ေဟာင္ေကာင္က ပလတ္စတစ္ အမိႈက္ျပႆနာ

ေဟာင္ေကာင္တစ္ခြင္ အမႈိက္ကင္းစင္အဖြဲ႕မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ¤င္းတို႔ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အမႈိက္အိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ေဟာင္ေကာင္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေဟာင္ေကာင္တစ္ခြင္ အမႈိက္ကင္းစင္အဖြဲ႕မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ¤င္းတို႔ေကာက္ယူခဲ့သည့္ အမႈိက္အိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ေဟာင္ေကာင္ကမ္းေျခတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေဟာင္ေကာင္ ''အိုး... ေမေမေရ ၾကည့္စမ္းပါဦး၊ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင္းေတြက်ေနၿပီ''
ေဟာင္ေကာင္ကမ္းေျခတြင္ မိခင္ႏွင့္အတူ ေအးေအးလူလူ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ
မိန္းကေလးက တအံ့တၾသ ေအာ္၍ေျပာလိုက္သည္။

အမွန္မွာ မိန္းကေလးၫႊန္ျပေနသည့္ အရာမွာ ႐ုတ္တရက္က်ေရာက္လာသည့္ ႏွင္းထု
မဟုတ္ဘဲ လူမ်ား အမႈိက္အျဖစ္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ 'ပိုလီစတိုင္ရင္း'ေခၚ ပလတ္စတစ္
ေဖာ့ဘူးခြံမ်ားႏွင့္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ဳိးစံု ေတာင္လိုစုပံု ေမ်ာေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ျခံဳလႊာႀကီး ေအာက္တြင္ ေဟာင္ေကာင္တစ္ၿမိဳ႕လံုး နစ္မြန္း
ေနသည္။ ေဟာင္ေကာင္က ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနသည့္ အိမ္တြင္းအမႈိက္မ်ားသည္ A-380
Airbus ဂ်က္ေလယာဥ္ႀကီးႏွစ္စင္း၏ အေလးခ်ိန္မွ်ရွိေနသည္ဟု 'ေဟာင္ေကာင္ တစ္ခြင္
အမႈိက္ကင္းစင္အဖြဲ႔' (HK Clean UP)ကို စတင္ထူေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လီဆာ
ခရစၥတင္ဆင္က ဆိုသည္။

ယင္းအိမ္တြင္း အမႈိက္မ်ားအျပင္ စက္႐ံု အလုပ္႐ံုႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းထြက္ ပလတ္စတစ္
အမႈိက္မ်ား စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ သည္ အမႈိက္ပံုအျဖစ္ ျပည့္သိပ္လာရာမွ
ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္း ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမ်ားႏွင့္ အင္းအိုင္ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားကိုလည္း
ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ပလတ္စတစ္ အလြန္ အကြၽံအသံုးျပဳသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုျဖစ္၍
အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ၫႊန္းလိုက္ရ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္တြင္ လူတစ္ေယာက္ ေန႔စဥ္
စြန္႔ပစ္ေနသည့္ အိမ္တြင္း ပလတ္စတစ္အမႈိက္သည္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ၃၆ ကီလိုဂရမ္
(သံုးေပါင္) ရွိၿပီး တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ သုည ဒသမ ၇၇ ကီလို ဂရမ္သာရွိေၾကာင္း လီဆာခရစၥတင္ဆင္
က ေျပာသည္။

ပလတ္စတစ္ႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းအခ်ဳိ႕ကို ျပဳျပင္အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အတန္အသင့္
ေအာင္ျမင္ေနေသာ္လည္း ပလတ္စတစ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမွာ ဟန္ခ်က္
ပ်က္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳရန္ စက္႐ံုမ်ားသို႔ ေပးပို႔သည့္ ပလတ္စတစ္ ၂၅ ရာခိုင္
ႏႈန္းရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ စက္႐ံုမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအေဟာင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္သူမ်ားသည္ သယ္ပို႔စရိတ္ႏွင့္
အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားေရြးခ်ယ္မႈစသည့္ စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္နည္းေနျခင္း၊
ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္မျပဳျပင္ေတာ့ဘဲ ပလတ္စတစ္ေစ့မ်ားျဖင့္
သာ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း အသစ္မ်ားကို ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ခ်ိန္၌ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္
ကုန္က်စရိတ္ပိုနည္းၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ ပိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕တြင္ ပလတ္စတစ္
ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္း၌ စိတ္ဝင္စားသူ အလြန္နည္းပါးေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

