ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ဒုတိယသမၼတေရြးမည့္ မားကို႔စ္ ဂ်ဴနီယာကို ကန္႔ကြက္

မနီလာတြင္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကို ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီမနီလာတြင္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းကို ဆႏၵျပေနၾကသူမ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

မနီလာ ” လာမည့္ ဒုတိယသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြယ္လြန္သူ ဖိလစ္ပိုင္ အာဏာရွင္ဖာဒီနန္
မားကို႔စ္၏ သားျဖစ္သူ  ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိစၥကို အာဏာရွင္စနစ္၏
သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ကာလၾကာရွည္ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရေသာ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားကိုလည္း စီရင္ခ်က္ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

မားကို႔စ္၏ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ၾကာ အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသူ ရာေပါင္းမ်ားစြာ
တို႔သည္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္၌စုေဝးကာ ''မားကို႔စ္ ေနာက္ထပ္ အလိုမရွိ၊အာဏာရွင္ မားကို႔စ္'' စေသာ
ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾ<ြကးခဲ့ၾကၿပီး အာဏာရွင္ေဟာင္း၏သားျဖစ္သူ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာ 
ဒုတိယသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

''သူ႔ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကို က်ဳပ္တို႔ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ေနမွာပါ'' ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵျပသူ ဘြန္နီ
ေဖစီယို အယ္လဂန္က ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားသည္။''သူက သူ႔မိသားစုကို အဖတ္ဆယ္မယ္၊
သမိုင္းကို ျပန္ျပင္ေရးမယ္၊ ၿပီးရင္ သူ႔အေဖရဲ႕အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပန္အသက္သြင္းလိမ့္မယ္''
ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အဆိုအရ မားကို႕စ္၏အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း အသတ္ခံရသူ၊
ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီရွိခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည့္
အခ်ိန္တြင္ မားကို႔စ္မိသားစု မတရားရယူခဲ့ေသာ ဘ႑ာေငြမွာ ေဒၚလာ ၁ဝ သန္းခန္႔ရွိခဲ့သည္။

ဘံုဘံုဟု သိရွိၾကသည့္ မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာသည္ ၄င္းေျပာၾကားခဲ့သလို အျပစ္ကင္းစင္သည့္ သားတစ္
ေယာက္မဟုတ္ေၾကာင္း မားကို႔စ္မိသားစုကို ဆန္႔က်င္သည့္အဖြဲ႔က ဆိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ သမၼတ
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို သီးျခားစီက်င္းပၿပီး သမၼတသက္တမ္းမွာ
ေျခာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၈ ႏွစ္ရွိ မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာသည္ ေမ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရန္
တစ္ေျပးလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရဘ႑ာေငြမ်ားကို ¤င္းတို႔မိသားစု ခိုးယူခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကိုျငင္း
ဆိုခဲ့သလို ၄င္းဖခင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာလည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ခဲ့သည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

မားကို႔စ္မိသားစု ဇာတိျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ေနရာအမ်ားစုကို ၄င္းတို႔မိသားစုခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ရာမွ
မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာသည္ ၂ဝ၁၁ တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရၿပီး ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္
အႏိုင္ရရွိပါက မားကို႔စ္မိသားစုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္သို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္လာရန္ ခိုင္မာသည့္လမ္းစ
တစ္ခု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူအာဏာရွိစဥ္က ဖိနပ္အရန္ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု နာမည္ႀကီးသည့္ ဖက္ရွင္ထိပ္ေခါင္
တင္ သမၼတကေတာ္ေဟာင္းအီမယ္လ္ဒါမားကို႔စ္ကလည္း သားျဖစ္သူကိုသမၼတျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္း
ဖြင့္ဟခဲ့သည္။မားကို႔စ္ဂ်ဴနီယာသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို မခံစားဖူးေသးသည့္
လူငယ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ၄င္းဖခင္လက္ထက္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုျပသကာ
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးလ်က္ရွိသည္။

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း