင္ ဆႏၵျပေနၾကၿပီး "ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားတာေတြ
မတင္းက်ပ္ပါနဲ႔" ဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ "ဆည္ႀကီး ေတြ ေနာက္ထပ္မေဆာက္ၾကပါနဲ႔" ဟု
ဟစ္ေအာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူအမ်ားစုသည္ ေတာမ်ား ထူထပ္ေနေသာ ျပည္နယ္၏ ေက်ာက္ ေဆာင္ ေက်ာက္ကမ္း
ပါး ေပါမ်ားသည့္ အတြင္းဘက္ေနရာမ်ားမွ ရက္အတန္ ၾကာ လာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆႏၵျပသူ
မ်ားအား ဦးေဆာင္သူတို႔က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း