ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒုတိယအေရးပါဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသူ ဟြမ္ေျပာင္ဆို။ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒုတိယအေရးပါဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသူ ဟြမ္ေျပာင္ဆို။ ဓာတ္ပံု - အင္တာနက္

ဆိုးလ္ - ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို
ေမလ၂ ရက္ေန႔က ယင္း၏ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာန ကေၾကညာခဲ့ၿပီး စစ္တပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
အႀကီးအကဲအျဖစ္ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္၏ ရာထူးေနရာသည္ ေျမာက္ကိုရီး
ယားႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအာဏာအရွိဆံုး ရာထူးေနရာျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရ သတင္းဌာန (KCNA) က ျပံဳယန္းတြင္က်င္းပေသာ ေမေဒး ေန႔ အခမ္း
အနားသတင္းတြင္ ဟြမ္ေျပာင္ဆိုကို ကိုရီးယားျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ (ေကပီေအ) ၏ ၫႊန္ၾကားေရး
မႉးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေစာေစာ ပိုင္းက ၎ရာထူးေနရာကို တာ၀န္ယူထားေသာ ခ်ဳိေယာင္ေဟး မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံ
တကာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေနေသာ္လည္း ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံုမ်ား အရ
ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၏ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ အဓိကေနရာတြင္ မၾကာေသးမီ
အခ်ိန္အတြင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားတိုးပြားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္
ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ျပင္ဆင္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားလာခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္
သည္။

အသက္ ၆၄ ႏ်စ္အရြယ္ ဟြမ္ေျပာင္ဆိုကို ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဒုတိယ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္
ရာထူး တိုးျမႇင့္ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း KCNA သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္
အတြင္း ၎၏ ရာထူး အေျပာင္းအလဲေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယ စစ္ေသနာ ပတိခ်ဳပ္ရာထူးေနရာကို ဟြမ္ေျပာင္ဆိုအျပင္ ခ်ဳိေယာင္ေဟးႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္
ေလးဦးတို႔ မွ်ေ၀ တာ၀န္ယူထားေသာ ရာထူးေနရာျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္
ကင္၏ ဦးေလး ဂ်န္ေဆာင္သက္ ဒီဖင္ဘာလက ကြပ္မ်က္ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေျမာက္ကိုရီးယား
စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ နံပါတ္ (၂) ေနရာကို တရား၀င္ လက္လႊတ္ရလိမ့္မည္ဟု အမ်ား၏ ထင္ျမင္
ယူဆ ျခင္းခံရသူ ခ်ဳိေယာင္ေဟးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းကိုမူ ေလာေလာဆယ္တြင္ အေသ
အခ်ာ မသိရွိရေသးေပ။ ခ်ဳိေယာင္ေဟးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အျမဲတမ္းေကာ္
မတီ၀င္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုေကာ္မတီ၏ လက္ရွိအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ကာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား
ကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္ ႏ်စ္ရပ္စလံုး၏ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

ခ်ဳိေယာင္ေဟးကဲ့သို႔ေသာ ထိပ္တန္းပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက ထူးထူးျခားျခားပင္ ရက္သတၱသံုးပတ္ၾကာ
ေအာင္ လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎မွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ ခံရဖြယ္
ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ထြက္ေပၚခဲ့ေသးသည္။ မတ္လက ကင္၏ေဘး
၌ ခ်ဳိေယာင္ေဟးကိုေတြ႕ခဲ့ရျပန္သျဖင့္ ၎အခ်ိန္အၾကာႀကီး လူျမင္ ကြင္းသို႔ ထြက္ေပၚမလာရ
သည့္ အေၾကာင္းမွာ က်န္းမာေရးမေကာင္း၍ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

"ခ်ဳိ ရာထူးက အထုတ္ခံရတယ္လို႔ေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရး အေျခအေန၊
ဒါမွမဟုတ္ တျခားအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ သူ႔ကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္တာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ
တယ္" ဟု ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား ေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ ယန္မူးဂ်င္ကေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။

ဟြမ္ေျပာင္ဆို၏ ေျမာက္ကိုရီးယား စစ္တပ္၌ ရရွိထားသည့္ ရာထူးအဆင့္အတန္း၊ ေနရာအျပင္
ေခါင္းေဆာင္ကင္ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရး မ်ားေၾကာင့္ ယခုအခါ ၎မွာ ေျမာက္ကိုရီးယား
ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအာဏာအရွိဆံုးပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္လာသည္ဆိုျခင္းကို လက္ခံသေဘာတူေၾကာင္း
ယန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း