အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ နီေပါႏိုင္ငံမွေရႊမ်ား ေမွာင္ခိုေရာင္းခ်မႈ တိုးျမင့္လာခဲ့

ေမွာင္ခိုထုတ္လာသည့္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ားေမွာင္ခိုထုတ္လာသည့္ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား

ခတၱမႏၵဴ - တ႐ုတ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ ေက်ာ္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ အျပင္ပန္းၾကည့္လွ်င္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ အ၀တ္အထည္မ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္႐ိုး႐ိုးသာမန္ ကုန္တင္ကားတစ္စီးဟု
ထင္ရေသာအျဖဴေရာင္ ကုန္တင္ကားတစ္စီးသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေမာင္း ႏွင္လာၿပီးေနာက္
နီေပါႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳကေတာ္ ခတၱမႏၵဴသို႔ နံနက္အ႐ုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကားအေရွကဘက္ ဘန္ပါအတြင္းရွိ ဆလင္ဒါတစ္ခုထဲတြင္ ၀ွက္၍သယ္ယူလာ
သည့္ တိဗက္မွ ေမွာင္ခိုထုတ္လာေသာ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား မွာ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၃၅ ကီလိုဂရမ္ခန္႔
(၇၇ ေပါင္) ရွိၿပီး ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ တြင္ ေဒၚလာသန္းခ်ီ ရရွိႏိုင္သည္။ နီေပါရဲမ်ားက နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေ၀း ေျပးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ရက္ အနည္းငယ္
ၾကာ ေျခရာခံ စံုစမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ အဆိုပါ ကုန္တင္ကားႏ်င့္ အသက္၂၄ ႏ်စ္အရြယ္ရွိ ယာဥ္ေမာင္း
တို႔ကို ၿမိဳ႕ထဲမွာပင္ ေစာင့္ဖမ္းခဲ့ၾကသည္။

"တိဗက္ေဒသက နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ ခါစာၿမိဳ႕ကေန ေရႊေခ်ာင္းေတြသယ္လာတဲ့အေၾကာင္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္က သတင္းေပးခဲ့ပါတယ္" ဟု စံုစမ္းမႈကို
ဦးေဆာင္သူ ရဲထာနမႉး အက္တမ္ကူးမားကာကီးက ေအအက္ဖ္ ပီသို႔ ဇူလိုင္လက ေျပာၾကားခဲ့
သည္။

ယင္းေရႊေခ်ာင္းမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ တင္ပို႔ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
နီေပါ ရဲဌာန ႏ်င့္ ျပည္တြင္းအခြန္ဌာနက ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ အနီးကပ္ဆံုး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္
ငံမ်ားမွ ေမွာင္ခိုသြင္းယူ လာသည့္ ေရႊမ်ားအပါအ၀င္ ေမွာင္ခို ေရႊမ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႈမ်ားမွာ ယခုႏွစ္
အတြင္း ျမင့္တက္ေနသည္ဟုဆိုသည္။

အိႏိၵယအစိုးရက အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ အေကာက္ခြန္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ေရႊတင္သြင္း
မႈကို တားျမစ္ျခင္းအပါအ၀င္ အဖိုးတန္ သတၱဳမ်ား တရား၀င္ တင္သြင္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္
ရန္ မၾကာေသးမီလ မ်ားအတြင္းက ေဆာင္ရြက္လာသည့္ နည္းတူ ႏိုင္ငံထဲ၌လည္း ေမွာင္ခုိေရႊ
ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္စီးပြားေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ေရႊႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စြဲလမ္းႏွစ္ၿခိဳက္
မႈကို ပေပ်ာက္သြားေစရန္ အိႏိၵယအစိုးရက ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ေရႊကို အိႏိၵယ ႏိုင္ငံထဲသို႔
အလြန္အမင္း တင္သြင္း ျခင္းက ေငြေၾကးလိုေငြျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္
ျဖစ္ၿပီး ႐ူပီးေငြေဈးကိုလည္း စံခ်ိန္တင္ေလ်ာ့ က်သြားေစသည္။

နီေပါရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးရမိသည့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ေမွာင္ခိုေရႊတင္သြင္း မႈမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္း
ယွဥ္လွ်င္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပို၍မ်ားျပားလာသည္ဟု သိရသည္။ တရား၀င္တင္သြင္း မႈမ်ားကို တား
ျမစ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခု အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူ
သူ မ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သမားမ်ား သည္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသည့္ ေဈးကြက္ မ်ားကိုအားထား
လာၾက ေလသလားဆို သည့္ အေၾကာင္းကို နီေပါမႈခင္းဌာနက တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ေရႊတင္သြင္းမႈကို ပို၍ခက္ခဲသြားေစရန္ႏွင့္ အခြန္အခမ်ား ပို၍ေပးေဆာင္ရေစရန္
ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖင့္ ေမွာင္ခိုသမားမ်ား ပို၍ အက်ိဳး အျမတ္ ရရွိသြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္။

"အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ေရႊ၀ယ္လိုအား မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုသမား ေတြက အဲဒါကို အခြင့္
ေကာင္းယူေနၾကတာပါ" ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေအနန္း ရာ့ဂ်္
ဒါခါလ္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ေျခာက္လအတြင္း နီေပါ ႏိုင္ငံ၌ ေမွာင္ခုိေရႊ စုစုေပါင္း ၆၉ ကီလို ဂရမ္ကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့
သည္။ ယင္းတို႔ ထဲမွအမ်ားစုမွာ တိဗတ္မွျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က နီေပါႏိုင္ငံ၌ဖမ္းဆီးရမိသည့္
ေမွာင္ခိုေရႊ စုစုေပါင္းမွာ ၁၈ ကီလိုဂရမ္ျဖစ္သည္။ "ဒါေပမဲ့ ဒါက အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ ျဖစ္ပါ
တယ္" ဟု နီေပါ ရဲဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ နာ၀ါရာ့ဂ်္ ဆီလ္၀ါလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခန္႔မွန္း ေျခအားျဖင့္ ေမွာင္ခိုေရႊအားလံုး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
၎ကေျပာ ၾကားသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း