အီဂ်စ္တြင္ အေမရိကန္က ဘယ္သူ႔ဘက္မွလိုက္မည္မဟုတ္

အေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္ႏွင့္ အီဂ်စ္ ယာယီသမၼတ မန္ဆူးတို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီအေမရိကန္ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္ႏွင့္ အီဂ်စ္ ယာယီသမၼတ မန္ဆူးတို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ကိုင္႐ို - အီဂ်စ္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတေမာ္စီ ျဖဳတ္ခ်ခံရ ၿပီးေနာက္ပိုင္း
အီဂ်စ္သို႔ ေရာက္ရွိလာ ေသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အေမရိကန္ သံတမန္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္
ဒုတိယ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္က အာရပ္ႏိုင္ငံ အီဂ်စ္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရး ႀကိဳးပမ္း
မႈအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ အခြင့္ အလမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရေရးအတြက္ ကူညီရန္ အေမရိ
ကန္က သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။

ဤအေရးတြင္ မြတ္စလင္ ညီအစ္ကိုမ်ားပါတီမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ
ရႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျဖဳတ္ခ်ခံသမၼတ မိုဟာမက္ ေမာ္စီကို ေထာက္ခံသူ ေထာင္
ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ နာဆာစီတီတြင္ စု႐ုံး၍ သမၼတ ေမာ္စီအား အာဏာျပန္ေပးေရး ဆႏၵျပ
ေတာင္းဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ အေမ ရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀ီလ်ံဘန္းစ္ သည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ၾကား
ျဖတ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏ်င့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ေရာက္ရွိလာသည္။

နက္႐ႈိင္းစြာ ႏ်စ္ျခမ္းကြဲေနေသာ အီဂ်စ္တြင္ အေမရိကန္ ေပၚလစီသည္ အျပင္လူအေနျဖင့္ မည္
သည့္ပါတီ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ် ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေမရိကန္သည္ ပြင့္လင္းျမင္
သာေသာ၊အားလံုးပါ၀င္ေသာ၊ ဥည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္
ေရးအတြက္ကိုသာ ဆက္လက္ ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္။ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏ်စ္ႏွစ္က အမွားမ်ား
မွ သင္ခန္းစာယူၿပီး အမွားအခ်ဳိ႕ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္သာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဘန္းစ္
က ေျပာသည္။

သမၼတေမာ္စီ အာဏာရစဥ္က အထူး သျဖင့္ ပါလက္စတိုင္း ဂါဇာေဒသကို အုပ္စိုးေနေသာ ဟား
မတ္စ္တို႔ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း အစၥေရးအၾကား အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေအာင္ သမၼတ ေမာ္စီက ၾကား၀င္
လုပ္ေဆာင္ေပးသျဖင့္ ေမာ္စီ ကို အေမရိကန္အစိုးရက ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု ေမာ္စီဆန္႔က်င္သူ
မ်ားက စြပ္စြဲသည္။

သမၼတေမာ္စီ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စည္း႐ုံး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တာမာေရာ့အဖဲြ႕က 'ကန္'
ဒု၀န္ႀကီး ဘန္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကား မႈကို လက္မခံျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 'ကန္' ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ
သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ေမာ္စီကို ေထာက္ခံေသာ မြတ္စလင္ညီအစ္ကို မ်ားအဖြဲ႕က အီဂ်စ္ႏိုင္
ငံတြင္ ပထမဆံုး လြတ္လပ္စြာ ေရြးေကာက္ခံရသည့္ သမၼတထံမွ ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔က အာဏာ
သိမ္းၿပီး သမၼတေမာ္စီအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အေမရိကန္ အစိုးရက ေထာက္ခံေန
သည္ဟု စြပ္စြဲ သည္။

အေမရိကန္ သံတမန္ အီဂ်စ္ ေရာက္ေနခိုက္ ေတြ႕ဆံုရန္ မြတ္စလင္ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕ကို ယခု
အထိ ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိေသးပါဟု မြတ္စလင္ညီအစ္ကို ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာနက တာမာေရာ့ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီအစ္ကိုမ်ားအဖြဲ႕ကို
ေသာ္လည္းေကာင္း ဒုႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဘန္းစ္ ႏ်င့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ ထုတ္
ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။

ဘန္းစ္သည္ ၁၅ ရက္ေန႔က အီဂ်စ္ ၾကားျဖတ္သမၼတ အက္ဒ္လီမန္ဆူး (Adly Mansour)၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္ လ်ာထား ျခင္းခံရသူ ဟာဇမ္အယ္ဘီလာ၀ီ စစ္ဘက္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အဗၺဒယ္ဖက္တာ အယ္စစ္စီ
တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား အဆိုျပဳေသာ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

ထိုလမ္းျပေျမပံုတြင္ ေမာ္စီလက္ထက္၌ အစၥလမၼစ္၀ါဒီတို႔ ေရးဆြဲ ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့
သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ေနာက္ႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ ပါလီမန္ႏ်င့္ သမၼတ ေရြးေကာက္
ပြဲမ်ား က်င္းပေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ စကားလံုးမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ သံုးစြဲထားေသာ ဘန္းစ္၏
မွတ္ခ်က္ စကားတြင္ "အီဂ်စ္ႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ အေကာင္ အထည္ေပၚ
လာေရးအတြက္ ရလာ ေသာ ဒုတိယေျမာက္ အခြင့္သာခိုက္ တြင္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ေအာင္ျမင္မႈရေရး
အေမရိကန္က အကူအညီေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။

အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ အေရး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားတို႔ ကိုယ္တိုင္ သာ အေျဖရွာၾကရပါမည္။ အေမရိကန္ တို႔
ပံုစံျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ် ၫႊန္ၾကားရန္ ကိုင္႐ိုသို႔
လာခဲ့ သည္လည္း မဟုတ္ပါ"ဟု ၀ီလ်ံဘန္းစ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း