အျခား ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္း အမ်ားစု ကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး၌
ထုတ္လုပ္ေနသည္ မ်ားလည္းရွိသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ပလတ္စတစ္ကို 'ေလွ်ာ့သံုးရန္၊
ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္၍အသံုးျပဳရန္' (reduce, reuse, recycle) ဟူေသာ
မူဝါဒႏွင့္အညီ အသံုးျပဳနည္း တစ္ရပ္လံုးကို စနစ္သံုးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားရန္လိုေနေၾကာင္း
ေဟာင္ေကာင္အမႈိက္ စြန္႔က်င္းသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္
တင္းက်မ္းျပည့္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕
၏ အမႈေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လူဝီ ဆာဟိုးက သတိေပးသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္၌ ေန႔စဥ္ ပလတ္စတစ္ပုလင္း ေပါင္း ၁ ဒသမ ၄
သန္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁ဝ,ဝဝဝ ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
အစိုးရက ပလတ္စတစ္အိတ္ အသံုးျပဳမႈ မ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အခြန္ေငြ စတင္ စည္းၾကပ္
ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ ကုန္ပေဒသာတိုက္ႀကီး
မ်ား၌ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို တစ္လံုးခ်င္း၊တစ္ပင္ခ်င္း ပလတ္စတစ္မ်ားျဖင့္
ထုပ္ပိုး ေထြးပတ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ကင္းစင္ေရး ဦးေဆာင္
လႈပ္ရွားသူတို႔က ပလတ္စတစ္ျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားထုပ္ပိုးျခင္းကို ဥပေဒျဖင့္ ကန္႔သတ္ေပးရန္
လိုလားလ်က္ရွိၾကသည္။

ေထြးပတ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္တြင္ အႏၲရာယ္ျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ အစားအစာ
ႏွင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔လည္း ေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔လည္းေကာင္း စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိေနေသာ
ေၾကာင့္ အစား အေသာက္မ်ား သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္
မီဂန္တန္နာက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လက္လီေစ်းသည္မ်ားကို အၾကံျပဳ တိုက္တြန္းထားသည္။

ခရစၥတင္ဆင္ကပင္ စားသံုးသူတို႔၏ သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္
ေဟာင္ေကာင္တစ္ခြင္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရးအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ေစတနာ
လုပ္အားေပး ေဟာင္ေကာင္ ေဒသခံတို႔က သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ အမႈိက္စ
ေပါင္း ၅ ဒသမ ၆ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ စုေပါင္းေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ေရေမ်ာပလတ္စတစ္ ပစၥည္းေပါင္းစံု အမ်ားဆံုးစုပံုေရာက္ရွိသည့္ ေနရာ
တစ္ေနရာအျဖစ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အဏၰဝါသုေတသနအဖြဲ႕ (ဏူေ်အငခ ဥခနေည) က
ဆိုသည္။ အဏၰဝါသတၱဝါမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ဒုကၡေပးေနသည့္ လူတို႔၏ စြန္႔ပစ္အမႈိက္မ်ား
တြင္ ပလတ္စတစ္ပုလင္းအျပင္ စတိုင္႐ိုဖုန္း၊ သို႔မဟုတ္ ပိုလီစတိုင္ရင္ဟုေခၚေသာ အပူထိန္း
ပလတ္စတစ္ေဖာ့ျဖဴမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း လူတို႔ ေရခ်ဳိးအလွျပင္ ဝတ္စားဆင္ယင္ရာ
တြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ပလတ္စတစ္အမႈန္မ်ား၊ ေၾကးခြၽတ္ေဆးမ်ား
သည္လည္း အလြန္အမင္းအႏၲရာယ္မ်ား၍ သတၱဝါတို႔၏ ဆင့္ကဲစားစဥ္ (food chain)
တစ္ခုလံုးကိုလည္း အႏၲရာယ္ျပဳေနေၾကာင္း ခရစၥတင္ဆင္က ဆိုသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးဌာန (EPD) ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကမူ ယခုေဖာ္ျပ
သည့္ ေဟာင္ေကာင္ေဒသဆိုင္ရာ အဏၰဝါအခ်က္အလက္မ်ား၏ အဆိပ္သင့္မႈ အဆင့္မွာ
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မ်ားကို မေက်ာ္ လြန္ေသးဟုဆိုေသာ္လည္း ေဒသခံ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Plastic Free Seas က အဆိပ္ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား
ပိုမိုျပည့္က်ပ္လာေနသည့္ အေျခအေနကို ယေန႔ပင္ ဖယ္ရွားၾကရေတာ့မည္ဟု သတိေပးသည္။

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း