က်ဴးဘားေဆးျပင္းလိပ္ပြဲေတာ္မွ တစ္မူ ထူးျခားေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပိဳင္ပြဲ

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဟာဗာနာ ေဆးျပင္းလိပ္ပြဲေတာ္တြင္ ေဆးလိပ္ျပာအရွည္ဆံုးေသာက္ၿပိဳင္ပြဲ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဟာဗာနာ ေဆးျပင္းလိပ္ပြဲေတာ္တြင္ ေဆးလိပ္ျပာအရွည္ဆံုးေသာက္ၿပိဳင္ပြဲ

ဟာဗာနာ - က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၊ ဟာဗာနာၿမိဳ႕၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ
ေဆးျပင္းလိပ္ပြဲေတာ္တြင္ ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကို ျပာေႂကြက်ျခင္းမရွိဘဲ ျပာေတာင့္ အရွည္
ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေသာက္သံုး ႏိုင္မႈကိုၿပိဳင္သည့္ တစ္မူထူးျခားေသာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုတြင္ လူ ၂၀၀
ခန္႔ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲ၌ က်ဴးဘားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ျခားသားမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္
ၿပိဳင္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎တို႔ေသာက္သံုး သည့္ ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကို ျပာေတာင့္အရွည္
ႀကီးပံုစံ ေျပာင္းသြားေအာင္ ေသာက္ႏိုင္ေသာ အခါ ေခါင္းထဲ၌ တဆစ္ဆစ္ကိုက္ခဲေနျခင္းကို
သတိမရႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျပံဳးေပ်ာ္လ်က္ရွိၾကသည္။

ေဆးလိပ္လုပ္သားတစ္ဦး ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားေရြးခ်ယ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေဆးလိပ္လုပ္သားတစ္ဦး ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားေရြးခ်ယ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တစ္ဦးခ်င္းစီက က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ေဆးျပင္းလိပ္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ H.Upmann ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကို ေသာက္သံုးယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း
ျဖစ္ကာ ယင္းေဆး ျပင္းလိပ္၏ အရွည္မွာ ၁၇ ဒသမ ၈ စင္တီမီတာ (ခုနစ္လက္မ) ရွိသည္။

ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ မ်ားက ၎တို႔ေသာက္သည့္ ေဆးျပင္းလိပ္ မ်ားကို ေဆးျပင္းလိပ္၏
ေသာက္၍ရသည့္ အပိုင္းအဆံုးထိ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရာက္ရွိေအာင္ ေသာက္ကာ မပ်က္မစီး၊
မထိမခိုက္ေသာ ျပာေတာင့္တစ္ခုရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပာေတာင့္မ်ား စားပြဲေပၚသို႔ က်ဳိးမက်ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ မ်က္ႏ်ာမ်ားေပၚသို႔ျပန္မက်ေစရန္
ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားက ၎တို႔၏ ေခါင္းမ်ား ကို အေနာက္ဘက္သို႔ယိမ္းကာ ယွသ္ၿပိဳင္ၾကရၿပီး မႈတ္
ထုတ္လိုက္သည့္ ေဆးလိပ္ေငြ႔မ်ားၾကား တြင္ ၎တို႔၏ ေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္ သမွ်
ေဒါင္လိုက္အေနအထားမ်ဳိးရေအာင္ လည္း လုပ္ထားရသည္။

"ဒီလိုလုပ္ရတာ လူကိုေျခကုန္လက္ပန္းက်ေစ ပါတယ္" ဟု ျပာေတာင့္အရွည္ ၁၃ ဒသမ ၉
စင္တီ မီတာေရာက္ေအာင္ ေသာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံမွ ေအပရယ္အိန္ဂ်ယ္လိုနီက
ေျပာသည္။

အႏိုင္ရရွိသြားသူမွာ ျပာေတာင့္မက်ိဳးဘဲ ၁၆ ဒသမ ၉ စင္တီမီတာအထိ ေရာက္ေအာင္
ေသာက္ႏိုင္ခဲ့သူ က်ဴးဘားသတင္းေထာက္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အိုလီးဗီးယားတာရီ
ျဖစ္သည္။

"ဒီေလာက္အထိရေအာင္ ေသာက္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္မ မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ပါဘူး" ဟု တာရီက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်ဴးဘားေဆးျပင္းလိပ္မ်ားကို ႐ုရွားႏိုင္ငံ တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္
အျခား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ စပိန္ လူမ်ဳိး တာမာရာတိုင္ဇိုကမူ "ဒီလိုလုပ္ရတာ
ထင္သေလာက္ေတာ့မလြယ္ကူပါဘူး။ ေတာ္ေတာ့္ ကို ခက္ခဲပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀ိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွံ႔စပ္ကြ်မ္းက်င္သူ ခ်ီလီႏိုင္ငံသား စီဘတ္စ္စတီးယန္းပါဒိုက ျပာေတာင့္ကို
မပ်က္စီးဘဲ ေသာက္သံုးနည္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ကို ၿငိမ္ၿငိမ္ထားၿပီး ျဖည္းညင္းစြာ ဖြာထုတ္ရပါမယ္။
အခန္းထဲမွာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နည္း နည္း မြန္းက်ပ္ေစၿပီး ဒီလိုလုပ္ႏိုင္
ဖို႔ရာ ခက္ခဲပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းမွ ေဆးျပင္းလိပ္၀ါသနာအိုး မ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား ႏွစ္စဥ္စုေ၀းေတြ႕ဆံုၾကေသာ
အဆိုပါ ေဆးျပင္းလိပ္ပြဲေတာ္ကို ယခု ႏွစ္တြင္ (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပခဲ့ ျခင္းျဖစ္ကာ ထိုပြဲ
ေတာ္တြင္ ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆံုး ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲကို အေရးႀကီးပြဲလမ္းမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ ရာ ဟာဗာနာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ
လ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူးေ၀ကာ မအီမသာ ခံစားရသည္ဟုဆိုၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္သူ
အခ်ဳိ႕ ၿပိဳင္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္လည္းရွိသည္။

က်ဴးဘားႏိုင္ငံရွိ ေဆးျပင္းလိပ္စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ လာဇာရာ အန္နက္စ္တားစီး
ယား ဂါဆီရာကမူ ေဆးျပင္း လိပ္ေသာက္ရသည့္ အရသာကို ႏွစ္သက္၍ ယင္းၿပိဳင္ပြဲကိုႏွစ္သက္
သည္ဆို၏။

ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွာ နီကယ္ႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာ အသံုးျပဳထုတ္ကုန္ မ်ားၿပီး
လွ်င္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပို႔ကုန္ မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ က်ဴးဘား ေဆးျပင္း လိပ္ေရာင္း
အားမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေဒၚလာ ၄၄၇ သန္းရွိၿပီး ေရာင္းအား ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတက္ လာခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း