သူေသကုိယ္ေသ သတ္ပုတ္ၿပီးေနာက္ စပါးႀကီးက မိေက်ာင္းကုိၿမိဳ

 • offbeat-snake-crocodile-1.jpg
  big image
  offbeat-snake-crocodile-1.jpg
 • offbeat-snake-crocodile-2.jpg
  big image
  offbeat-snake-crocodile-2.jpg
 • offbeat-snake-crocodile-3.jpg
  big image
  offbeat-snake-crocodile-3.jpg
 • offbeat-snake-crocodile-4.jpg
  big image
  offbeat-snake-crocodile-4.jpg

ဓါတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ။

ဩစေတးလ်ႏုိင္ငံ၊ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ရွိ မြန္ဒါရာေရခ်ိဳကန္တြင္ ေျခာက္ေပအရွည္ရွိ ေရခ်ိဳ
မိေက်ာင္းႏွင့္ စပါးႀကီးေႁမြတစ္ေကာင္တုိ႔ တစ္ညလုံး သူေသကုိယ္ေသ တုိက္ခုိက္ၾကၿပီးေနာက္
မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စပါးႀကီးက မိေက်ာင္းကုိ ရစ္ပတ္ဖမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္လုိက္ကာ
တစ္ေကာင္းလုံးကုိ ၿမိဳေနပုံကုိ တစ္ဖနီေကာလစ္ အမည္ရွိ အမ်ိဳးသမီးက ၎၏လက္ကုိင္ဖုန္း
ကင္မရာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားပုံမ်ားကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ထုိအမ်ိဳးသမီး၏ အဆုိအရ မိေက်ာင္းက စပါးႀကီးေႁမြကုိ စတင္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
ႏွစ္ေကာင္စလုံး ေမာပန္းလာခ်ိန္တြင္ မိေက်ာင္းက ထြက္ေျပးမည္ျပဳေသာ္လည္း စပါးႀကီး
ခ်က္ေကာင္းကုိင္ကာ မိေက်ာင္း တစ္ကုိယ္လုံးကုိ ရစ္ပတ္ႏုိင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိေက်ာင္း တစ္ေကာင္လုံးကုိ ၿမိဳၿပီးေနာက္ စပါးႀကီးေႁမြမွာ နဂုိထက္ႏွစ္ဆခန္႔ႀကီးလာၿပီး
ေရကန္ေဘးကန္စပ္တြင္ ၿငိမ္သက္စြာ ေနေနေၾကာင္း တစ္ဖနီေကာလစ္က ဆုိသည္။

ဒီအမ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း