ေဖာ့ကလန္ကြ်န္းစုအေရး၊ကုလသမဂၢ၌ အာဂ်င္တီးနား၊ပိုမိုဖိအားေပးေတာင္းဆို

ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ခရစၥ-တီးနား-ကာ-ခ်-နာက ေဖာ့ကလန္အေရးတင္ျပေနစဥ္။ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ခရစၥ-တီးနား-ကာ-ခ်-နာက ေဖာ့ကလန္အေရးတင္ျပေနစဥ္။

အာဂ်င္တီးနားသမၼတ ခရစၥတီးနား ကာခ်နာသည္ ၿဗိတိန္လက္ေအာက္ခံ ေဖာ့ကလန္ကြ်န္းစုမ်ား
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုထားမႈကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳ ေရးေကာင္
စီက ျပန္လည္ ေဆြးေႏြး ေပးရန္ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

"ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မဟုတ္ ပါဘူး။ ကြ်န္မတုိ႔က ကြ်န္မတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိုင္ၿပီး ဒီအေၾကာင္းကို
ေဆြးေႏြးမယ္၊ ၿပီးရင္ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အာဏာတည္ေစခ်င္႐ံု သက္သက္ပါပဲ" ဟု ၎
ကေျပာသည္။

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသည္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၏ အလွည့္က်ဥကၠ႒သစ္ျဖစ္ ကာ အျပင္ပန္းအားျဖင့္
ကုလသမဂၢႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ဆက္ဆံ ေရးကို ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ ကာလ အတြင္း
ေဖာ့ကလန္ကြ်န္းစုမ်ား ပိုင္ဆိုင္ မႈကိုတင္ျပေဆြးေႏြးရန္မွာ အျငင္းပြား စရာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း
သမၼတ ကာခ်နာက ၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ၏ အျမဲတမ္းအဖဲြ႕၀င္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ ယင္း၏ သံအမတ္ႀကီး
မာ့ခ္လီယဲလ္ ဂရန္႔သည္ ကာခ်နာ၏ အထက္ပါ ေတာင္းဆိုမႈျပဳရာ အစည္းအေ၀းခန္းမ ႀကီးထဲ၌
ရွိေနခဲ့သည္။

၁၈၈၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ ေဖာ့ကလန္ကြ်န္း မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာ
ဏာႏွင့္စပ္ လ်ဥ္း၍ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကရန္ ကုလ သမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံ၏ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို အာဂ်င္ တီးနားသမၼတ ကာခ်နာက
ျပန္လည္ ေထာက္ျပ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကြ်န္းစုမ်ား အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥကို ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံက ထပ္မံျငင္းဆန္
ထားခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီ မြန္းက ၎အားအေၾကာင္းၾကားခဲ့အၿပီး
ေနာက္တစ္ရက္၌ ေျပာဆိုရာတြင္ သမၼတ ကာခ်နာက ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို
ေစာင့္ထိန္းရန္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ၏ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

"ကုလသမဂၢက မေျဖရွင္းေသးတဲ့ကိစၥ တစ္ခုခုအတြက္ ဘယ္သူမဆို သေဘာ ထား ကဲြလဲြခြင့္ရွိ
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္မတို႔ ႏိုင္ငံေတြအားလံုး လက္မွတ္ ထိုးထားၿပီး အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဒီအဖဲြ႔
အစည္းႀကီးရဲ႕ အေထြေထြညီလာခံကေန တစ္ဆင့္ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကိုေတာ့
ေလးစားလိုက္နာပါ့ မယ္လို႔သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးထား တဲ့ကြ်န္မတို႔ဟာ သေဘာထားကဲြလဲြ
ခြင့္မရွိပါဘူး" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ ခိုင္မာျပတ္သားခဲ့သည္။ "ေဖာ့ကလန္ ကြ်န္းသူ ကြ်န္းသား
ေတြရဲ႕ သေဘာထားကို ထုတ္ပယ္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကြ်န္းေပၚ ေနထိုင္သူေတြက ဒီလိုဆႏ
ၵရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ကြ်န္းေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွေဆြးေႏြး စရာ
မရွိႏိုင္ပါဘူး" ဟု လီယဲလ္ဂရန္႔က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း