ဘီစီေျခာက္ရာစုထက္ေစာ၍ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားေတြ႕

လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ေနရာေတာ္တြင္ ဖူးေျမာ္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား။လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ေနရာေတာ္တြင္ ဖူးေျမာ္ေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ား။

၀ါရွင္တန္ - ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာေနရာတြင္ ယခင္က ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း
မရွိေသးသည့္ သစ္သား ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္
ပညာရွင္ မ်ားယူဆထားသည္ထက္ ရာစုႏွစ္ႏွစ္ခု ေက်ာ္ကတည္းက ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္
ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

အိႏၵိယနယ္စပ္အနီး နီေပါႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အထြတ္ အျမတ္ထားရာ လုမၺိနီ
ဥယ်ာဥ္ရွိ မယ္ေတာ္ မာယာေဒ၀ီ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းတြင္ အုတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေက်ာင္း
ေဆာင္တစ္ခုေအာက္၌ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခု
ေပၚထြက္ေနသည္ကို ေျခရာခံမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္ပံုစံသည္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ အခြ်န္အတက္မ်ား ထိုး ထြက္ေနေသာ အာေသာ
ကေခတ္ ဘုရား ေက်ာင္းပံုစံႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဖြားျမင္ရာ လုမၺိနီ
အင္ၾကင္းပင္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ သစ္ပင္တည္ရွိခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး မိုး ဒဏ္ ေလဒဏ္တို႔ေၾကာင့္
ဟင္းလင္းျပင္ ျဖစ္ေနသည့္ေနရာတြင္ အထင္အရွား ေပၚေနသည္။

"ဒီအေဆာက္အအံုက ဗုဒၶဘုရားဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလနဲ႔စပ္လ်ဥ္းလို႔ ဟိုး အရင္ကတည္း
က အေခ်အတင္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတဲ့ အျငင္းပြားမႈကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္ၿပီး တစ္ဖန္ ျမတ္စြာဘုရား ရဲ႕ တရား
ေဒသနာေတာ္ေတြ စတင္ေဟာၾကားရာ ေနရာအျဖစ္ ယံုၾကည္ေနမႈ ကိုလည္း ရွင္းရွင္းလင္း သိ
သြားမယ္" ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာရွင္ ေရာ္ဘင္ကိုနင္ဟမ္က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ႏွစ္လို႔ဖြယ္ရာ ေလာကီစည္းစိမ္မ်ား ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္မ်ားကို
ေဟာၾကားေပးခဲ့ ေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ ဘီစီ ေလးရာစု တြင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိခဲ့ၿပီး တရား
ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားၿပီး ေနာက္ သက္ေတာ္ ၈၀ တြင္ ပရိနိဗာန္ ျပဳခဲ့သည္ဟု ပညာ
ရွင္မ်ားကယူဆသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား တရားဓမၼမ်ား က်င့္ၾကံအားထုတ္ရာ ေနရာျဖစ္သည့္
အတြက္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ ဘုရာဖူးမ်ား တရား
အားထုတ္ေနၾကသည့္ၾကားမွ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို တူးေဖာ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ေနရာတြင္ ထူးျခားမႈ မွာ ေရွးယခင္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေနရာအႏွ႔ံအျပားရွိ
အေဆာက္အအံု ပံုစံႏွင့္ဆင္တူသည့္ သစ္သားေက်ာင္း ေဆာင္ ပံုစံျဖစ္သည္ဆို၏။ ေနာက္ထပ္
ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ရွိေနခဲ့ သည့္ေနရာတြင္ အနည္းငယ္မွ် သိ
သာသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပညာရွင္မ်ား မေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီျဖစ္ရပ္က ယံုၾကည္မႈ၊ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာရပ္နဲ႔ သိပၸံပညာ
ရပ္ေတြ အမွန္ တကယ္ ထပ္တူက်လာတဲ့ ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲ အေျခအေနေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္တယ္"
ဟု ေရာ္ဘင္ကိုနင္ဟမ္ က ဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း