လူလတ္တန္းစားဦးေရျမင့္တက္ေနသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား

ေပက်င္းၿမိဳ႕ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုတြင္ ေဈး၀ယ္ထြက္လာေသာ တ႐ုတ္လူလတ္တန္းစားမိသားစု။ ေအအက္ဖ္ပီေပက်င္းၿမိဳ႕ ကုန္တိုက္ႀကီးတစ္ခုတြင္ ေဈး၀ယ္ထြက္လာေသာ တ႐ုတ္လူလတ္တန္းစားမိသားစု။ ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္း လဲ တိုးတက္လာမႈ
ေၾကာင့္ ကားႏွစ္စီးပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခား အပန္းေျဖခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခန္းေကာင္းေကာင္း
၀ယ္ႏိုင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ လူလတ္ တန္းစားစားရင္း၀င္ မိသားစုမ်ားအဓိက ထားရာ စံႏႈန္း
တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး စီးပြား ေရးဖြံ႔ျဖိဳးလာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ စိုးရိမ္စရာ
ကိစၥမ်ားလည္း ယွသ္တြဲေပၚေပါက္လာ သည္။ၿမိဳကေတာ္တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ တိရိစၦာန္မ်ား အ
စာေကြ်းေမြးေရး စီစဥ္ေပး ရသူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ လီနာင္ပြန္း သည္ ခ်ီရွဴဘိုသည္ အသက္
၄၈ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန သည္။

ကမ္း႐ိုးတန္း ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စန္တုန္မွ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း၂၀ မွစၿပီး ေပက်င္းသို႔
ေရာက္လာသည့္ လီနာအတြက္ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ကံၾကမၼာတြင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ား ျဖစ္
ေပၚၿပီျဖစ္သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္လီနာသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ကားတစ္စီးႏ်င့္ ေန႔စဥ္အလုပ္
ဆင္းၿပီး အသက္၁၁ႏွစ္အရြယ္ သမီးေလးႏ်င့္အတူ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏ်င့္ အေမရိကန္ ႏိုင္
ငံတုိ႔ကို အပန္းေျဖခရီး သြားေရာက္တတ္သည္။

သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ အျခားေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ မိသားစုကဲ့သို႔
ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ မႈမ်ားရွိလာသည္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏ်င့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕ အစည္း၏ အဆိုအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူလတ္တန္း
စားဦးေရသည္ ၁ ဒသမ ၃၅ ဘီလ်ံတြင္ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္
၄၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းထိ တိုးလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အဓိက စိုးရိမ္ေနသည့္ ျပႆနာမွာ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈ၊ အစား
အေသာက္မ်ား အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းမႈတို႔ျဖစ္ၿပီးလူမႈဘ၀တြင္ တိုးတက္ေနသည့္ သတ္မွတ္
ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကိုေျဖရွင္းေပး မည္ဟု ကတိေပးႏိုင္မည့္ႏုိင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ျပႆနာမ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္က အ
ထင္အရွားျပသေနသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တိုးခ်ဲ႕လာေသာ နည္းစနစ္ေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရမ်ား ေပါမ်ား
လာၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဘြဲ႕ရမ်ားသည္ ရိုးရိုးသာမာန္လူ မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပား ေနသည္။

အေကာင္းဆံုးဆိုသည့္ ေကာလိပ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကာ ထို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရးသည္လည္း ပိုမိုအေရးပါလာသည္။အဆင့္ျမင့္
ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ေရးမွာ အရည္အခ်င္းသည္ အစဥ္ အျမဲအဓိကမက်ဘဲ တစ္ခါ
တစ္ရံအလႉေငြထည့္ ၀င္ႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပေၾကာင္း လီနာကေျပာသည္။

"ႏွစ္ကူးမွာ စာအိတ္အနီနဲ႔ ပိုက္ဆံ ေ၀သလို ေ၀ေပးႏိုင္ဖို႔ မိဘေတြက အလုပ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မလံု
ေလာက္ပဲ အပုိအလုပ္ရွိ ဖို႔လိုတယ္။ အရာရာအဆင္ေျပဖို႔က အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့အေပၚမွာလည္း
မူတည္တယ္" ဟု လီကေျပာသည္။ပ်က္ၿပီးခ်ဥ္ေနသည့္ႏြားႏို႔မ်ားမွစၿပီး ေျမာင္းပုပ္ေရမ်ား၏
အေပၚယံတြင္ ေ၀့တက္ေနေသာ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ဆီမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊
ႂကြက္သားမ်ားကို သိုးသားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစသည့္
အစားအစာ မ်ားႏ်င့္ ပတ္သက္သည့္ မေကာင္းသတင္း မ်ားႏွစ္အတန္ၾကာ ထြက္ေပၚလာျခင္း
သည္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ စား ေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ၀ယ္စားရန္ ထိတ္လန္႔လာၾကသည္။

"လူထုကေတာ့ အစိုးရအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈမရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဒီျပႆနာ ေတြျဖစ္ေနတာၾကာပါၿပီ။"
အစိုးရရဲ႕ အဓိကတာ၀န္က စီးပြား ေရး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ မဟုတ္ဖူး။ လူေနမႈဘ၀တိုးတက္ျမင့္
မားဖို႔ပါ။ ဒါမွ ေျမာင္းပုတ္ေတြကေန ထုတ္လုပ္တဲ့ဆီေတြကို စားစရာမလိုပဲ ႏို႔မႈန္႔ေတြမေကာင္းမွာ
ကိုလည္း ပူစရာမလုိေတာ့မွာပါ" ဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း