ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးလက္နက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္

ဆိုးလ္- ေတာင္ကိုရီးယား ဒံုးလက္နက္၏ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ တာအေ၀းကို တိုးခ်ဲ႕မည့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္သစ္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားရင္း ၎တို႔တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဒံုးလက္နက္ ပစ္လႊတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား အသင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဓာတ္ေျမဩဇာကင္း ပထမဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ဘူတန္ႀကိဳးပမ္း

နယူးေဒလီ- ဟိမ၀ႏၲာေတာင္တန္း ေဒသႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္
ေသာ ဘူတန္ႏိုင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို
အေလးေပးသည္ဟု ေက်ာ္ၾကားၿပီး ၎သည္ ႏိုင္ငံတြင္း
ထုတ္လုပ္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား
၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဓာတ္ေျမဩဇာ သံုးစြဲမႈကင္းစင္ေသာ
ကမၻာ့ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း သိရ
သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီရိလကၤာတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ဦး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ

ကိုလံဘို - သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားလူမ်ဳိးဟုဆိုေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားႏွစ္ဦး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရ၍ ေသဆံုးၿပီး သံုးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ ေန႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆိုသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုတိုက္ခိုက္မႈ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ လူ ၃၀၀ နီးပါးဖမ္း

ဒါကာ - လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ အဆိုးရြားဆံုး အၾကမ္းဖက္ျခင္းဟု ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာဆိုသည့္ ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ အၿပီးတြင္ လူ ၃၀၀ နီးပါးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲအရာရွိမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရဲအရာရွိမ်ားက ေျပာ ၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သီရိလကၤာ တရားသူႀကီးတစ္ဦး ဓားထိုးခံရ

ကိုလံဘို-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရႏွင့္တရားသူႀကီးအဖြဲ႕တို႔အၾကား တင္းမာမႈမ်ားအရွိန္ျမင့္ေန
သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သမည္၀ါမွန္း မသိရေသာ တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၇
ရက္ေန႔က သီရိလကၤာ တရားသူႀကီးတစ္ဦးကိုဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဒဏ္ရာရ
ရွိခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္မို႐ိုသူပုန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈရၿပီ

ဖိဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအို ေဒသကို တစ္
စိတ္တစ္ပိုင္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ထူေထာင္
ခြင့္ျပဳရန္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး မြတ္စလင္
သူပုန္အုပ္စု တို႔သေဘာတူညီမႈရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေအာက္
တိုဘာလ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲရွင္က်န္ေရး မထိန္းလွ်င္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ဆတိုးခံစား ၾကရမည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား သတိေပး

ဟိုက္ဒရာဘတ္- ကမၻာ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္း
သိမ္းကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကုလသမဂၢမွ စတင္
ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ၁၁
ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ (The United Nations' Conv-
ention on Biological Diversity- CBD)ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ
ဟိုက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စ
တင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပင္သစ္ႏွင့္အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္ႏွစ္ဦး ႏိုဘယ္႐ူပေဗဒဆုရရွိ

စေတာ့ဟုမ္း- ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ဆာ့ဂ္ဟာ႐ိုခ်ီႏွင့္ အေမရိ
ကန္ျပည္ေထာင္စု မွ ေဒးဗစ္၀ိုင္းလင္းတို႔သည္ ကြမ္တမ္
႐ူပေဗဒတြင္ ၎တို႔၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ အတြက္ ႏိုဘယ္
ဆုကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔၌ ရရွိခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဆံပင္ေတြ၀ယ္တယ္၊ ဆံစုေတြ၀ယ္တယ္

ဘင္းအင္ (ဗီယက္နမ္)- ျမတ္ႏိုးအပ္ၿပီး သမား႐ိုးက်မဟုတ္
ေသာ ညႇပ္ၿပီး ဆံပင္ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ဗီယက္နမ္ရြာ တစ္ရြာ
ရွိ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကို
ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ခ်မ္းသာလာေသာ
'ဒိုဗင္သူ'အား ၎၏ဇာတိရြာက လူစြမ္းေကာင္းအျဖစ္
ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳၾကသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဓာတုေဗဒႏိုဘယ္ဆုကို အေမရိကန္ႏွစ္ဦး ဆြတ္ခူး

စေတာ့ဟုမ္း - အေမရိကန္ဓာတု ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္
ၾကသည့္ ေရာဘတ္လက္ဖ္ကိုဗစ္ဇ္ႏွင့္ ဘ႐ိုင္ယန္ကိုဘီလ္
ကာတို႔သည္ ၎တို႔၏ G-protein-coupled receptors
ဟုေခၚဆိုသည့္ ဆဲလ္မ်ား၏ အေရးပါေသာ ပါ၀င္မႈ တစ္ခု
ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့မႈေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔
တြင္ ဓာတုေဗဒဆိုင္ရာႏိုဘယ္ဆုကို ရရွိခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း