အာဏာရွင္ေဟာင္း ခ်န္ေကရွိတ္၏႐ုပ္တုမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္

တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) - ထိုင္၀မ္ကြ်န္းမွာ တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ခဲ့
ဖူးသည့္ အတိတ္သမိုင္းရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိုင္၀မ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ခ်န္ေကရွိတ္၏ ပံုတူ႐ုပ္တုမ်ားကို
ယခုအခါ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းတို႔ တစ္ေန႔တျခား ပိုမ်ားလာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး
ခ်န္၏ ႐ုပ္တုတစ္ခုကို ေခါင္းျဖတ္ထားသကဲ့သို႔ အျခား႐ုပ္တုမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးထားသည္ကို
ေတြ႔ရသည္။ ထိုင္၀မ္ကြ်န္း တာအိုယြန္ေျမာက္ပိုင္း ကြယ္လြန္သူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ခ်န္ေကရွိတ္ပန္းျခံတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသည္မ်ား ေမ ၂၉ ရက္က လည္ပတ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီထိုင္၀မ္ကြ်န္း တာအိုယြန္ေျမာက္ပိုင္း ကြယ္လြန္သူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ခ်န္ေကရွိတ္ပန္းျခံတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသည္မ်ား ေမ ၂၉ ရက္က လည္ပတ္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ကူမင္တန္ဟူေသာအမည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ ထိုင္၀မ္ရွိ
အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ားက ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ၎အား သူရဲေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္သတ္မွတ္ထား
ဆဲျဖစ္ေသာ္လည္းခ်န္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားလည္း ယခင္ကတည္းက
ရွိခဲ့သည္။

"White Terror" ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာကြဲလြဲသူမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္အျဖစ္ အမည္တပ္ခံရ
သူျဖစ္သည့္ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ႐ုပ္တုမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ ထိုင္၀မ္ျပည္သူမ်ားအား ထိုစဥ္
အခ်ိန္က အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတိရေစသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထိုင္၀မ္ကသီးျခား ခြဲထြက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္
ႏိုင္ငံက ထိုင္၀မ္ကို ယင္း၏ပိုင္နက္ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး
လိုအပ္ပါက အင္အားသံုးကာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းႏိုင္ရန္ အခ်ိန္အခါကို ေစာင့္ဆိုင္းေန
သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္း ေရးကို ေစာင္းေပးေနသည့္ ထိုင္၀မ္သမၼတ
မာ့ယင္ေက်ာင္း၏ ကူမင္တန္အစိုးရ လက္ထက္ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏
ဩဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးမႈႀကီး ထြားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထိုင္၀မ္၌ စိုးရိမ္မႈမ်ား
ေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ ခ်န္၏စြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားထက္ ၎၏အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈက
ပိုၿပီးထင္ရွားေပၚလြင္ေနရာ အထူးသျဖင့္ ထိုင္၀မ္လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက ခ်န္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ား မလုပ္သင့္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ "ခ်န္က အာဏာရွင္တစ္ဦးပဲ။
ထိုင္၀မ္ ကြ်န္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အခ်ိန္အၾကာႀကီး ႏွိပ္ကြပ္ခံခဲ့ရတယ္"ဟု
ထိုင္၀မ္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္က ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္
အရြယ္ ပီတာခ်ဴးက ဆိုသည္။ ထိုင္၀မ္ကြ်န္းသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ပန္တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္
ေရာက္ခဲ့သည္။

ခ်န္သည္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ကူမင္တန္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၌
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အေရးနိမ့္ကာ
ထိုင္၀မ္ကြ်န္းသို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကြယ္လြန္သည့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ထိုင္၀မ္ကြ်န္းကို
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ခ်န္လက္ထက္ ထိုင္၀မ္၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈတြင္ အစိုးရ တပ္မ်ားက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး လူထုအံုႂကြမႈကို
အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

အခြန္မေဆာင္ထားသည့္ စီးကရက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ရဲအရာရွိတစ္ဦးက
႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္က စတင္ကာ အဆိုပါ လူထုအံုႂကြမႈ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ "White
Terror" ႏွိမ္နင္းမႈ အတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရ၊ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။
ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ခ်န္၏ ႐ုပ္တုမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရရာ ႐ုပ္တုတစ္ခု ေခါင္းျပတ္သြားၿပီး
အျခား႐ုပ္တုမ်ားကိုလည္း ေဆးအနီမ်ားျဖင့္ သုတ္သြားခဲ့သည္။ အမ်ားစု မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
လက္ခ်က္ျဖစ္သည္။ "ခ်န္ရဲ႕႐ုပ္တုေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနေတာ့ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး
သေဘာထားေတြ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ် ဒီအ႐ုပ္ေတြက ပစ္မွတ္ ျဖစ္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္" ဟု
ဟြာလ်န္ခ႐ိုင္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ တုန္းဟြာ အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ က စီခ်င္ဖုန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္တိုးတက္ေရးပါတီ (DPP) ၏ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ ခ်န္၏႐ုပ္တုမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၿပီး လမ္းအမည္မ်ား
ကိုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဒီပီပီပါတီက ထိုင္၀မ္ကြ်န္း၏ အဓိကေလဆိပ္ အမည္ကို
'ခ်န္ေကရွိတ္' မွ ေထာင္ယြမ္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ား၌ ခ်န္၏ပံုကိုမသံုးေတာ့ျခင္းႏွင့္
၎အတြက္ အမွတ္ရဖြယ္ ေန႔ကို ႐ုပ္သိမ္းကာ တရား၀င္႐ံုးပိတ္ရက္ေန႔အျဖစ္ေၾကညာျခင္းတို႔
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခ်န္၏႐ုပ္တုမ်ားကို ၎ဂူဗိမာန္တည္ရွိရာ ေျမာက္ပိုင္း ေထာင္ယြမ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပတိုက္
တစ္ခု ဆီသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထိုေနရာ၌ လက္ရွိ တြင္ ႐ုပ္တု ၂၁၈ ခု ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္
႐ုပ္တုမ်ား ထပ္တိုးလာမည္ဟု တာ၀န္ရွိသူ မ်ားကဆိုသည္။ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ မာ့ အပါအ၀င္
ထိုင္၀မ္သမၼတ သံုးဦးစလံုးက ၁၉၄၇ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၌ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား၊
ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား မိသားစုမ်ားကို ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားလည္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း နာက်င္ခံစား ခဲ့ရသည့္ အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းေတာ့
မရွိေပ။ "ဒီမိုကေရစီဆိုေပမယ့္ ခ်န္ရဲ႕႐ုပ္တုေတြလို အာဏာရွင္အေငြ႔အသက္ေတြ က်န္ေနတုန္းပဲ"
ဟု တိုင္ေပအေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူ ေရွ႕ေန Lai Chungchiang က ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း