တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္ဟုဆို

ေပက်င္း - တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္း၏ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ယခုႏွစ္တြင္
၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းတိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန က မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာၾကားခဲ့ရာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ယင္း၏
ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အတြက္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္သံုးစြဲလာသည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း၏ ရပ္တည္မႈကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားအား အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ဂ်ပန္အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္
အျငင္းပြား နယ္ေျမ မ်ားမွာ ၎အပိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည့္အေလ်ာက္ ထိုသို႔ ကာ
ကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္ တိုးျမႇင့္မႈမ်ားက ယင္း၏ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိ
သည္။

"ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၁၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ၿပီး ယြမ္ ၈၀၈ ဒသမ ၂၃ ဘီလ်ံ
(ေဒၚလာ ၁၃၂ ဘီလ်ံ) သံုးစြဲဖို႔ လ်ာထားပါတယ္" ဟု မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္
တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ႏ်စ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက် အစည္းအေ၀းတြင္
တင္သြင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ အသံုးစရိတ္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

"ကြ်န္မတို႔ရဲ႕သမိုင္းနဲ႔အေတြ႕အၾကံဳေတြေပၚမွာအေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ အင္အားနဲ႔သာ
ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ ပါတယ္" ဟု ၿဏဃ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အမ်ဳိးသမီး
ဖူယင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ၁၂
ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏ်င့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၁၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏငန္း အသီးသီး တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကလည္း ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏငန္း ထမ္မံတိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္
ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္
အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္ တက္လာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း