စာေပႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒါရစ္လက္ဆင္း ၉၄ ႏွစ္၌ ကြယ္လြန္

စာေပႏိုဘယ္ဆုရွင္ ျဗိတိသွ် စာေရးဆရာမႀကီး ေဒါရစ္လက္ဆင္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီစာေပႏိုဘယ္ဆုရွင္ ျဗိတိသွ် စာေရးဆရာမႀကီး ေဒါရစ္လက္ဆင္း။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

လန္ဒန္ - ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၏ တစ္ရက္တြင္ ေဒါရစ္လက္ဆင္းသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ သူ၏အိမ္ေရွ႕၌
အငွားယာဥ္တစ္စီးေပၚမွဆင္းသက္လာသည့္အခါ သူ႔အားေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ သတင္းေထာက္
အုပ္စုက ေဒါရစ္အား သူ ႏိုဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရေၾကာင္း ေျပာလိုက္သည့္အခါ မ်က္ေတာင္ကေလး
ေပကလတ္ေပကလတ္လုပ္ကာ သူ ဂ႐ုမစိုက္ဘူးဟု ခြန္းတံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအျဖစ္ကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ေဒါရစ္သည္ လြတ္လပ္စြာ ေနတတ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ႀကီး
တတ္ သည္ကို ျပသလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒါရစ္သည္ အသက္ ၉၄ ႏွစ္အရြယ္ ႏို၀င္ဘာလ
၁၇ ရက္၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ သည္။

သူ၏ အလြန္ရွည္လ်ားသည့္ စာေပေရးသားသည့္သက္တမ္း၌ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ထြက္ခဲ့သည့္
"The Golden Notebook" သည္ သူ႔အား အမ်ဳိးသမီးမ်ားလႈပ္ရွားမႈ၏ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ေဒါရစ္ေရးသား ခဲ့သည့္ ၀တၳဳမ်ားသည္ ယခင္ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာတစ္ေလွ်ာက္ သူ၏ မျဖစ္တန္
သည့္ခရီးကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ တြင္ အဏုျမဴစစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ကို သူေမွ်ာ္မွန္း ႀကိဳ
တင္ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ ေဒါရစ္သည္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံ အာဖရိကမွ မေကာင္းေသာ၊ဆိုးရြား
ေသာ ၿေိတိန္ႏိုင္ငံ၊ ြ်ိန္းမျဖစ္ရသည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွ မသိေသးသည့္ သိပၸံပညာ စိတ္ကူးယဥ္ကမၻာ
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြခဲ့သည္။

ႏိုဘယ္စာေပဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္ ဆြီဒင္ တကၠသိုလ္က ေဒါရစ္၏ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ျခင္း၊ စိတ္
တက္ႂကြမႈႏ်င့္ စိတ္ကူးဉာဏ္ ျမင့္မားမႈ တို႔ကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့သည္။ သူ၏စကားျဖင့္ ေဒါသထြက္
ခဲ့သည့္ ပစ္မွတ္မ်ား၌ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ ဘြတ္ရွ္ႏ်င့္ ေခတ္သစ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

သမၼတေဟာင္း ဘြတ္ရွ္ အား 'ကမၻာ့ကပ္ဆိုး'ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို "ဘ၀င္
ခိုက္ ေၾကာင္း၊ က်ားက်ားမီးယပ္ သေဘာထား ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေပၚ ၉/
၁၁ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို "ဒီေလာက္ႀကီး မဆိုးလွဘူး"ဟုေျပာ ကာ စိတ္ဆိုးေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။

"The Golden Notebook"စာအုပ္ ျဖင့္ သူ႔အား လူသိမ်ားခဲ့သည္။ ၀တၳဳ ဇာတ္ေကာင္ျဖစ္သည့္
အမ်ဳိးသမီးအာဇာနည္ Anna Wulf သည္ သူ၏ တစ္စတစ္စ ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္လာ သည့္ ဘ၀
၏ သီးသန္႔အပိုင္းမ်ားကို မွတ္စုစာအုပ္ ေလးအုပ္သံုးၿပီး စုစည္းခဲ့ျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။

