တ႐ုတ္ ရွင္က်ဳိး ၁၀ အာကာသယာဥ္ ေျမျပင္သို႔ျပန္ေရာက္

ကမၻာေျမသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ရွင္က်ဳိး ၁၀ အာကာသယာဥ္မွ ယာဥ္မဈးသံုးဦး။ (၀ဲမွယာ) က်န္ေလ်ာင္ကြမ္၊ နီဟိုင္းရွင္းႏ်င့္ ၀မ္ယာပင္း။ ဓာတ္ပံု ေအအက္ဖ္ပီကမၻာေျမသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ရွင္က်ဳိး ၁၀ အာကာသယာဥ္မွ ယာဥ္မဈးသံုးဦး။ (၀ဲမွယာ) က်န္ေလ်ာင္ကြမ္၊ နီဟိုင္းရွင္းႏ်င့္ ၀မ္ယာပင္း။ ဓာတ္ပံု ေအအက္ဖ္ပီ

ေပက်င္း - ရွင္က်ဳိး ၁၀ အာကာသ ယာဥ္ႏ်င့္ အာကာသယာဥ္မႉး သံုးဦး သည္ ေျမျပင္သို႔
ေဘးကင္းစြာ ျပန္ ေရာက္လာသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ ၎၏ ရွည္ၾကာေသာ လူပါသည့္
အာကာသမစ္ရွင္ကို ဇါန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ၌ အၿပီးသတ္လိုက္သည္။

၎သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ အျမဲတမ္း အာကာသ စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္း
ခ်က္အတြက္ အဓိက ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းျဖစ္ေပသည္။ ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ကုန္းတြင္း ပိုင္း
မြန္ဂိုလီးယားေဒသရွိ ျမက္ခင္းျပင္ ေပၚသို႔ တက္လာေသာ ဖုန္လံုးႀကီးမ်ား ႏွင့္အတူ အာကာသ
ယာဥ္သည္ နံနက္ ၈ နာရီ ၇ မိနစ္ (ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ၀၀၀၇) တြင္ ဆင္းသက္လာခဲ့ပံုကို အစိုး
ရ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

နည္းပညာရွင္မ်ားက လ်င္ျမန္စြာ စုေ၀းေရာက္ရွိလာၿပီး ယာဥ္မႉးမ်ား ေဘးကင္းမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆး
ရန္ ယာဥ္ တံခါးဖြင့္၍ အတြင္းသို႔ တြားၿပီး၀င္ၾက သည္။ ၎တို႔၏ အေျခအေနေကာင္း ေၾကာင္း
သိရေသာအခါ တ႐ုတ္၏ ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမွ လက္ခုပ္ ဩဘာသံမ်ား ပြင့္ထြက္လာသည္။

ျပံဳးေနေသာ မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္ နီဟိုင္းရွင္းသည္ အာကာသယာဥ္ အတြင္းမွ ၉ နာရီ ၃၁ မိနစ္
တြင္ ပထမဦး ဆံုးထြက္လာသည္။ ၎သည္ ကုလားထိုင္တစ္လံုးတြင္ထိုင္ၿပီး ၎၏ အဖြဲ႕ သား
မ်ားထြက္လာသည္ကို ေစာင့္ေန သည္။

ဒုတိယထြက္လာသူမွာ အမ်ဳိးသမီးအာကာသယာဥ္မႉး ၀မ္ယာပင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္လည္း ျပံဳးရႊင္
ကာ လက္ေ၀ွ႕ ယမ္းႏႈတ္ဆက္သည္။ ၎ေနာက္ က်န္ေလ်ာင္ကြမ္ ထြက္လာသည္။ ၁၅ ရက္
ၾကာသည့္ ရွင္က်ဳိး ၁၀ အာကာသခရီး၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုးသည္ ပတ္လမ္းအတိုင္း
ပတ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ အာကာသစခန္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ရည္ရြယ္စမ္းသပ္ေန
သည့္ အာကာသ ေမာ္ဂ်ဴးထ်န္ကံု ၁ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာသီတင္းပတ္က ၀မ္သည္ အာကာသမွ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ကေလးမ်ား အား ေျမဆြဲအား သုည
တြင္ ေရပူေဖာင္း မွလည္ေနေသာ ကစားစရာအထိ မည္သို႔ျပဳမူပံုကို ဗီဒီယိုျဖင့္ျပခဲ့သည္။ အာကာ
သယာဥ္မႉးသည္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လူလိုက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ပထမဦးစြာ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း