တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္စြယ္မ်ားမိ

ေပက်င္း - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆင္စြယ္ မ်ားကို တစ္ခ်ီတည္း မ်ားျပားစြာ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းက
က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏႏွင့္ တရား၀င္ဆင္စြယ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ႏိုင္ငံ၏ စနစ္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ ေစာင့္
ၾကည့္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ဆင္စြယ္စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၇ ဒသမ ၇ တန္ကို အာဏာပိုင္ မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိ
ေၾကာင္း တရား႐ံုးတြင္ ၾကားနာရၿပီး ယင္းကိစၥႏ်င့္ ဆက္ႏႊယ္ ေသာ လူသံုးဦးသည္ ေထာင္
ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏ်စ္ထိ ခ်မွတ္ခံရေၾကာင္း ယခင္သီတင္းပတ္၌ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ဆင္ေကာင္ေရ ၈၀၀ ေက်ာ္၏ ဆင္စြယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ား
ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ ႊမေ္္ငခ အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရား
၀င္ ဆင္စြယ္ ေဈးကြက္ရွိသည္။

၎သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၀ယ္ယူထား ၿပီး၊ သိုေလွာင္ထားသည့္
ဆင္စြယ္ ၆၂ တန္မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားက ပိုမိုႀကီးမားေသာ တရားမ၀င္
ေဈးကြက္ကို တရား၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈက ဖံုးကြယ္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း