ဤ၀တၳဳသည္ ယခင္က လူၾကားထဲ ေျပာမေကာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီး အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ၾက
သည့္ ရာသီလာျခင္း၊ ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာ ရာ၌ အတက္ႂကြဆံုးကာလ၊ အမ်ဳိးသမီး ကာမဆႏၵနည္း
ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္း အရာမ်ားပါ၀င္ၿပီး ေဒါရစ္ကို အမ်ဳိးသမီး မ်ား လြတ္ေျမာက္ေစမႈ၏ အထင္
ကရ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း ဤစာအုပ္ သည္ လံႈ႔ေဆာ္သည့္အသြင္
ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၁၄ ႏ်စ္ၾကာမွ ျပင္သစ္၊ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ထိုစာအုပ္အား ျပန္လည္႐ိုက္ႏ်ိပ္ထုတ္ ေ၀သည့္အခါတြင္ ႏွစ္ရက္
အတြင္း အုပ္ေရ ၈၀,၀၀၀ ေရာင္းခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အနည္းဆံုး ၀တၳဳ တစ္အုပ္ ေရးသား
ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ေဒါရစ္ေရးသားခဲ့သည့္စာ အုပ္မ်ားကို လူမ်ားသိပ္မသိၾကေတာ့
ေပ။

ေဒါရစ္သည္ အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္ ၌ ႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့ရာ အသက္အႀကီးဆံုး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ျဖစ္ခဲ့
သည္။ ေဒါရစ္ေမေတလာအမည္ျဖင့္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၌ ပါးရွား (ယခုအီရန္)
ႏိုင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့ သည္။

ဖခင္မွာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာျဖစ္ သည္။ ေနာက္တြင္ ႐ိုဒီးရွားေတာင္ပိုင္း (ယခုဇင္ဘာေဘြ) ႏိုင္ငံသို႔
အသက္ ငါးႏွစ္အရြယ္၌ ေျပာင္းေရႊ႕သြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၂၉ ႏ်စ္အထိ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေဒါရစ္သည္
ငယ္စဥ္ကတည္းက စိတ္ဆႏၵျပင္းျပခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၀ ႏ်စ္အရြယ္တြင္ Charles Dickens
ႏွင့္ Rudyard Kipling တို႔၏ စာေပမ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ့သည္။ Salisbury (Harare) တြင္ ႐ိုမန္ကက္
သလစ္ မိန္းကေလး ေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ဆံုးခန္းတိုင္ မသင္
ၾကား ခဲ့ေပ။

ေဒါရစ္သည္ အိမ္ေထာင္ ႏွစ္ဆက္ျပဳခဲ့ၿပီး ပထမခင္ပြန္းႏ်င့္ သား တစ္ေယာက္၊ သမီးတစ္ေယာက္
ထြန္းကားခဲ့ကာ ဒုတိယအိမ္ေထာင္ႏ်င့္ ကေလးတစ္ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ေဒါရစ္သည္
ေစာေစာပိုင္း၀တၳဳ မ်ားကို အာဖရိက လူမည္းမ်ား ပစၥည္းမဲ့ ျဖစ္ရန္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကိုလိုနီ လူျဖဴ
မ်ားကို ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ခဲ့ျခင္း ဇာတ္အိမ္မ်ားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေရး
ခြဲျခားမႈစနစ္အား ေ၀ဖန္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ိုဒီးရွား ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ တို
႔က ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၌ ေဒါရစ္အား ႏိုင္ငံ ၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ေနာက္တက္လာသည့္ အစိုးရမ်ား ကဤအမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ အတြက္ ေဒါရစ္သည္
၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဇါန္လ ၌ သမီးႏွင့္ေျမးမ်ားအားေတြ႕ရန္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္
မွာပင္ ေဒါရစ္သည္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ေဒါရစ္သည္ ၁၉၅၄
ခုႏွစ္၌ ၿေိတိန္ႏိုင္ငံ၌ Somerset Maugham ဆုကိုရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၌ Companion of Honor
ဘြဲ႕ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဒါရစ္သည္ သူအပါအ၀င္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကို စိတ္ႀကီး၀င္သူမ်ား၊ပိုင္စိုး
ပိုင္နင္းျဖစ္သူမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ တင္ျပေလ့ရွိသည္။ ေဒါရစ္တြင္ သမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျမးႏွစ္
ေယာက္က်န္ရစ္သည္။

(ေအပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း