စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ႐ံုးတင္ရန္ ေမာ္စီဆို

အီဂ်စ္သမၼတ ေမာ္စီကို တရား႐ုံးတြင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအီဂ်စ္သမၼတ ေမာ္စီကို တရား႐ုံးတြင္ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကိုင္႐ို - အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ျဖဳတ္ခ်ခံ သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီအား လူသတ္ ရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈျဖင့္
႐ံုးတင္စစ္ေဆးရန္ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ႐ံုးထုတ္ခဲ့ သည္။ တရား႐ံုးေတာ္တြင္ သမၼတ
ေဟာင္း ေမာ္စီက ဤတရား႐ံုးကို တရားမ၀င္ဟု ျငင္းပယ္လိုက္ကာ သူ႔ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာ
သိမ္းခဲ့ေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသာ ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္လအတြင္း ျဖဳတ္ခ် ခံခဲ့ရၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူထုေရွ႕ေမွာက္ ထြက္ေပၚလာ
ေသာ သမၼတ ေဟာင္း ေမာ္စီကို ကိုင္႐ိုၿမိဳကအေရွကပိုင္း ရဲသင္တန္းေက်ာင္း၌ ယာယီဖြင့္လွစ္
ထားေသာ ႐ံုးခန္းတြင္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ႏ်င့္ ေဒါသတႀကီးျဖစ္ေနပံုကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။

သူ၏ အမႈစစ္ေဆးျခင္းကို ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔သို႔ ေရႊကဆိုင္း လိုက္သည္။ သံုးနာရီခန္႔ၾကာျမင့္
ေသာ ၾကားနာမႈတြင္ တရားခံမ်ား၏ ေရွကေနမ်ားက အမႈတြဲအားလံုးကို ၾကည့္႐ႈခြင့္ႏ်င့္ သူတို႔
လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တရားခံ မ်ားႏ်င့္ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ေတြ႕ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုၾက
သည္။

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔မွစ၍ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းခံ ထားခဲ့ရေသာ ေမာ္စီကို
ေနာက္ပိုင္း တြင္ အီဂ်စ္ ဒုတိယၿမိဳကေတာ္ အလက္ ဇန္းဒရီးယားၿမိဳကျပင္ရွိ ေဘာ့အယ္လ္
အာရတ္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ရဟတ္ ယာဥ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားသည္။

သမၼတေဟာင္း ေမာ္စီႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခံ ၁၄ ဦးတို႔ကို အၾကမ္းဖက္ရန္ လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ဒီဇင္ဘာလ
အတြင္း သမၼတနန္းေတာ္ အျပင္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈတို႔ျဖင့္ စြပ္စြဲ႐ံုးတင္ စစ္
ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစြဲခ်က္မ်ားသည္ ေသဒဏ္ႏ်င့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ အျပစ္ေပးႏိုင္ ေသာ စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႔ အျပားႏ်င့္ ဖြဲ႕စည္းပံု တရား႐ံုးအျပင္ဘက္တြင္လည္းေကာင္း၊
ဒုတိယၿမိဳ႕ ေတာ္ အလက္ဇန္းဒရီးယားၿမိဳ႕ ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္လည္းေကာင္း ေမာ္စီေထာက္ခံ
သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပလ်က္ရွိၾကသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္
ကာလၾကာရွည္ စြာ ပိတ္ပင္ခံထားရေသာ မြတ္စလင္ ညီအစ္ကိုမ်ားပါတီက အႏိုင္ရၿပီး ေမာ္စီ
သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္
ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ အီဂ်စ္ကို ကာလၾကာရွည္ အုပ္စိုး လာခဲ့ေသာ အာဏာရွင္ ေဟာ့စနီ မူဘာရက္
ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတေမာ္စီ၏ တစ္ႏွစ္ ၾကာ အုပ္စိုးမႈကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈ၊ အေသ
အေပ်ာက္မ်ား ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏ်င့္ ခ်ည့္နဲ႔လာေသာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္
သူ၏ သမၼတသက္တမ္း မၾကာရွည္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေမာ္စီက အာဏာအား
လံုးကို သူတစ္ဦး တည္းပိုင္ လုပ္လာခဲ့ရာ အတိုက္အခံ မ်ားက အာရပ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ရည္ရြယ္
ခ်က္ပန္းတိုင္ကို ခ်ဳိးဖ်က္ပစ္သူဟု စြပ္စြဲ ခဲ့ၾကသည္။

ဤတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး အမ်ဳိးသား စိတ္၀မ္းကြဲမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ သမၼတ နန္းေတာ္ အျပင္ဘက္၌ ေမာ္စီေထာက္ခံ သူ
မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားၾကား ေသြးထြက္သံယို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လူခုနစ္ဦးထက္မနည္း ေသ
ဆံုးခဲ့သည္။

ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္က သမၼတေမာ္စီ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွား ၿပီး အစိုးရသစ္တစ္ခု
ကို ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ ေပးခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း